Los

Areal: 11 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 265 000 SEK
Anbudsdag: 21/6 2019
Virkesrik obebyggd fastighet centralt i Los samhälle. Produktiv areal om drygt 5 ha och ett virkesförråd om ca 750 m³sk i huvudsak äldre skog. Jakt i Los VVO.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (16)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsuppgifter

Skogbruksplanen är upprättad av Johan Pålsson, Areal i april 2019. Skogsmarksarealen uppgår enligt denna till 5,7 ha och virkesförrådet anges till 755 m³sk vilket medför ett medelförråd om 132 m³sk/ha. Medelboniteten är skattad till 3,8 m³sk/ha/år och den löpande uppgår för närvarande till 22 m³sk/år. Åldersfördelningen är ojämn med en tydlig dominans av äldre skog. Avdelning 3 består till största del av blöt mark med hög andel död stående ved.

Naturvärden

Inga registrerade nyckelbiotoper, höga naturvärden eller natur-/kulturlämningar finns registrerade i skrivande stund på fastigheten. Källa: SeSverige, Metria.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Los VVO och ingår där tillsammans med Norrbyn 3:24. Mer information om jakten kan fås av ordförande Åke Wiklander. Tel. 070-217 15 89.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Los-Hamra fiskevårdsområde. Kontaktpersoner Lars-Ove Persson, ordförande: 070 - 396 73 85 och Jonas Nilsson, fisketillsyningsman: 070 - 300 56 69. Källa ifiske.se/fiske-voxnan-storhamrasjon-mfl.htm

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Norrbyn 5:7

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 11,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 0,6 ha
Impediment 0,5 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 1,2 ha

Taxeringsvärde

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Senast inkomna fastigheter till försäljning