Lunån

Den blivande Fastigheten gränsar mot tre sjöar. Den består av två skiften som ligger i direkt närhet till Lunån. Fastigheten är lättillgänglig. Totalt finns ca 5 000 m³sk
Areal: 58 ha
Kommun: Falun
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 150 000 SEK
Anbudsdag: 12/12 2018
Den blivande Fastigheten gränsar mot de tre sjöarna Kvarntjärnen, Mellantjärnen och Övertjärnen. Den består av ett större och ett litet mindre skogsskifte i som ligger i direkt närhet till Lunån.
Fastigheten är lättillgänglig. Totalt finns ca 5000 m³sk. Tillväxt under närmaste 10 årsperioden är i medeltal 310 m³sk/år. Trädslagsfördelningen domineras av Tall med 68 %.
Jakten är oregistrerad.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (7)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen två skiften om totalt 57,2 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 4 490 m³sk, vilket
motsvarar ca 78 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 68 % av virkesförrådet medan gran har 19 % och lövträd har 13%.
Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,2 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 298 m³sk.

För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta.
Inventeringen är gjord av Christer Carlsson dec 2014, planen uppräknad med 4 års teoretisk tillväxt.

Natur och kultur

Områdena belastas ej av några nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornlämningar. Källa: Se Sverige

Jakt

Områdena är oregistrerade.

Vägar

Områdena ingår i vägförening. Vägavgift ca 400 kr/år.

Rättsförhållande

Fastighet

FALUN LUNÅN 1:12 del av

Ägare

Tage Johansson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 57,2 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 58,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (bebyggd lantbruksenhet), inget åsatt taxeringsvärde då områdena ingått i större taxeringsenhet.

Inteckningar

Med områdena följer inga inteckningar/pantbrev. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt!

Försäljningssätt

För mer information se prospekt!

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Senast inkomna fastigheter till försäljning