Lida

Gårdsbild med byggnader i byn Lida utanför Burseryd. Skog, öppen mark och sjö.
Areal: 36 ha
Kommun: Gislaved
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 250 000 SEK
Anbudsdag: 11/9 2018
Visning:
24/8 kl 15:30-17:00
Vänligen anmäl er deltagande.
I vacker omgivning i landskapet strax väster om Burseryd ligger gården i byn Lida. Gården har ett naturskönt läge och en trevlig gårdsmiljö med boningshus och ladugård samt uthus omgärdat av åker- och betesmark med utsikt ner mot samhället. Skogsmarken utgörs av växtliga bestånd och ligger i två skiften med gräns i sjön Lången. Total areal om 36 ha varav 30 ha skogsmark och 4 ha öppen mark.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder (23)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostaden ligger naturskönt belägen med utsikt över omkringliggande öppen mark och ner mot Burseryds samhälle. Byggnad med trästomme i 1,5 plan från 1910, uppförd på grund av huggen sten med en mindre källare under del av byggnaden. Fasad av eternit och tak av betongtegel (bytt för ca 10 år sedan), 2-glasfönster. Den taxerade boytan är 130 m2. Uppvärmning sker genom direktverkande el. Därutöver finns 4 st kakelugnar, vedspis samt vedkamin. Skorstenarna är i dagsläget ej godkända för eldning då de ej använts de senaste 20 åren. Enskilt vatten från grävd brunn. Enskilt avlopp i tvåkammarbrunn, i dagsläget godkänd för fritidsändamål.

Nedre plan omfattar kök med skafferi, tre rum, toalett samt en liten inbyggd glasveranda. Genom tornhuset leder trappan upp till övre plan. Här finns trapphall, ett f.d kök samt 2 rum och garderober. Källare under en del av byggnaden med bl.a. vattenpump och hydrofor.

Byggnaden har mycket av den äldre stilen bevarad men har idag en enkel standard och är i behov av renovering.

Energideklaration

Då byggnaden av nuvarande ägare ej använts för permanentboende har ingen energideklaration upprättats.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugårdsbyggnad från 1905 i trä med takbeklädnad av aluminiumplåt. Stensatt fähusdel med äldre träinredning. Därutöver logdel och enklare vagnsskjul.

Övriga byggnader

Övriga byggnader
- Lillstuga som tidigare utgjort drängstuga. Trästomme, tak av plåt.
- Vedskjul i trä med tak av aluminiumplåt.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den öppna marken utgörs enligt skogsbruksplanen av 4 ha åker- och betesmark som ligger i anslutning till gårdscentrum. Jordbruksmarken är muntligen upplåten till arrendator t.o.m. 2018-12-31. Med fastigheten följer inga stödrätter.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan där fältarbete utfördes under hösten 2015. Planen har därefter uppdaterats med tillväxt och utförda åtgärder, dock ej med nya fältmätningar. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas.

Enligt den uppdaterade skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 36,1 ha med ett beräknat virkesförråd om 3 013 m3sk. Medelboniteten är beräknad till 7,7 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Gran 60 %, tall 33 % samt löv 7 %. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper.

Jakt

Fastighetens jakträtt är utarrenderad t.o.m. 2019-06-30. Arrendeintäkt för innevarande arrendeår tillfaller säljaren.

Fiske

Fastigheten har andel i fiskevårdsområde omfattande sjöarna Lången, Furusjön, Väsjön samt Tyngern.

Vägar

Fastigheten har andel i vägsamfällighet Stora Hålgryte Ga:1.

Fastigheten har andel i samfälld väg avseende skogsbilväg till det norra skogsskiftet.

Övrigt

I dagsläget har fastigheten ej anslutning till fiberuppkoppling. Utbyggnad i området finns och för ingivande av intresseanmälan hänvisas till Svenska Stadsnät i Gislaved.

Rättsförhållande

Fastighet

Gislaved Lida 1:2, Lida 2:12

Ägare

Åke Andersson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 35,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 29,6 ha
Impediment 1,0 ha
Väg och kraftledning 1,1 ha
Inägomark 4,0 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 36,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 188 000 kr
Skogsimpediment 13 000 kr
Åkermark 137 000 kr
Betesmark 37 000 kr
Tomtmark 135 000 kr
Bostadsbyggnader 386 000 kr
Ekonomibyggnader 29 000 kr
Summa: 2 925 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i Burseryds församling vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Förvärvstillstånd kan i vissa fall erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd kostar 3 700 kr för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Jag är intresserad av fastigheten Lida och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning