Kvillselen

Obebyggda skogsfastigheter om totalt 32 hektar produktiv skogsmark. Virkesförråd ca 4 300 m3sk.
Areal: 32 ha
Kommun: Malung-Sälen
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 1 275 000 SEK
Anbudsdag: 16/11 2018
Obebyggd skogsmark belägen nordväst om Malung, fördelad på ett flertal skiften. Total areal om 32 hektar varav den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 29 hektar med ett bedömt virkesförråd om ca 4 300 m3sk. Försäljningsobjektet består av en större skogsfastighet samt två mindre obebyggda fastigheter inom Lybergets fäbodar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (9)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Lotta Melin, Jome Skog AB, i september år 2016. Skogsbruksplanen har inte tillväxtberäknats. Enligt samma skogsbruksplan består fastigheten utav ca 28,9 hektar produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om ca 4 300 m3sk. Den årliga tillväxten beräknas till 113 m3sk. Medelboniteten är beräknad till 4,7 m3sk per hektar och år.

Huggningsklassen S2 utgörs av 11,6 hektar och ca 2 200 m3sk, varav merparten tall.

Nyckelbiotoper

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade som berör fastigheten.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Malungs Östra VVO om ca 22 000 ha. För närvarande är jakträtten upplåten till och med innevarande jaktår.

Rättsförhållande

Fastighet

MALUNG-SÄLEN MOBYARNA 10:6 mfl

Ägare

Agneta Thurlin 1/2
Tage Eriksson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 28,9 ha
Impediment 3,1 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 32,8 ha

Taxeringsvärde

För taxeringsvärden se prospekt.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom så kallat omarronderingsområde samt i glesbygd, länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. Ansökan om förvärvstillstånd görs först efter att köpekontrakt tecknats. För köpare som inte är bosatt inom Malung-Sälens kommun sedan ett år tillbaka i tiden är ansökningsavgiften 3 700 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Kvillselen och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning