Lövsta gård

Välskött gård med bra läge och bördiga marker.
Areal: 41 ha
Kommun: Örebro
Objektstyp: Gård
Prisidé: 9 100 000 SEK
Anbudsdag: 14/6 2018
Visning:
24/5 kl 18:00
Vänligen anmäl ert deltagande.
3/6 kl 10:30
Vänligen anmäl ert deltagande.
Mitt i slättlandskapet mellan Örebro och Kilsbergen ligger Lövsta gård smakfullt placerad, inramad av dungar med ädla lövträd. Gården ligger knappt en mil från centrala Örebro, och med samma avstånd till Kilsbergens rika natur- och friluftsliv. Allén som leder upp till gården möter en bostadsbyggnad uppförd 1978. Från huset är utsikten betagande över såväl jordbrukslandskapet som Kilsbergen i fonden. På gården finns även en sidobyggnad och tre ekonomibyggnader i gott skick. Till fastigheten hör ca 23 ha bördig åkermark och 16 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 3 500 m3sk.

Inom några kilometer från gården finns den kända fågelsjön och naturreservatet Tysslingen, kulturreservatet kring det historiska Karlslund och Svartån med nära möjligheter till härlig utomhusträning på Karlslunds motionscentral med fina elljusspår, gym m.m. Välkommen på visning till vackra Lövsta gård!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Sveavägen 88
113 59   Stockholm
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder (46)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadsbyggnaden är uppförd 1978 i 1 1/2-plan på torpargrund med träregelstomme under sadeltak belagt med betongtegel. Utvändigt är huset beklätt med lockpanel. Fönster, 3-glas isoler. Mekanisk frånluftventilation. Murstocken besiktigades av sotare april 2018 och är godkänd för användning. Uppvärmning, direktverkande el kombinerat med eldning i den öppna spisen. Vatten från borrad brunn (vattenprov taget 2018, tjänligt). Avlopp till 3-kammarbrunn med infiltrationsanläggning, installerad 1978. Nuvarande ägare har haft anstånd med att åtgärda avloppsanläggningen, men ny ägare kommer med stor sannolikhet att behöva göra en ny avloppsanläggning. Överlåtelsebesiktning och energideklaration är upprättade. Boarea enligt taxeringen om 180 kvm och biarea om 17 kvm. Byggnadsarea på mark om ca 122 kvm.

Nedre plan består av hall, groventré med tvättstuga (tvättmaskin, tvättho, torkskåp och hydrofor), badrum (bubbelbadkar, wc, handfat och bidé), sovrum, vardagsrum, matsal samt kök (kyl, frys, spisugn med tillhörande filterfläkt och diskmaskin). Från vardagsrummet når man även en stensatt uteplats i västerläge med utsikt över den egna inägomarken och Kilsbergsmassivet.

Övre plan består av ett allrum med öppen spis, två mindre samt ett större sovrum och ett badrum utrustat med duschkabin, wc och handfat. Golven i huset är belagda med träparkett/plastmatta, väggarna tapetserade samt innertak av skivmaterial.

Brygghuset

Byggnaden är uppförd (på tidigt 1700-tal) med timmerstomme på källargrund/stensatt grund under sadeltak belagt med betongtegel. Byggnaden inhyser en redskapsbod, f.d. sovkammare, loft och vind. Murstocken och eldstäderna till huset har ej använts under de senaste åren och sannolikt är dessa i behov av renovering innan användning. Byggnadsarea på mark om ca 80 kvm.

På tomtmarken intill bostadshuset finns även ett lusthus uppfört med träregelstomme. Byggnadsarea på mark om ca 9 kvm.

Energideklaration och överlåtelsebesiktning

Energideklaration har upprättats för bostadshuset med angiven energiprestanda om 97 kWh/m2 och år. Överlåtelsebesiktning är upprättad för bostadshuset. Kontakta mäklaren för att ta del av dessa.

Driftskostnader

El 22 000 kr, ca 30 300 kr för hela gården (inkl. moms)
Sophämtning 1 300 kr
Avlopp 1 200 kr
Försäkring 10 500 kr

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ett flertal ekonomibyggnader finns på gården. Den gamla ladugården är uppförd (i slutet på 1800-talet) som en T-formad byggnad öster om bostadshuset med timmer-/träregelstomme (ladugårdsdelen uppmurad och putsad med träöverbyggnad) under tak belagt med eternitskivor. Dessutom finns ett utbyggt vagnslider på baksidan mot åkermarken, under plåttak. Byggnaden inhyser äldre ladugårdsdel och stall med gjutet golv, stor maskinhall med gjutet golv samt ett isolerat dubbelgarage med intilliggande verkstad/ förråd. Garage/verkstadsdelen iordningställdes år 2000 och även detta utrymme har gjutet golv. Byggnadsarea på mark om ca 665 kvm.

Vagnslider

Intill ladugården finns ett vagnslider uppfört (i slutet på 1800-talet) med träregelstomme under tak belagt med betongtegel. Byggnaden inhyser fyra lider med egna portar på grusat golv samt ovanpåliggande loft. Byggnadsarea på mark om ca 85 kvm.

Övrig byggnation

Norr om ladugården finns även ett mindre, öppet, vagnslider uppfört med träregelstomme under tak belagt med eternit. Byggnadsarea på mark om ca 65 kvm. Intill vagnslidret finns även en förrådsbyggnad uppförd med plåtväggar och plåttak med byggnadsarea på mark om ca 9 kvm.

Intill ekonomibyggnaderna finns även en farmartank, vilken ingår i fastighetsaffären i befintligt skick.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken är belägen kring gårdscentrum och utarrenderas enligt muntligt avtal om ett år i sänder. Årlig intäkt om 50 000 kr exklusive moms. Åkermarken kommer att avträdas plöjd hösten 2018.

Stödrätter finns för motsvarande 22,48 ha, varav 18,99 ha även ger miljöersättning för vallodling. Ansökan om gårdsstöd har ej inlämnats för 2018. Avseende 2017 utbetalades 50 875 kr i gårdsstöd och miljöersättning för vallodling. Stödrätterna följer med fastigheten vid försäljningen. Jordarterna är bördiga lerjordar med styv lera till lättlera.

Fastigheten har andel om 35 % i Gräve dikningsföretag. Någon utdebitering har inte skett under de senaste åren.

Skogsmark

Ägarna har upprättat en ny skogsbruksplan inför försäljningen (Sydved, Eric Pettersson, maj 2018). Den produktiva skogsmarken är ca 16,4 ha med ett virkesförråd om ca 3 519 m3sk vilket ger ett medeltal per ha om ca 215 m3sk. Boniteten är för området god och marken producerar i genomsnitt 6,9 m3sk/ha och år. Den kommande tioårsperioden är tillväxten 99 m3sk per år på fastigheten. Trädslagsfördelningen består av 53 % tall, 17 % gran och 30 % löv. Avverkningsförslaget den kommande tioårsperioden är 1 668 m3sk varav 1 377 m3sk är gallring, 237 m3sk är föryngringsavverkning samt 54 m3sk är naturvårdande huggningar. Planläggaren har rekommenderat röjning på 2,4 ha under planperioden samt dikesrensning på 1,4 ha. Markberedning, plantering och återväxtkontroll blir följdåtgärder vid en eventuell föryngringsavverkning.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs ej av, hos myndigheterna registrerade, naturvärden eller nyckelbiotoper. Källa: Skogsstyrelsen, ”Skogens pärlor”.

Jakt

Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen. På markerna finns det älg, vildsvin, rådjur och annat småvilt.

Fiske

Fastigheten har 4,54 % andel i Gräve FS:5, vilket avser fiske i sjön Tysslingen. Vid Länsstyrelsens provfiske i sjön har påträffats gädda, abborre, mört, sarv, braxen med flera arter.

Övrigt

Sjön Tysslingen är en grund slättsjö belägen cirka 2 km väster om Lövsta gård. Sjön är riksbekant för att vara en av landets finaste fågellokaler, inte minst avseende sångsvanar som i tusental använder Tysslingen som rastplats under tidig vår. Merparten av Tysslingen och näraliggande strandzoner är skyddade som naturreservat.

Rättsförhållande

Fastighet

Örebro Gräve 4:4, Örebro Gräve 1:10

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 40,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 16,4 ha
Inägomark 23,1 ha
Övrigmark 1,6 ha
Summa: 41,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 342 000 kr
Åkermark 1 578 000 kr
Tomtmark 250 000 kr
Bostadsbyggnader 1 292 000 kr
Ekonomibyggnader 571 000 kr
Summa: 4 033 000 kr

Inteckningar

Antal 13 st
Totalt belopp 358 850 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 80
070-567 40 80

Fastighetsmäklare

Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Jag är intresserad av fastigheten Lövsta gård och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning