Kylahov, Torsborg

Trevlig gård med vackert läge, bostadshus (2 lgh), ek.byggn., 2 200 m3sk virke och jakträtt.
Areal: 20 ha
Kommun: Värnamo
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 350 000 SEK
Visning:
31/7 kl 18:00-19:00
Anmälan om deltagande lämnas till undertecknad fastighetsmäklare.
7/8 kl 18:00-19:00
Anmälan om deltagande lämnas till undertecknad fastighetsmäklare.
Fastigheten Värnamo Kylahov 1:20 utbjudes till försäljning enligt uppdrag.
Gården Torsborg utgör en välhållen bebyggd lantbruksenhet med ett vackert och naturskönt läge nära Hånger ca 12 km söder om Värnamo.
Rymlig bostadsbyggnad med bl.a. två lägenheter och nyanlagt avlopp samt tillhörande ekonomibyggnader. Torsborg har mycket fina förutsättningar för ett trivsamt permanentboende kompletterat med mindre djurhållning och/eller annan verksamhet för egenföretagaren.
Gården håller enligt fastighetsregistret en total areal om ca 19,6 ha. Produktiv skogsmark ca 11,6 ha och åkermark ca 5,7 ha enligt nyupprättad skogsbruksplan. Övrig mark ca 2,3 ha tillkommer. Bedömt virkesförråd ca 2 211 m3sk (medeltal 191 m3sk/ha) och medelbonitet 7,1. Stora avverkningsmöjligheter erbjuds.
Jakträtten är fri för ny ägare direkt på tillträdesdagen. Intressanta naturgrustillgångar.

Fastigheten säljes via öppet budgivningsförfarande med utgångspris 3 350 000 SEK.

Budgivning pågår: Högst bud f.n. 2 750 000 SEK.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljungby
Storgatan 3
341 43   Ljungby
Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0733-44 02 04

Bilder (93)

Foto: Daniel Nordin

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Uppskattad byggnadsarea ca 200 kvm. Bostadsbyggnad lämpad för permanentboende med nybyggnadsår 1919 enligt skriften Svenska Gods och Gårdar (1920 enligt fastighetstaxering). Boyta 175 kvm, biyta 15 kvm, tillbyggnadsår 1974 och standardpoäng 26 enligt fastighetstaxering. Taxerad boyta för bostadsbyggnaden bedöms ev. vara underskattad (ev. tillkommer boytan för övervåningen). Det ankommer köparen att bilda sig en egen uppfattning om verklig boyta. Byggnaden, som innehåller sju rum och två kök plus hallar och komplementutrymmen, är löpande underhållen och renoverad sedan byggåret. Bottenvåning totalrenoverad 1974 med ytskiktsöversyn 2010, nytt yttertak tillbyggnad 2008, successivt utbytta vitvaror m.m. Byggnaden har flexibel användning med möjlighet till var sin lägenhet på bottenvåning respektive övervåning, väl lämpat för uthyrning eller generationsboende (båda lägenheterna kan likaså med fördel disponeras tillsammans). Normalt bruksskick. Byggnaden har visst inre/yttre underhålls- och renoveringsbehov.

Byggnadskonstruktion i 1 1/2-plan med stengrund, stomme av trä, mansardtak med betongtakpannor (plåttak glasveranda), två skorstenar, takstege, fasad av ljusa eternitskivor med vita detaljer, kopplade 2-glasfönster (ett nytt 3-glasfönster), takavvattningsdetaljer, glasveranda med entré på framsidan samt altan med plasttak och trallgolv på baksidan. Tillbyggnad i 1-plan på baksidan uppförd i trä, rödfärgad lockpanel med vita detaljer, gjuten grund, platt tak (gummimatta), hög skorsten, huvudentré samt groventré till pannrum.

Planlösning bottenvåning
Huvudentré (lägenhet 1, bottenvåning) via tillbyggnad till välkomnande hall med träpanel på väggar samt klädförvaring. Förråd med hyllor och kylskåp. Tvättstuga med målat betonggolv, tvättmaskin, arbetsbänk, tvättho, väggskåp samt köksspis. Pannrum med målat betonggolv, kombipanna (Albin, 1987) för ved, olja och el, oljetank 3 kbm (1975), ackumulatortankar 2 x 500 liter (1985 och 1987) samt groventré. Möjlighet finns till varmvattenberedare (Nibe-beredare medföljer, f.n. ej installerad). Badrum innehållande WC, handfat, badkar med dusch och plastmatta. Korridor med sex garderober. Sovrum med tre garderober. Stor matsal/sällskapsrum med utgång till altan, kakelugn och två garderober. Sovrum med fem garderober (två med speglar). Rum med kakelugn. Trevligt kök innehållande ljusmålad köksinredning, matplats, diskbänk, arbetsbänk, häll, fläkt, varmluftsugn, diskmaskin, kyl/frys, bakugn (Norrahammar) samt takbjälkdekorationer i tak. Entré (lägenhet 2, övervåning) via glasveranda med golv/väggar/tak av trä. Hall med toalettrum (WC, handfat och plastmatta), låsbar dörr till lägenhet 1, klädförvaring samt trappa till övervåning. Golven utgörs av plastmatta, laminat och parkett, innertaken släta målade och skivor. Spegeldörrar.

Planlösning övervåning
Trappa från bottenvåning till möblerbar hall/allrum med snedgarderob och vindslucka. Badrum med WC, handfat, dusch och plastmatta. Kök med äldre målad köksinredning, matplats, diskbänk, litet kylskåp, äldre elspis, köksspis och skafferi. Sovrum med kakelugn, garderob och två snedgarderober (varav en med expansionskärl). Sovrum med kakelugn och snedgarderob. Golven utgörs av äldre plastmattor och heltäckningsmatta, innertak och innerdörrar släta målade.

Övrigt
Uppvärmning genom vattenburen centralvärme via kombipanna (ved, olja och el) samt eldstäder (bottenvåning; två kakelugnar, köksspis och bakugn, övervåning; två kakelugnar och köksspis) som stöd. Eldningsförbud råder f.n. för byggnadens eldstäder. Godkänd brandskyddskontroll inkl. sotning erfordras via Skorstensfejarmästare före eldning.
Enskilt vatten via djupborrad brunn från 1974. Kvalitet/kvantitet tillfredsställande enligt säljaren.
Äldre grävd vattenbrunn på tomten med gårdspump (pump ev. def.).
Enskilt avlopp via nyanlagd avloppsanläggning (2016) med 3-kammarbrunn och infiltration.
Bredband via ADSL. TV-antenn.

Tomtmark
Tomtareal 2 400 kvm enligt fastighetstaxering. Lättskött uppvuxen trädgård med gräsmatta, grusad vägslinga, fruktträd, prydnadsbuskar, rhododendron, trädgårdsland, utebelysning, flaggstångsfundament, sandlåda m.m.
Strax väster om bostadsbyggnaden finns en jordkällare uppförd i sten/betong med tegeltak. Betonggolv samt hydrofor och vattenpump.
Det finns ytterligare två jordkällare belägna intill varandra strax norr om gårdscentrum.

Driftskostnader
Elektricitet ca 9 000 SEK/år
Sophämtning1 1 788 SEK/år
Sotning2 2 054 SEK/år
Slamtömning 1 091 SEK/år
Kommunal fastighetsavgift3 6 780 SEK/år
Försäkring 3 921 SEK/år
Summa ca 24 650 SEK/år

1) Ny avgift 2019: 2 450 SEK/år alt. 2 750 SEK/år beroende på om man har hemkompostering eller ej.
2) Sotning 1 338 SEK plus brandskyddskontroll 716 SEK.
3) 0,75 % x 904 000 SEK (taxeringsvärde bostadsbyggnad och tomtmark).

Vedbrukning tillkommer (uppskattningsvis ca 30 kbm enligt säljaren). Ovanstående driftskostnader per år (ca-uppgifter) avser det senaste årets användning av bostadsbyggnaden. Driftskostnaderna för ny ägare och ny användning kan komma att skilja sig betydligt.

Energideklaration
Någon energideklaration avseende bostadsbyggnaden kommer ej att upprättas av säljaren.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Uppskattad byggnadsarea ca 240 kvm. Äldre nybyggnadsår. Uppförd i trä, stengrund och tak av tegel/plåt. Rödfärgat med vita och dalablå detaljer. El finns. Grävd vattenbrunn (används f.n. ej) och körbroar på baksidan. Äldre stalldel med träinredning, betonggolv och invändig takhöjd ca 2,2 m. Förrådsutrymme. Två vagnsskjul. Övervåning innehållande förråd och loge/foderutrymmen plus ytterligare loft via stege. Normalt bruksskick. Byggnaden har visst behov av omvårdnad.

Brygghus

Uppskattad byggnadsarea ca 95 kvm. Äldre nybyggnadsår. Uppförd i trä, gjuten grund och omlagt plåttak. Rödfärgat med vita och dalablå detaljer. Skorsten. El finns. Brygghus med kokkärl, hydrofor och vattenpump (avser trädgårdsbevattning via dike/bäck strax norr om gårdscentrum).
Förrådsutrymme med frysbox och vedspis. Äldre stalldel utgörande gårdsverkstad med förrådsutrymmen, arbetsbänkar och vedkamin. Torrklosett. Övervåning innehållande vävkammare/förråd klädd med träpanel samt oinredd vind. Eldningsförbud råder f.n. för byggnadens eldstäder. Normalt bruksskick.

Garagebyggnad

Uppskattad byggnadsarea ca 60 kvm. Äldre nybyggnadsår. Uppförd i trä, stengrund och omlagt plåttak. Rödfärgat med vita och dalablå detaljer. Garageutrymme för personbil, f.d. visthusbod, vedbod samt förråd på del av övervåning. Normalt bruksskick.

Traktorgarage

Uppskattad byggnadsarea ca 75 kvm (area för vedförråd tillkommer). Äldre nybyggnadsår. Uppförd i trä, gjuten grund och omlagt plåttak. Rödfärgat med vita och dalablå detaljer. Garageutrymme för traktor/personbil, vedbod samt stort förråd på övervåning. På ena långsidan finns tillbyggt vedförråd uppförd i trä, Leca-grund och plåttak. Normalt bruksskick.

Skog och mark

Skogsuppgifter

Över fastigheten finns en nyupprättad skogsbruksplan via SÖDRA, oktober 2018. Se även bilagt utdrag ur skogsbruksplanen. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till ca 11,6 ha och dess virkesförråd till ca 2 211 m3sk (medeltal 191 m3sk/ha). Medelboniteten anges till 7,1 m3sk/ha och år. Trädslagsfördelning 36 % tall, 55 % gran och 9 % löv. Andel gallringsskog G1 uppgår till ca 38 % av skogsmarksarealen (ca 843 m3sk). Andel röjningsskog R2, som på sikt kommer att växa in i gallringsskog G1, uppgår till ca 20 % av arealen (ca 76 m3sk). Sammanlagt ca 42 % av arealen utgörs av föryngringsavverkningsskog S1, S2 och S3 (ca 1 220 m3sk). Överståndare/fröträd ÖF ca 73 m3sk. Årlig tillväxt uppskattad till ca 75 m3sk. Det finns ingen kalmark K1 på fastigheten. Efter att skogsbruksplanen upprättades har en marginell skogsvolym avverkats av säljaren (ca 20 barkborreträd).

Den grandominerade skogsmarken bedöms vara produktionsinriktad och erbjuder stora avverkningsmöjligheter. Behov av beståndsvårdande ungskogsröjning och gallring finns.

Inägomark

Den öppna jorden uppgår till ca 5,7 ha enligt skogsbruksplanen. Jordbruksmarken bedöms ha normal beskaffenhet med goda förutsättningar för ett rationellt brukande.
Enligt Jordbruksverket finns fem jordbruksblock inom fastigheten om totalt 5,15 ha (åkermark). Vänligen kontakta undertecknad fastighetsmäklare för kopia av blockkarta.

Blockidentitet Blockareal (åker)
5019 1,36 ha
5730 0,85 ha
3023 0,66 ha
3431 0,74 ha
4236 1,54 ha
Totalt 5,15 ha

Jordbruksmarken är för närvarande utarrenderad via skriftligt 1-årsavtal, se nedan under punkten ”Servitut/nyttjanderätter”. I arrendekontraktet finns reglerat om överlåtelse av stödrätter från arrendatorn till jordägaren vid upphörandet av arrendeförhållandet, likaså rätt för jordägaren till utforsling av skogsprodukter.

Övrig mark

Inom fastigheten finns sammanlagt ca 2,3 ha övrig mark (tomtmark, gårdscentrum, enskilda vägar, kraftledningsgata samt myrimpediment).

Jakt

Jakträtten disponeras av köparen från och med tillträdesdagen.

Fastigheten ingick i Värnamo Sydvästra Älgskötselområde under älgjaktsäsong 2018/2019 enligt Länsstyrelsen. För vidare information, se hemsida: http://www.varnamosydvast.se/
Älgjakt via gemensamt älgjaktlag med grannfastigheter enligt säljaren.

Grus

Fastigheten håller intressanta naturgrustillgångar. Vid ev. framtida uttag av grusmassor för husbehov erfordras anmälan om samråd till Länsstyrelsen i det fall om åtgärden väsentligt kan komma att ändra naturmiljön. Kommersiell utvinning av grus erfordrar tillstånd från Länsstyrelsen.

Kort om omgivningarna m.m.

Fastigheten har ett lättillgängligt läge ca 3 km norr om Hånger samhälle och ca 12 km söder om Värnamo tätort. Gården Torsborg är naturskönt, lantligt och privat belägen i ett svagt böljande landskap. Gårdscentrum omges av den öppna jorden som är fint inramad av skogsmarken.
Fastigheten och dess omgivningar håller stora rekreationsvärden. Det finns många trevliga promenad- och ridvägar i vacker omväxlande natur. Näraliggande badplatser vid sjön Vidöstern finns i Hånger och Åminne.
I bygden finns intressanta kulturhistoriska sevärdheter, företagaranda och ett rikt föreningsliv. I Hånger finns förskola och grundskola F-6. Värnamo håller i princip heltäckande service och utbud.
För vidare samhällsinformation (kommunal service, skolor osv.), se Värnamo kommuns hemsida:
https://www.varnamo.se/

Rättsförhållande

Fastighet

VÄRNAMO KYLAHOV 1:20

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 19,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 051 000 kr
Åkermark 157 000 kr
Tomtmark 184 000 kr
Ekonomibyggnader 70 000 kr
Bostadsbyggnader 720 000 kr
Summa: 2 182 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 60 000 kr
För information, se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För information, se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0372-440 20
0733-44 02 04

Jag är intresserad av fastigheten Kylahov, Torsborg och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning