Kvarnsjön

Obebyggd skogsfastighet med 21 hektar produktiv skogsmark. Jakt i viltvårdsområde.
Areal: 21 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 100 000 SEK
Anbudsdag: 7/12 2018
Intill Kvarnsjön strax väster om Dala-Floda finns denna obebyggda skogsfastighet. Området är småkuperat med inslag av äldre odlingsmarker. Den produktiva skogsmarken uppgår till 21 hektar med ett bedömt virkesförråd om 3 200 m³sk. Fastigheten är belägen inom Markens viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är samlad i ett skifte. Skogsbruksplanen har upprättats av Staffan Gref, Bjesse Skog AB, hösten år 2018. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarken till 21,4 ha med ett totalt virkesförråd om 3 239 m³sk, trädslaget gran dominerar men här finns även ett stort inslag av löv. Medelboniteten beräknas till goda 6,3 m³sk per ha och år.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Markens vvo om 1 850 ha. Curt Svärd, Dala-Floda är kontaktperson.

Rättsförhållande

Fastighet

GAGNEF MOSSEL 37:23

Ägare

Karin Liss 1/2
Martin Augustsson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 21,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 21,4 ha
Impediment 0,2 ha
Summa: 21,6 ha

Inteckningar

De penninginteckningar som idag finns uttagna i fastigheten kommer att flyttas. Inga lån ska övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom så kallat omarronderingsområde samt i glesbygd, länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. Ansökan om förvärvstillstånd görs först efter att köpekontrakt tecknats. För köpare som inte är bosatt inom glesbygd i Gagnefs kommun sedan ett år tillbaka i tiden är ansökningsavgiften 3 700 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Kvarnsjön och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning