Linde

Ostört läge med utsikt över Örsjön och med markerna samlat i ett skifte.
Areal: 51 ha
Kommun: Mellerud
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 500 000 SEK
Anbudsdag: 17/5 2018
Visning:
1/5 2019
Vänligen anmäl ert deltagande.
Linde ligger mycket vackert med en fantastisk utsikt över Örsjön, som fastigheten har lång strand i. Gården är välskött och ligger väster om Mellerud vid foten av Kroppefjäll. Där erbjuds det vackert boende med goda möjligheter till skogsbruk och djurhållning eller annan verksamhet. Bostadshuset ligger i skogsbrynet med utsikt över dom egna åkrarna som avgränsa i öster av Örsjön. Ekonomibyggnaderna är rymliga och flexibla. Åkermark omfattar
18 ha som ligger samlat och är i god hävd. Skogsmarken omfattar ca 28 ha och har bra produktivitet. Skogen utgörs till största delen av växtliga gallringsskogar och slutavverkningsbar skog. Virkesförrådet är dryga 5 900 skogskubikmeter.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vänersborg
Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder (27)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden ligger högt med utsikt över den egna åkern och Örsjön. Huset är byggt i början på 1900-talet och löpande renoverat med en uppmätt boarea om ca 140 m2 plus ca 15 m2 med lägre takhöjd samt biarea om ca 70 m2. Enligt taxering är boarean 110 m2 samt biarean 70 m2.

Via huvudingång kommer man in i en entréhall med trappa till övervåningen. Rakt fram ligger ett väl tilltaget vardagsrum med utsiktsläge och med öppen spis (inte varit använda de senaste åren). Till höger om hallen ligger ett rejält lantkök och på väg dit passerar man gästtoaletten. Köket nås även från grovingången dit även nedgången till källaren är.

På övervåningens finns en hall med öppen spis (inte varit använd de senaste åren) samt två sovrum och ett badrum.

I källaren finns pannrum, tvättstuga, matkällare, garage samt förrådsutrymmen.

Huset är byggt med stående plankvägg, rockwollisolering med träfasad. Treglasfönster. Betongpannor på taket. Eget vatten från borrad brunn. Äldre avlopp med nytt tillstånd där ny markbädd måste anläggas. Värme genom vedpanna från 1998 med ack.tankar. Det finns en värmepump (luft/vatten) där kompressorn är trasig samt två luft/luft värmepumpar. Elförbrukning på hela gården ca 20 000 Kwh och försäkringskostnad ca 5 700 kr.

Rättarebostaden

Huset ligger väster om ladugården och är i bra skick med en boarea om ca 89 m2. Byggt 1933 i timmer med träpanel under betongpannor, renoverat 2004.
Huset är i ett och ett halvt plan med källare och omfattar tre rum med kök, hall och badrum. Tvåglasfönster. Vattenbrunn gemensamt med mangårdsbyggnaden. Värms genom luft/luftvärmepump. Äldre avlopp med tillstånd till nytt där det behöver anläggas ny slamavskiljare och ytlig infiltration. Uthyrt för 4 500 kr/månad i kallhyra.

Lillstuga

Välskött lillstuga om ett rum med en bra matkällare som grund. Byggt i trä med träpanel under skiffertak. Byggyta ca 20 m2.

Drängstuga

I anslutning till mangårdsbyggnaden ligger äldre drängstuga. Byggt i trä med träpanel under skiffertak. Byggyta ca 35 m2.

Energideklaration

Energideklaration är inte upprättad och kommer inte att upprättas av säljaren.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Rejäl ladugård med totalyta om ca 650 m2. Byggår 1968. Byggd i putsad mursten och trä med aluplåtpanel under plåttak. Indraget vatten och el, bra takhöjd i stalldelen. Äldre spanmmålstork. Gödselplatta samt gödselbrunn som finns under spaltgolvet i ladugården.

Maskinhall

Maskinhall om ca 408 m2 byggt 1985. Byggd i trä med plåtbeklädnad under plåttak. Gjutet golv.

Magasin

Äldre byggd som ligger i anslutning till mangårdsbyggnaden. Byggd i trä med träpanel under skiffer tak. Byggarea ca 35 m2.

Hangar

Byggd på ett ensilagefack 1985. Byggt i trä med plåtpanel under plåttak. Gjutet golv. Byggara ca 84 m2.

Äldre ladugård

Ladugård om 320 m2 som används som garage samt förråd. Byggt i trä med träpanel under plåttak, gjutet golv i garage delen.

Skog och mark

Åkermark

Åkermarken ligger samlat i ett skifte mellan mangårdsbyggnaden och sjön. Åker omfattar ca 18 ha och är täckdikad. Åkern är i god hävd och är tillgänglig för ny ägare efter skörd. Gårdsstödsrätter följer åkern. Bevattningsledning ligger nedgrävd längs med sjökanten.

Skogsmark

Skogsmarken har bra produktionsförmåga (7,4 m3sk i bonitet) och omfattar ca 28 ha. God tillgänglighet. Enligt skogsbruksplan upprättad maj 2018 plus ett års tillväxt är virkesförråd dryga 5 900 skogskubikmeter och utgörs till stor del av växtliga gallringsskogar och äldre slutavverkningsskog. Trädslagsfördelningen är tall 22 %, gran 62 % och löv 16 % . Se vidare i bilagt utdrag ur skogsbruksplanen upprättad av Svensk Skogsservice.

Jakt

Jakt på älg och småvilt. Älgjakten ingår i älgskötselområde och samordnas idag i ett jaktlag om ca 1 000 ha.

Fiske

Fiske i Örsjön genom fiskevårdsområde som erbjuder bra fiske på bl.a. gös.

Rättsförhållande

Fastighet

Mellerud Linde 1:28 m fl

Ägare

Lennart Nyströms dödsbo dbo 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 28,1 ha
Impediment 2,1 ha
Åkermark 18,1 ha
Övrigmark 3,1 ha
Summa: 51,4 ha

Taxeringsvärde

För mer information se prospekt.

Inteckningar

På fastigheten finns det ett pantbrev om totalt 1 361 000 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0521-27 27 55
070-363 56 35

Jag är intresserad av fastigheten Linde och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning