Kroktjärnen

Välarronderad skog söder om Björbo med 56,5 ha produktiv skogsmark.
Areal: 107 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 650 000 SEK
Anbudsdag: 15/11 2019
Obebyggd skogsfastighet om ca 107 hektar belägen söder om Björbo i Dalarna. Marken är väl samlad i ett område och domineras av tallskog. På området finns Kroktjärnen och i öster gränsar fastigheten till sjön Tyren. Fastighetens produktiva skogsmarksareal uppgår till 56,5 ha och det totala virkesförrådet uppskattas till 9 141 m³sk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (18)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken i Björbo var tidigare som i många andra områden runt omkring i Dalarna starkt ägo splittrad. Genom så kallad omarrondering är numera fastigheterna anpassade för ett modernt brukande av skog. Omarrondering genomfördes i Björbo mellan åren 1999 och 2003.

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Mattias Mårts, Foran Forest AB under maj månad år 2019. Arealen produktiv skogsmark uppgår till 56,5 hektar och ligger väl samlad i ett skifte. Virkesförrådet bedöms uppgå till 9 141 m³sk vilket ger ett medelförråd om 162 m³sk per hektar. Andelen tall är hela 94%. Medelboniteten är beräknad till 4,3 m³sk per ha och år. Totalt finns ca 4 700 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Björbo viltvårdsområde om ca 11 700 ha.

Övrigt

Fastigheten har andel i tre gemensamhetsanläggningar, samtliga är vägar och förvaltas av Björbo Södra Samfällighetsförening. https://www.yourvismawebsite.com/bjorbo-sodra-samfallighetsforening/startsida

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Björbo 34:24

Ägare

Dödsboet efter Erik Grip dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 107,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 56,5 ha
Impediment 50,3 ha
Summa: 106,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 138 000 kr
Skogsimpediment 113 000 kr
Summa: 1 251 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom så kallat omarronderingsområde samt i glesbygd, länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. Ansökan om förvärvstillstånd görs först efter att köpekontrakt tecknats. För köpare som inte är bosatt inom glesbygd i Gagnefs kommun sedan ett år tillbaka i tiden är ansökningsavgiften 3 700 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Senast inkomna fastigheter till försäljning