Kuserud

Lättillgänglig skog med god åldersfördelning och med fina möjligheter till jakt och fiske.
Areal: 128 ha
Kommun: Färgelanda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 12 000 000 SEK
Anbudsdag: 1/10 2019
Mycket välskött skogsfastighet i ett skifte med egen liten tjärn. Fastigheten erbjuder goda möjligheter att utöva aktiv skogsbruk men även fantastiska chanser till naturupplevelser genom jakt eller varför inte en övernattning i bivacken vid Aborretjärnet. Skogen har god växtlighet med bra åldersfördelning. Den produktiva skogsarealen är ca 118 hektar med ett virkesförråd om ca 18 900 skogskubikmeter.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vänersborg
Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder (49)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogen på Kuserud har god åldersfördelning och är mycket välskött. Markerna har bra tillgänglighet och god bonitet för området. Skogsbruksplanen anger att skogsmarken uppgår till 118 ha och dess totala virkesförråd är ca 18 900 m3sk. Trädslagsfördelning är 14 % tall, 74 % gran och 12 % löv. Medelboniteten är ca 7,7 m3sk/ha och år. Tillväxten enligt skogsbruksplanen är ca 750 m3sk/år vilket i dagsläget ger en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 4 %. Se vidare detaljerade uppgifter i bilagd skogsbruksplan som är upprättad av Sten Nilsson 2015 och är uppdaterad till dags datum med tillväxt och utförda åtgärder samt avverkningar, vilket även inkluderar nyligen avverkade barkborreangripna träd.

Naturvärde m.m.

Det finns ett registrerat område med högre naturvärde om 2,6 ha som berör del av avdelning 56. Avdelning 56 är satt som S3 (ingen avverkning) i skogsbruksplanen med förslag om fri utveckling

Jakt

Jakt på älg och småvilt. Älgjakten samordnas med grannfastigheter. Jakten är upplåten till 30 juni 2020 om 10 000 kr/år inkl. moms.

Fiske

Eget fiske i Abborretjärnet.

Övrigt

Telemast belägen i avdelning 43. Marken för telemasten är upplåten till Telia samt med tilläggsavtal Net4Mobility. Ersättning för upplåtelserna var förra året 11 884 kr. På västsidan av Abborretjärnet ligger det en bivack. Det blå markerade träd mitt i bestånd 51 är en provyta som markägaren har gjort uppföljning på under de senaste 10 åren.

Förvärvstilltånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.

Rättsförhållande

Fastighet

Färgelanda Kuserud 1:10

Ägare

Eva Siljevall 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 129,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 118,0 ha
Impediment 7,3 ha
Väg och kraftledning 2,3 ha
Övrigmark 0,2 ha
Vatten 2,2 ha
Summa: 130,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 5 456 000 kr
Skogsimpediment 10 000 kr
Summa: 5 466 000 kr

Inteckningar

Det finns tre stycken penninginteckningar om totalt 450 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Jag är intresserad av fastigheten Kuserud och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning