Löva

Bostad i timmerstomme belägen i Rödmyra. Jakträtt i vvo.
Areal: 4 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Gård
Prisidé: 400 000 SEK
Anbudsdag: 20/9 2018
I byn Rödmyra, ca 10 minuter från centrala Järvsö, ligger torpet Löva. Torpet är uppfört i början av förra sekelskiftet och har länge stått orört. Byggnaden har en stomme av timmer och vackra detaljer såsom ornamenterade fönsterkarmar, varför potential finns för den händige att skapa en riktig genuin lantidyll. Järvsö är en populär bostads- och semesterort både på vintern och sommaren, med gott om friluftsaktiviteter, rikt kulturliv och en vacker natur. I försäljningen ingår även en mindre skogsfastighet och jakträtt i Järvsö Västra vvo om 12 000 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (5)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Bostadsbyggnaden i ett och ett halvt plan uppfördes troligen under tidigt 1900-tal. Fram till och med 2000 var huset bebott året runt. Sedan dess har byggnaden stått tom och utan underhåll. Stommen är av timmer, grunden en torpargrund, fasad av stående träpanel och taket är ett spåntak täkt av tjärpapp och pannplåt. Under några år saknades ett par pannplåtar på takets nordvästra hörn.

Endast nedervåningen är inredd. Där finns hall, kök med skafferi, ett genomgångsutrymme och ett kombinerat vardagsrum/sovrum. Wc saknas, torrdass finns på gården. Köksutrustningen är omodern och sliten.

El finns indraget till fastigheten men bostaden är sedan en tid frånkopplad från elnätet. Kallvatten finns indraget från källa på grannfastighet. Avlopp för gråvatten leds ut till dike. En enkel vedpanna i köket har använts för uppvärmning. Vattenburen radiator i vardagsrummet finns inkopplad. Fönster är av enkelglas eller kopplade tvåglas med särpräglad och vacker formgivning.

Byggnadsaren är ca 54 m2. För modern standard krävs omfattande renoveringsarbete.

Energideklaration saknas.

Ekonomibyggnader

Lada

En lada i sämre skick står i nordöstra änden av fastigheten. Den är uppförd i trä och har plåttak. Byggnadsarea om ca 80 m².

Förråd m.m

Byggnad i trä med plåttak. Hyser förrådsutrymmen, vedbod och en liten verkstad. Byggnadsarea om ca 35 m². Behov av underhåll.

Övriga byggnader

Utöver ovan nämnda byggnader finns ett torrdass, en liten inredd barack, en jordkällare och ett förråd på fastigheten. Alla med behov av mer eller mindre omfattande restaurering eller underhåll. Ingång till jordkällaren är kollapsad och förrådet är på väg att falla samman.

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan över försäljningsobjektet upprättades i juli 2018 av Love Persson | Areal. Enligt den uppgår fastighetens produktiva skogsmarksareal till ca 3,2 ha, varav ca 1 ha är igenvuxen inägomark kring bostaden. Virkesförrådet uppskattas till 599 m3sk och boniteten till ca 5,5 m3sk/ha. Volymen fördelar sig på 89 % tall och 11 % löv. För närmare information se den bifogade skogsbruksplanen.

Åker- och betesmark

Till försäljningsobjektet hör jordbruksmark vars areal uppgår till ca 0,8 ha enligt skogsbruksplanen. Marken har inte brukats på länge och är mer eller mindre igenvuxen.

Jakt

Försäljningsobjektet ligger inom Järvsö Västra viltvårdsområde om totalt 12 000 ha. För mer information kontakta viltvårdsområdets kassör Kent Andrén, telefonnummer 070-381 18 83.

Rättsförhållande

Fastighet

LJUSDAL NORRVÅGA 6:9, 7:10

Ägare

Karl Erik Persson dbo 1/3
Anders Nylander 1/3
Pär Lints 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 4,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 3,2 ha
Impediment 0,2 ha
Inägomark 0,8 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 4,4 ha

Taxeringsvärde

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 1 050 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Senast inkomna fastigheter till försäljning