Kyrkobyn

En liten skogsfastighet i två skiften som ligger mellan Trollhättan och Uddevalla.
Areal: 4 ha
Kommun: Vänersborg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 500 000 SEK
Anbudsdag: 20/4 2018
En liten skogsfastighet i två skiften som ligger mellan Trollhättan och Uddevalla.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vänersborg
Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder (4)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken omfattar ca 3,8 ha och har god bonitet och tillgänglighet. Skogen utgörs av gallringsskog av gran med inslag av tall och löv, där en del av skogen är gallrad. Volymen skog bedöms till ca 830 m3sk.

Jakt

Jakt på älg och småvilt.

Rättsförhållande

Fastighet

Vänersborg Kyrkobyn 1:31, 1:48

Ägare

Kristian Bäckman 1/2
Mary Engström 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 3,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 3,8 ha
Summa: 3,8 ha

Taxeringsvärde

Inget taxeringsvärde redovisas då försäljningen omfattar del av taxeringsenhet.

Inteckningar

Penninginteckningar saknas.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0521-27 27 55
070-363 56 35

Jag är intresserad av fastigheten Kyrkobyn och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning