Lindhult

Såld
Skogsgård med virkesförråd 28 530 m3sk. Jakträtt. Även juridisk person kan förvärva.
Areal: 160 ha
Kommun: Markaryd
Objektstyp: Skog
På uppdrag av Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) utbjudes fastigheten Markaryd Traryds-Lindhult 1:10 till försäljning.
Gården Lindhult är en tilltalande större skogsfastighet i utmärkt arrondering belägen ca 25 km nordöst om Markaryd.
Vacker rymlig mangårdsbyggnad med fina proportioner samt sedvanlig äldre ekonomibyggnation.
Total areal ca 160 ha, varav ca 137,2 ha produktiv skogsmark, ca 16,7 ha myrimpediment, ca 3,8 ha jordbruksmark samt ca 2,3 ha övrig mark och vatten.
Skogsmarken är omväxlande med fina virkesrika granbestånd med hög bonitet (8,1) för god värdetillväxt och långsiktig avkastning. Bedömt virkesförråd ca 28 530 m3sk (medeltal 208 m3sk/ha). Skogsmarken är lätt tillgänglig via utbyggt skogsbilvägnät. Stora avverkningsmöjligheter erbjuds.
Jakträtten är tillgänglig för ny ägare direkt på tillträdesdagen.
Nämnas bör att inget förvärvstillstånd erfordras, varken för fysisk person eller juridisk person.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljungby
Storgatan 3
341 43   Ljungby
Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0733-44 02 04

Senast inkomna fastigheter till försäljning