Kvistbäck

Tilltalande gårdsmiljö, skog och öppen mark strax norr om Grimsås.
Areal: 42 ha
Kommun: Tranemo
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 950 000 SEK
Anbudsdag: 5/11 2018
Visning:
21/10 kl 13:00-14:30
Vänligen anmäl ert deltagande.
I byn Kvistbäck strax norr om Grimsås ligger denna gård som har ett trevligt läge med en gårdsmiljö med bostadshus och tillhörande ekonomibyggnader. Den öppna marken är i huvudsak belägen i direkt anslutning till gårdscentrum vilket ger en tilltalande boendemiljö med möjlighet till enklare djurhållning om så önskas. Välskött skogsmark. Total areal om 42 ha varav 30 ha skogsmark och 11 ha öppen mark.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder (26)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostaden ligger trevligt belägen med utsikt över omkringliggande jordbrukslandskap. Byggnad från 1926 med timmerstomme i 1,5 plan, uppförd på torpargrund med källare under del av byggnaden. Fasad av stående träpanel och tak av betongtegel. Byggnaden genomgick en omfattande om- och tillbyggnad 1967 med bl.a. utgrävning av källare, tillbyggnad av garage, våtrumsdel mm. Ny fasad med träpanel och tilläggsisolering från 1980-talet. Carport med plats för två bilar samt en inglasad altan/uteplats byggdes under 1980-90 tal. Köket renoverades 2009 och installation av en braskamin 2016. Den taxerade boytan är 140 m2. Uppvärmning med vattenburen värme från jordvärmeanläggning installerad 2014. Enskilt vatten från grävd brunn, äldre avloppsanläggning.

Entré in till trapphall. Till vänster ett rum och till höger finns köket med massiv ekinredning. Vidare stort allrum med stavparkett. Härligt rum med fint ljusinsläpp från stora fönster med vy ut mot intilliggande mark. I rummet finns en öppen spis med braskamin. Tillbyggd del i murad stomme inrymmer groventré, våtrumsdel med toalett och dusch, tvättstuga samt ett garage. I källarplan finns anläggning för vatten och värme samt förrådsut-rymmen. Fristående carport med betonggolv och plats för två bilar. I anslutning till entrén finns en inglasad uteplats.

Trappan upp till övre plan leder upp till allrum, tre sovrum samt toalett med äldre inredning och med ett förberett bastuutrymme. Därutöver finns två större garderobsutrymmen/kattvindar möjliga att inreda till sovrum. Balkong i österläge.

Energideklaration

Energideklaration tillhandahålls på visningen.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugårdsbyggnad i trä med takbeklädnad av plåt. Fähusdel med äldre träinredning, logdel, vagnsskjul mm. Ränne med höhiss. Byggnad har en enkel standard och är i behov av åtgärder om den skall användas för djurhållning.

Övriga byggnader

Vedbod/vagnsskjul i trä med tak av plåt.

Skog och mark

Jordbruksmark

Den öppna marken utgörs enligt skogsbruksplanen av 10,9 ha åker- och betesmark. Jordbruksmarken är muntligen upplåten till arrendator t.o.m. 2018-12-31. Med fastigheten följer inga stödrätter. Arrendeavgiften tillfaller säljaren i sin helhet för innevarande arrendeår.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad under försommaren 2018. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarks-areal 30,4 ha med ett beräknat virkesförråd om 5 008 m3sk. Medelboniteten är beräknad till 7,5 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Gran 65 %, tall 20 % samt löv 15 %. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Fastighetens skogsmark är belägen i ett skifte med tillfredsställande skogsbilvägar. Skogen är välskött och har en relativt jämn åldersfördelning med såväl föryngringsskogar och gallrings- och röjningsbestånd.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper.

Jakt

Fastighetens jakträtt står till köparens förfogande fr.o.m. tillträdesdagen.

Fastighetens mark ingår idag i jaktlag som är anslutet till viltvårdsområde.

Rättsförhållande

Fastighet

TRANEMO KVISTBÄCK 1:11

Ägare

Christian Johansson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 40,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 30,4 ha
Inägomark 10,9 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 41,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 114 000 kr
Åkermark 180 000 kr
Betesmark 34 000 kr
Tomtmark 66 000 kr
Bostadsbyggnader 584 000 kr
Summa: 2 978 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns en uttagen penninginteckning om 950 000 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Jag är intresserad av fastigheten Kvistbäck och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning