Lökaryd

Skogsgård i Lökaryd ca 25 km söder om Vetlanda. 37,5 ha skog och 7 ha inägomark.
Areal: 46 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Gård
Anbudsdag: 24/5 2018
Visning:
6/5 kl 13:00-14:00
Gården Lökaryd 1:3, 1:6 är belägen 4,5 km väster om Lindshammar, 28 km söder om Vetlanda. Gårdscentrat ligger i öppet läge omgivet av bete på en levande landsbygd. Fastigheten består av två skiften och arealen uppgår till totalt ca 46 ha. Inägomarken består av främst betesmark och uppgår till ca 7 ha. Skogsmarksarealen uppgår till 37,5 ha och innefattar ett virkesförråd om ca 7 900 m³sk, stor andel av volymen innefattar avverkningsbar skog. Byggnadsbeståndet innefattar trevlig bostadsbyggnad från 1994, ladugård, äldre torpstuga samt ytterligare några uthus/bodar. Fastighetens norra skifte gränsar till Lökarydssjön. Jakträtt följer fastigheten.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (16)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadsbyggnaden utgörs av ett Trivselhus i 1 1/2-plan uppfört 1994 på torpargrund. Tak med betongtegelpannor, 3-glas fönster, fasad med stående, röd träpanel med vita omfattningar. Taxerad boyta om 146 m² och biyta om 11 m². Byggnadsarea ca 9 m x 12 m. Vatten från djupborrad brunn, avlopp till trekammarbrunn med infiltration. Uppvärmning via vattenburet uppvärmningssystem från vedpanna med elpatron samt två ackumulatortankar. Centraldammsugare.

Nedervåningen innefattar entré/hall med trapp till övervåningen, vardagsrum/matrum med parkettgolv, sovrum/kontor, badrum med dusch, kök med matplats, köksentré/tvättstuga samt groventré/pannrum.

Övervåningen innefattar allrum/vardagsrum med utgång till balkong, tre sovrum, klädkammare samt toalett/badrum med badkar.

Torpstuga

Ursprungliga Mangårdsbyggnaden, troligen från 1700-talet. Uppförd i trä/timmer på torpargrund under plåttak. Fasad av omålad träpanel. Har stått obebott sen 1920-talet. Nedre våning består av trapphall, stort rum med öppenspis, mindre kök med häll och bakugn. Övervåning består av trapphall, stort rum med öppenspis samt ett mindre rum. Murstock och eldstäder är av sämre skick. Ej el eller vatten. Byggnadsarea ca 9,5 m x 6,5 m.

Energideklaration

Kommer ej upprättas.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Uppförd i trä/timmer under tak av etternit. Verkstad med gjutet golv samt värme från flispanna, vagnsbod med trägolv, fähus med äldre inredning och gjutet golv, isolerat mjölkrum med gjutet golv, vagnsbod/traktorgarage med gjutet golv, ränne med trägolv. På framsidan finns tillbyggt bilgarage samt utedass. El och vatten finns. Byggnadsmått ca 34 m x 10 m.

Gamla ladugården

Flyttad till gården från torpstället Hammarlund. Uppförd i trä/timmer under plåttak. Innefattar vedbod med trampat jordgolv, förråd med trägolv samt trapp till ränne. Ej el eller vatten. Byggnadsmått ca 11 m x 6,5 m.

Jordkällare

Ligger i anslutning till gamla ladugården. Trampat jordgolv samt plåttak.

Vagnsbod

Uppförd i trä/timmer under plåttak. Baksidan utbyggt med skärmtak utan väggar. Innefattar större port till traktorgarage, förråd samt mindre garagedel. Ej el eller vatten. Byggnads area ca 13 m x 5,5 m tillkommer skärmtak om ca 13 m x 8 m. Ej el eller vatten.

Jordkällare

Belägen i anslutning till vagnsbod. Plåttak och jordgolv.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den öppna marken ligger väl samlad kring brukningscentrum och består av både åkermark och betesmark. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till 6,9 ha klassad som inägomark. Enligt fastighetstaxeringen uppgår arealen åkermark till 5 ha och arealen betesmark till 2 ha. Brukandet av marken för bete och slåtter är muntligt upplåtet 2018. Fastighetens stödrätter hyrs av brukaren, men skall återlämnas till gården ifall brukandet/arrendet upphör.

Skogsmark

Fastigheten är virkesrik och grandominerad. Skogen innehåller ett stort antal slutavverkningsmogna bestånd. På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i januari 2017 av Södra genom Gustaf Ejdelius. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 37,5 ha med ett virkesförråd om 7 679 m³sk (205 m³sk/ha). Medelboniteten är beräknad till 8,7 m³sk/ha och år och trädslagsfördelningen är tall 16%, gran 82% och löv 2%. Årlig tillväxt är bedömd till totalt ca 215 m³sk. Volymen S1- och S2 skog uppgår enligt skogsbruksplanen till totalt ca 6 500 m³sk.

Med hänsyn tagen till ett års teoretisk tillväxt är det totala virkesförrådet vid försäljningstidpunkten uppskattat till ca 7 900 m³sk.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Lökaryd-Fornebo älgjaktlag.

Fiske

Fiskerätt i Lökarydsjön.

Övrigt

Mer information om Vetlanda samt Södra Solberga finns på www.vetlanda.se samt www.bygdegardarna.se/sodra-solberga.

Avräkning och fördelning av fastighetsavgiften kommer att ske mellan Köparen och Säljaren i samband med tillträdet.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Höglandsleden/Smålandsleden går fram över fastigheten.

Vid Lökarydsjön finns gemensam brygga etc. för byn. Nyttjas enligt gammal hävd av de boende i Lökaryd.

Rättsförhållande

Fastighet

Vetlanda Lökaryd 1:3, 1:6

Ägare

Kenneth Isaksson 1/3
Ingvar Isaksson 1/3
Berne Isaksson 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 44,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 37,5 ha
Impediment 0,4 ha
Inägomark 6,9 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 46,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 3 429 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Åkermark 102 000 kr
Betesmark 16 000 kr
Tomtmark 120 000 kr
Bostadsbyggnader 852 000 kr
Ekonomibyggnader 50 000 kr
Summa: 4 575 000 kr

Inteckningar

I fastigheterna finns en penninginteckning om 300 000 kr uttagen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i Korsberga församling (Södra Solberga socken) vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Förvärvstillstånd kan i vissa fall erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd kostar 3 700 kr för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Jag är intresserad av fastigheten Lökaryd och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning