Sergeantsberget

Välskött skogsskifte Norra Föne. Främst yngre växtlig skog med totalt 1 934 m3sk.
Areal: 33 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 700 000 SEK
Anbudsdag: 2/11 2017
Del av fastighet belägen på Seregantsberget norr om Föne. Produktiv skogsmarksareal omfattar 31,9 ha med ett virkesförråd om totalt 1 934 m³sk. Jakten ingår i Föne VVO.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder (6)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Välskött skog med ung, växtlig skog. Röjning är delvis genomförd våren 2017. Bifogad skogsbruksplan är upprättad genom Holmen Skogs försorg av P A Karlsson. Planen är uppdaterad till 2017.

Den produktiva arealen skogsmark är beräknad till 31,9 ha. Virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplanen till 1 934 m3sk. Merparten (20,7 ha) består av skog yngre än 10 år. Skiftets medelbonitet uppgår till 4,9 m3sk/ha/år.

Se bifogad skogsbruksplan för ytterligare information.

Nyckelbiotop m.m.

Inga nyckelbiotoper finns finns för närvarande registrerade på skiftet.

Jakt

Fastigheten ingår i Föne VVO som omfattar 3 179 ha. Jakten är fri från jaktåret 2018/2019. Kontaktperson är Lars Wennberg, telefon: 070-628 56 90.

Fiske

Fisket i området ingår i Färila fvo. För mer information se: www.farilafiske.se

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Föne 7:32, del av

Ägare

Helén Jonsson Nordgren 1/1

Inteckningar

Inga penninginteckningar medföljer försäljningsobjektet. Köparen övertar inga lån.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Senast inkomna fastigheter till försäljning