Kroksbyn

Trevlig gård med bostad och ekonomibyggnader. Brygga för bad och fiske i Krokstjärnet.
Areal: 65 ha
Kommun: Bengtsfors
Objektstyp: Gård
Prisidé: 5 000 000 SEK
Anbudsdag: 3/6 2019
Visning:
21/5 kl 16:00-18:00
Trevlig gård med goda möjligheter att bedriva lantbruk i mindre skala. Virkesrik skog med god tillväxt. Möjligheter till meningsfull fritid med brygga för bad och fiske i Kroksbytjärnet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Åmål
Gamla Örnäsgatan 11
662 31   Åmål
Lars Bäckström
Reg. fastighetsmäklare
070-573 66 95

Bilder (24)

Foto: Jonas Nyman

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Mangårdsbyggnad byggd 1924 i timmer. Bostadsyta ca 145 kvm med ca 18 kvm biyta. Köket renoverat 1988-89 med ved- och elspis. Uppvärmning med bergvärme installerad 2015.

3 rok och toa och hall nere. 2 rum, hall och badrum byggt tidigt 90-tal uppe.

Treglasfönster. Borrat vatten 63 m och avlopp till trekammarbrunn. Tre kakelugnar nere varav en inte är eldningsbar. En kakelugn och en kamin uppe. Yttertak av aluminiumplåt. Fiber är installerat.

Energideklaration

Energideklaration är inte upprättad.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugård på ca 350 kvm där idag bedrivs fårskötsel. Taket är hälften plåttak och hälften eternit. Skulltork i lada och på ränne.

Maskinhall

Maskinhall/verkstad byggd sent 90-tal på ca 80 kvm. På taket solcellsanläggning installerad 2016 med en area på 45 kvm. Beräknad max produktion 7 000 kwh/år. Verklig produktion har legat på ca 6 500 kwh/år.

Vedbod

Finns ett antal mindre ekonomibyggnader.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Ca 8 ha åkermark varav ca 2 ha är systemtäckdikat och 3 ha behovsdränerat. Betesmarken är ca 4 ha. EU-stöd erhålles för totalt 10.55 ha varav 8,11 ha åkermark och 2,44 ha betesmark

Skogsmark

Enligt nyupprättad skogsbruksplan uppgår den produktiva skogsmarken till ca 49,3 ha. Virkesförrådet är beräknat till ca 11.920 m3sk, varav ca 9.100 m3sk i huggningsklasserna S1 och S2. Boniteten är beräknad till goda 8 med en beräknad årlig tillväxt på 320 m3sk. Gran är det dominerande träslaget. Skogen är välskött och åtkomligheten är bra.

Nyckelbiotoper

Inga kända nyckelbiotoper.

Jakt

Fastigheten har egen älgjakt och ingår inte i något jaktlag. Det finns ett uttalat önskemål från säljaren att behålla rätten till småviltsjakt efter överenskommelse med köparen.

Fiske

Fiskerätt i Kroksbytjärnet.

Rättsförhållande

Fastighet

Bengtsfors Kroksbyn 1:15

Ägare

Bengt Magnusson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 63,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 49,3 ha
Skogsimpediment 2,1 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Inägomark 13,3 ha
Summa: 64,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 3 201 000 kr
Skogsimpediment 8 000 kr
Åkermark 147 000 kr
Betesmark 28 000 kr
Tomtmark 115 000 kr
Bostadsbyggnader 519 000 kr
Ekonomibyggnader 86 000 kr
Summa: 4 104 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit bosatt i Bengtsfors kommun ett år innan förvärvet. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Lars Bäckström
Reg. fastighetsmäklare
0532-209 00
070-573 66 95

Jag är intresserad av fastigheten Kroksbyn och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning