Lilla Stenstugan

Lilla Stenstugan med 27 ha skogsmark, 3 ha betesmark, jakt och fiske. I Björkfors.
Areal: 34 ha
Kommun: Kinda
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 500 000 SEK
Anbudsdag: 7/6 2018
Visning:
26/5 2018
Vänligen anmäl ert deltagande.
30/5 2018
Vänlige anmäl ert deltagande.
Strax norr om samhället Björkfors i södra delarna av Kinda kommun ligger gården Lilla Stenstugan. Fastighetens 34 ha fördelar sig på ca 27 ha skogsmark och 2,9 ha betesmark. Byggnationen består av bostadshus, nyuppförd ekonomibyggnad samt tillhörande uthus. Till fastigheten följer båtplats och fiskerätt i sjöarna Björken och Åsunden.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Gumpekullavägen 8
582 78   Linköping
Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
072-531 70 88

Bilder (23)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Omgiven av välhävdade betesmarker och välskött trädgård ligger Lilla Stenstugans bostadshus. Nuvarande ägare har sedan de förvärvade fastigheten år 2000 genomgående renoverat bostaden som idag håller mycket gott skick. Byggnaden är ursprungligen uppförd 1790-91 i timmer och vilar på en stensatt grund. Fasaden är beklädd med träpanel målad 2014och på det brutna taket ligger tvåkupigt lertegel från 2009. Framsidan av bostaden pryds av en glasveranda med snickarglädje.

Genom huvudentrén når man hallen som renoverats 2003 med helgjutet golv, golvvärme och klinkers. Innanför hallen ligger köket också det renoverat 2003 med platsbyggt Falerumskök, massivt furugolv och köksspis. Innanför köket finns toalett och dusch renoverat 2003 med helgjutet golv, golvvärme, klinkers och delvis kaklade väggar. På nedervåningen finns också ett rum med massivt furugolv och rörspis ombyggd med en Keddy braskamin. Ovanför den ekbeklädda trappan finns en hall och ett luftigt sovrum med massivt furugolv, fönster i tre väderstreck och öppet upp till nock. Rummet renoverades och byggdes om 2009-10. Här finns också en fungerande rörspis. I anslutning till hallen finns ytterligare ett rum med en Morsö braskamin och innanför det en toalett med tvättmaskin och torktumlare. Toaletten har platsbyggd inredning från Falerumskök, delvis kaklade väggar och klinkers på golvet.

Bostaden har successivt tilläggsisolerats på insidan och all el har bytts ut sedan 2000. Vattnet tas ur borrad brunn, 47 m djup och avloppet leder ut till trekammarbrunn från mitten av 80-talet. Fiberoptiskt bredband från VÖKBY finns installerat i en av ekonomibyggnaderna. Larm finns installerat i bostaden.

Magasinet

Uppförd i timmer på en gjuten grund i två plan med tak av lertegel från 2010. Byggnadsytan uppgår till ca 22 kvm. Nedre plan rymmer förrådsutrymmen med garderober, kyl och frys. På övre plan finns ett sommarsovrum med ett enklare pentry. Byggnaden är enkelt isolerad och hålls uppvärmd under vinter. El finns indraget men ej vatten. Larm finns installerat i magasinet.

Jordkällare

Ute i betet finns trevlig jordkällare som renoverats 2014.

Energideklaration

Fastigheten berörs inte av lag om energideklaration och någon energideklaration kommer inte upprättas.

Driftskostnader

Kostnaderna baseras på nuvarande ägares nyttjande och kan skilja sig mot en ny ägares nyttjande av fastigheten.
Hushållsel 16 000 kWh/år
Renhållning 1 800 kr/år
Slamtömning 1 050 kr/år
Försäkring 6 700 kr/år
Sotning 800 kr/år

Ekonomibyggnader

Ladugård

Uppförd på en stensatt grund med stomme av timmer och träreglar med tak av plåt. Byggnadsytan uppgår till ca 132 kvm. Tidigare inredning för djur har plockats bort och byggnaden nyttjas idag som förråd.

Ekonomibyggnad

Byggnaden är nyuppförd 2009 i två plan på en gjuten grund med trästomme och tak av tvåkupigt lertegel. Byggnadsytan uppgår till ca 122 kvm. I den västra delen finns isolerat och uppvärmt garage med elektrisk port, arbetsytor med utslagsvask och vatten. Längs en vägg finns garderober för förvaring. Den mellersta delen av byggnaden rymmer hall med trappa upp till övre plan samt toalett med dusch och omklädningsrum. I den östra delen finns isolerat dubbelgarage med dubbelportar samt vedutrymme med skjutport på byggnadens baksida.

På övre plan finns möblerbar hall, i väster kontor med fiberoptiskt bredband från VÖKBY och i öster förrådsutrymme möjligt att inreda till bostadsutrymme. Larm finns installerat i byggnaden.

Lekstuga

I anslutning till Ekonomibyggnaden finns en liten timrad byggnad som renoverats upp och används som lekstuga.

Damm

Norr om bostadshuset i anslutning till betesmarken finns en anlagd damm. Dammen har en vattenyta om ca 1 200 kvm inkl. en liten ö. Djupet bedöms till två m på det djupaste stället. Vattennivån regleras med en s.k. munk och ägarna har tidigare planterat in öring i dammen. El finns framdraget till dammen och en liten brygga pryder strandkanten.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Gårdens öppna marker utgörs av betesmark. Enligt skogsbruksplanen uppgår den öppna marken till 2,9 ha och enligt SAM-internet uppgår blockarealen för betesmarken till 1,64 ha. Betesmarken är upplåten på ett femårigt sidoarrende till och med 13 mars 2020. Arrendet är ej uppsagt. Arrendeavgift uppgår till 2 500 kr per år exklusive moms. Stödrätterna nyttjas av arrendatorn och kommer återlämnas till ägaren vid arrendets utgång utan ersättning.

Skogsmark

Enligt den nyupprättade skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 27,3 ha och det totala virkesförrådet uppgår till 3 025 m3sk eller 111 m3sk per ha. Fastigheten är ungskogsdominerad och den mesta skogen finns i åldrarna 15-45 år. Medelboniteten uppskattas till 7,4 och den löpande tillväxten under planperioden till 152 m3sk per år. Tall dominerar med 40 % följt av gran med 34 % och löv med 25 %. Nuvarande ägare har med stor omsorg skött skogen och den är idag mycket välskött. En stor del löv, både triviala- och ädellöv har etablerats i anslutning till byggnationen för att få en öppnare och vackrare skog. För mer information se bifogad skogsbruksplan. Fastigheten berörs av en sumpskog enligt Skogsstyrelsens inventering, avd. 36 i skogsbruksplanen.

Jakt

Lilla Stenstugan ligger inom ett område med goda stammar av främst älg och dovvilt. Fastigheten ingår i Björkfors Södra älg- och kronskötselområde och älgjakten bedrivs gemensamt inom Frössvik älgjaktlag på ca 1 200 ha. Småviltsjakten har bedrivits gemensamt med grannfastigheter på ca 500 ha.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i sjöarna Åsunden och Björkern. I Åsunden har man rätt till fiske med fasta redskap på samfällt vatten, rätt till kräftfiske inom bestämt område och rätt till spöfiske inom Åsundens fiskevårdsområde. I Björkern har man rätt till fiske med fasta redskap inom samfällt vatten samt rätt till spöfiske i hela sjön. Med fiskerätten ingår också rätt till båtplats på samfällt område i båda sjöarna. Fiskerätt i Åsbogöl ingår också. Vid Åsunden har nuvarande ägare uppfört en egen brygga.

Häradsallmänning

Fastigheten har del i Kinda Häradsallmänning med 33/960 mantal. Den genomsnittliga utdelningen har varit ca 150 kr per år.

Rättsförhållande

Fastighet

Kinda Frössvik 2:14

Ägare

Eva Rosenqvist 1/2
Klas Rosenqvist 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 33,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 27,3 ha
Impediment 2,3 ha
Väg och kraftledning 1,5 ha
Inägomark 2,9 ha
Övrigmark 0,2 ha
Vatten 0,2 ha
Summa: 34,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 023 000 kr
Skogsimpediment 11 000 kr
Betesmark 40 000 kr
Tomtmark 140 000 kr
Bostadsbyggnader 555 000 kr
Ekonomibyggnader 183 000 kr
Summa: 1 952 000 kr

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 2 075 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
072-531 70 88

Jag är intresserad av fastigheten Lilla Stenstugan och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning