Lövvik

Ståtlig mangårdsbyggnad, rymliga ekonomibyggnader och rationell åkermark i Ljusnans vackra dalgång i Hälsingland.
Areal: 47 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 400 000 SEK
Visning:
15/9 kl 15:00
Anmälan innan till mäklaren.
Här ges möjlighet till boende och lantliv i Lövvik, beläget mitt emellan Bollnäs och Ljusdal, ca två mil söder om Järvsö. Rymligt bostadshus i två plan samt stora, rejäla och välhållna ekonomibyggnader som ligger i direkt anslutning till gårdens ca 39 ha åkermark och ca 6 ha produktiv skogsmark. En välarronderad gård som erbjuder naturskönt boende med goda möjligheter till djurhållning och växtodling. Gårdens belägenhet ger även relativt bra förutsättningar till att finna arbete inom 30 minuters restid med bil. Samtidigt finns här förutsättningar för ett rikt friluftsliv, som till exempel jakt genom den jakträtt försäljningsobjektet har i ett större viltvårdsområde. Försäljningsobjektet utgör område av fastighet varför ansökan om avstyckning har skickats till Lantmäteriet. Beroende av intresse kan försäljningsobjektet komma att erbjudas i delar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (29)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

En rymlig byggnad i två plan som med sin tillbyggda veranda (-11) ger huset ett välkomnande intryck. Bostaden har tidigare utgjort bostad för flera hushåll och varit uppdelad på tre lägenheter. Av bottenvåningens två tidigare lägenheter är en delvis renoverad och där finns nu en stor tvättstuga i det före detta köket, stort badrum, rymligt kontor, klädkammare och hall. Badrummet har badkar, bastu, wc och utgång till altanen. Den andra halvan av bottenvåningen, som utgjort den andra lägenheten, har under senare år nyttjats för förvaring och hobbyaktiviteter. Denna del rymmer kök, två rum och badrum. På den övre våningen finns hall, kök, vardagsrum, tre sovrum och badrum. Badrummet har badkar, handfat och wc. En praktisk detalj är den öppning som utgör tvättnedkast till tvättstugan på bottenvåningen. Källaren nås från utsidan och där finns pannrum, förråd och en jordkällare.

Byggnaden har en stomme av timmer som vilar på källare och torpargrund. Fasad av träpanel, fönster av kopplad 2-glastyp, yttertak av lertegel på den gamla bostadsdelen (nytt -16) och på den tillbyggda verandan falsad plåt. Byggnadsarean, dvs byggnadens yta på marken är ca 200 m², varav verandan utgör ca 13 m² och altanen ca 18 m².

Uppvärmning genom vattenburna radiatorer och vedpanna, fabrikat Molle kopplad till 3 m³ack.tank. Elpatron finns. Bostaden har två murstockar till vilka även två vedspisar och en öppen spis är anslutna. Murstockarna sotas regelbundet och är godkända. Vatten erhålls från byns gemensamma anläggning. Enskilt avlopp med 3-kammarbrunn och infiltration, anlagt och godkänt 2018.

Energideklaration

Ingen energideklaration har upprättats.

Driftskostnader

Hushållsel, 8 731 kWh, 25 A säkring 19 705 kr
Renhållning 2 272 kr
Vatten och avlopp 3 661 kr
Försäkring 8 253 kr
Sotning 1 548 kr
Summa 35 439 kr

Tillkommer uppvärmning med ved och en bedömd förbrukning om ca 45 m³ travat mått.

Övrig

Garage och uthus med drängkammare

Framför bostadsbyggnaden och parallellt med ladugården står en byggnad i 1 1/2 plan som fungerar som garage och förråd. På den övre våningen finns ett rum som tidigare utgjort drängkammare. Vedspis finns, vatten och avlopp saknas.

Förråd och vedbod

Enklare byggnad uppförd i trä och med yttertak av lertegel.

Mindre förråd

Ett före detta dass som gjorts om till förråd. Uppförd i trä med yttertak av plåt

Lekstuga

Uppfärd i planktimmer och yttertak av papp.

Ekonomibyggnader

Ladugård och loge

Rejäl byggnad i två plan där bottenvåningen rymmer ladugård, stall och hönshus och en loge på den övre våningen. Grund av betongplatta, delvis murade väggar och träkonstruktion i övrigt samt en takbeklädnad av plåt. Byggnadsarean uppgår till ca 37 x 12 = 444 m²

Timmerlada

Invid byvägen står en rymlig timmerlada med skjutportar på de båda gavlarna. Grunden utgörs delvis av kantbalk och delvis av plintar, golv av trä och yttertak av plåt. El finns. Byggnadsarean är ca 18 x 9,5 = 171 m²

Sädesmagasin

Bredvid timmerladan, vidare längs byvägen, står ett sädesmagasin. Uppfört i trä på plintar och takbeklädnad av plåt. El finns. Byggnadsarean är ca 11 x 7 = 77 m²

Lada

En bit ut på åkern finns en större brädlada som för närvarande bl.a. hyrs ut för förvaring av husvagn och båt. Träkonstruktion på plintar med trägolv och takbeklädnad av plåt. Byggnadsarean är ca 33 x 9,5 = 313 m²

Grishus

Byggnad med murade väggar på betongplatta och yttertak av plåt. Byggnadsarean är ca 40 m².

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt bifogad skogsbruksplan omfattar inägomarken 39,4 ha. Den utgörs huvudsakligen av brukad åkermark och ligger välarronderat samlad runt gården. Marken är upplåten genom arrendeavtal för en period om fem år och där innevarande period löper ut 2021-02-28. Ny ägare kan därefter disponera åkermarken och erhålla de stödrätter som medföljer försäljningsobjektet.

Skogsmark

Till försäljningsobjektet finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2015 av Kenneth Svedlund på Rundvirke Skog AB. Planen har tillväxtberäknats t.o.m. 2019 och reviderats för utförda åtgärder. Enligt skogsbruksplanen omfattar försäljningsobjektet 6,5 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 252 m³sk. Den huvudsakliga delen är belägen söder om gården som utgörs av yngre skog. I norr finns ett smalare område som delvis gränsar mot Ljusnan. Där är skogen äldre och talldominerad.

Jakt

Försäljningsobjektet ingår i Undersviks viltvårdsområde om ca 10 500 ha. Kontaktperson är Thomas Bergvist, ordförande, tfn: 070-628 06 86.

Fiske

Fisket administreras av Undersviks fiskevårdsförening. Se deras hemsida för vidare information: http://www.ufvf.se/

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet utgör område av fastighet varför fastighetsbildning erfordras. Ansökan om avstyckning är inskickad och registrerad hos Lantmäteriet 2019-07-01. Kostnad för avstyckning bekostas av säljaren.

Beroende av intresse kan försäljning komma att ske i delar där gård respektive åkermark och skogsmark säljs separat. Fördyrade fastighetsbildningskostnader i händelse av delad försäljning bekostas och fördelas mellan köparna.

Rättsförhållande

Fastighet

Bollnäs Tällby 4:3, omr av

Ägare

Johan Berggren 1/2
Eva Sörlin Berggren 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 6,5 ha
Inägomark 39,4 ha
Övrigmark 1,4 ha
Summa: 47,3 ha

Taxeringsvärde

Då försäljningsobjektet utgör del av fastighet saknas eget åsatt taxeringsvärde.

Inteckningar

Inga penninginteckningar medföljer försäljningsobjektet. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Senast inkomna fastigheter till försäljning