Långnäs

Välskött, 29 ha skogsmark, 2 527 m3sk, småviltsjakt på 20 000 ha och älgjakt i VVO.
Areal: 32 ha
Kommun: Luleå
Objektstyp: Gård
Prisidé: 975 000 SEK
Anbudsdag: 18/9 2018
Visning:
23/8 kl 17:30-18:15
Skogsfastighet i Långnäs mellan Alvik och Ale. Fastigheten är bebyggd med Per-Albin hus i 1 ½ plan med tillhörande ekonomibyggnader, alla byggnader har enkel standard men är väl underhållna. Åkerskifte om 6 000 kvm med bra läge. Skogsmarken omfattar 29,6 ha och virkesförrådet har uppskattats till 2 527 m3sk. Älgjakt i Aledalens viltvårdsområde om 5 019 ha och småviltsjakt på ca 20 000 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset är i 1 ½-plan och uppfört i slutet av 1930-talet. Entréplanet är inredd med hall, kök och allrum. På övre plan finns det ett sovrum med två alkover för förvaring. Enligt fastighetstaxeringen är boytan 52 kvm. Vatten från grävd brunn på gården och avlopp för diskvatten.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Fastigheten är bebyggd med äldre loge, stall och förrådsbyggnad. Alla byggnader är väl underhållna.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Det finns 0,6 ha inägomark på Morgärdan i Långnäs.

Skogsmark

Enligt den nygjorda skogsbruksplanen upprättad av Stefan Drugge vid Töre skogbruksservice omfattar den produktiva skogsmarksarealen 29,6 ha och virkesförrådet har uppskattats till 2 527 m3sk. Trädslagsfördelningen är 41% tall, 18% gran och 40% löv. Medelbonitet 3,4 m3sk/ha och år.

Jakt

Fastigheten är registrerad i Aledalens viltvårdsområde där Magnus Rönnberg är ordförande, deras areal är 5 019 ha och tilldelningen var 8 vuxna älgar och 8 kalvar. Källa: Gerd Stuge Länsstyrelsen. För småviltjakt kan man lösa Sörbyakortet och jaga på sammanlagt ca 20 000 ha.

Rättsförhållande

Fastighet

Luleå Långnäs 12:1

Ägare

Åke Johansson 1/2
Margareta Johansson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 32,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 29,6 ha
Impediment 2,2 ha
Inägomark 0,6 ha
Övrigmark 0,4 ha
Vatten 0,1 ha
Summa: 32,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 126 000 kr
Skogsimpediment 19 000 kr
Åkermark 26 000 kr
Tomtmark 125 000 kr
Bostadsbyggnader 114 000 kr
Summa: 410 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Jag är intresserad av fastigheten Långnäs och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning