Kukasjärvi-Stängbäcken

Produktiv skogsmark om totalt 146 ha. Säljes som helhet eller i delar.
Areal: 160 ha
Kommun: Övertorneå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 450 000 SEK
Anbudsdag: 15/10 2019
Skogsfastigheter utan byggnader i Kukasjärvi ca 35 km norr om Kalix. Fastigheterna utgörs av två större skogsskiften i direkt anslutning till varandra och den produktiv skogsmarksarealen uppgår till totalt 146,3 ha med ett totalt virkesförråd om 7 009 m3sk. Den ena Fastigheten ingår i Kukasjärvi jaktlag vilka jagar på 3 022 ha. Anbud kan lämnas på helheten eller delar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (16)

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanerna är upprättade 2015 av Stefan Drugge vid Töre skogsbruksservice. Björn Mörk vid BillerudKorsnäs har uppdaterat skogsbruksplanerna i september 2019 med de åtgärder som utförts sedan plantstarten. Tillväxt sedan planstart har beräknats och lagts till virkesförrådet.

Kukasjärvi 3:10
Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 69,9 ha och virkesförrådet är uppskattat till 3 443 m3sk. Trädslagsfördelningen är 52% tall, 24% gran och 24% löv och medelboniteten är 3,6 m3sk/ha och år.

Stängbäcken 1:8
Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 76,4 ha och virkesförrådet är uppskattat till 3 566 m3sk. Trädslagsfördelningen är 34% tall, 46% gran och 20% löv och medelboniteten är 3,0 m3sk/ha och år.

Jakt

Fastigheten Kukasjärvi 3:10 ingår i en älgjaktslicens sökt av Kukasjärvi Jaktlag, som företräds av Kurt Aronsson, Överkalix. Deras registrerade areal är 3 022 ha. Årets tilldelning är 7 vuxna älgar och 7 kalvar.

Fastigheten Stängbäcken 1:8 är enligt Länsstyrelsen i Norrbottens län inte registrerad i någon älgjaktslicens.

Rättsförhållande

Fastighet

Övertorneå Kukasjärvi 3:10, Kalix Stängbäcken 1:8

Ägare

Daniel Samuelsson 1/1

Areal

I prospektet nedan hittar du respektive fastighets arealer enligt skogsbruksplan och fastighetsregistret.

Taxeringsvärde

För fastigheternas respektive taxeringsvärden se prospektet nedan.

Inteckningar

Fastigheten Kukasjärvi 3:10 är intecknad genom två inteckningar om totalt 525 000 kr och Stängbäcken 1:8 är intecknad till 525 000 kr genom en inteckning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person bosatt i Kalix respektive Övertorneå kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Jag är intresserad av fastigheten Kukasjärvi-Stängbäcken och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning