Lars Pers gård

Lantgård i Torsåker med bra boende och modernt stall.
Areal: 26 ha
Kommun: Hofors
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 400 000 SEK
Lars Pers gård är en jordbruksfastighet med inriktning på hästhållning med totalt 26 ha mark varav 18 ha åker- och betesmark och 2 ha skogsmark. Markerna ligger väl samlad kring gårdscentrum. På gårdscentrum finns en bostadsbyggnad och en större ekonomibyggnad som bland annat inrymmer häststall, sadelkammare, äldre djurstall, maskinhall, förråd, garage och skulle. Bostadsbyggnaden är i bra skick och har nyrenoverat kök. Häststallet är modernt med nio stora boxar, bra takhöjd och spolspilta. Egna rasthagar och betesmark ligger i direkt anslutning till stallet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Sandviken
Högbovägen 45
811 32   Sandviken
Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Bilder (28)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadsbyggnad med 5 rum och kök i 1,5 plan. Byggnaden har stomme av timmer utvändigt klädd med träpanel. Delvis torpargrund och delvis gjuten platta. Yttertak av plåt. Inbyggd veranda.

Bottenvåningen har hall, kök, stort vardagsrum, badrum, tvättstuga, pannrum och förråd. '

Övervåningen har hall, tre större sovrum och ett mindre, förråd och ett utrymme avsett för toalett. Köket är smakfullt renoverat 2014 i ljusa färger och har bl.a. induktionshäll, bänkar i ek, ekparkett och infälld spottbelysning. Äldre badrum med duschkabin, WC, handfat och våtrumsmatta.

Kopplade tvåglas- och treglasfönster. Eget vatten från borrad brunn. Eget avlopp med trekammarbrunn, fosforrening och infiltration. Vattenburen uppvärmning via vedpanna med 2 m3 ackumulator-tank och elpatron. Ny elcentral och nya eldragningar i kök, hall och vardagsrum. Byggnaden är troligen uppförd i slutet av 1800-talet. Byggnadsarea är ca 159 m2. Taxerad boyta är 150 m2.

Uppvuxen trädgård med jordkällare, lekstuga, gårdsträd, fruktträd, rabatter och häckar.

Energideklaration

Energideklaration är upprättad och finns tillgänglig vid visningen.

Ekonomibyggnader

Ladugård och stall

Stor sammanhängande ekonomibyggnad som in-rymmer nytt häststall, äldre djurstall med mjölkrum, sadelkammare, garage, snickarbod, loge, förråd, maskinhall och skulle. Det äldre djurstallet har murade väggar medan övriga delar har reglade träväggar. Yttertaket består av dels lertegel och dels nyare plåttak. Ekonomibyggnaden är uppförd och tillbyggd i olika etapper och har en sammanlagd byggnadsarea om ca 770 m2.

Häststallet har nio moderna hästboxar om ca 9 m2 vardera och med bred mittgång mellan boxarna. I stallet finns en rymlig spolspilta med avlopp och tillgång till varmvatten. Takhöjden i stallet är ca 3 meter. Rasthagar för hästarna ligger i direkt anslutning till stallet.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Till fastigheten hör ca 18,5 ha väl dränerad åkermark av hög kvalitet. Den marken som ligger i anslutning till byggnaderna brukas som rasthagar och beten till hästar medan övrig åkermark är insådd med vall för hö och ensilageproduktion.

Skogsmark

Till fastigheten hör ca 2,0 ha produktiv skogsmark fördelat på ett flertal mindre områden. På marken finns mest ungskogar med stor lövandel av björk och asp.

Hoån

Tomten gränsar mot Hoån vilket ger möjlighet att ta sig med båt till sjön Ottnaren. Tidigare ägare har haft egen brygga vid ån.

Rättsförhållande

Fastighet

Hofors Ho 10:34

Ägare

Erica Engstrand 1/2
Freddy Haglund 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 24,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsimpediment 4 000 kr
Åkermark 539 000 kr
Tomtmark 183 000 kr
Bostadsbyggnader 519 000 kr
Ekonomibyggnader 232 000 kr
Summa: 1 477 000 kr

Inteckningar

Det finns tolv pantbrev uttagna på fastigheten med ett totalt belopp om 2 040 000 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Fast pris

Ja
För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
026-24 82 51
070-624 82 51

Jag är intresserad av fastigheten Lars Pers gård och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning