Lund

Budgivning pågår!
Skogsskifte nära Årsunda med strand mot Ottnaren.
Areal: 36 ha
Kommun: Sandviken
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 600 000 SEK
Anbudsdag: 7/3 2019
Ett skogsskifte med 36 ha mark beläget nära Årsunda ca 2 mil sydväst om Sandviken. Virkesförrådet uppskattas till 4 469 m3sk. Strand mot sjön Ottnaren. Bra jakt i Lunds viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Sandviken
Högbovägen 45
811 32   Sandviken
Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till skogsskiftet hör enligt skogsbruksplanen 35,9 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 4 469 m3sk, vilket motsvarar 124 m3sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 52 % av virkesförrådet medan gran har 32 % och löv 16 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,5 m3sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 205 m3sk.

För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Skogsbruksplanen är upprättad i mars 2013 och har därefter uppdaterats med utförda åtgärder och beräknad tillväxt. Planläggare är Ingvar Björk på Kräbäck Skogsekonomi.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Jakt

Fastigheten ingår i Lunds viltvårdsområde som omfattar drygt 2 000 ha jaktmark. Området har bra jakt på älg och rådjur. Vid älgjakten hösten 2018 var tilldelningen 4 vuxna älgar och 4 kalvar. Älgjakten bedrivs som gemensamhetsjakt medan övrig jakt får bedrivas enskilt på hela området. Ny ägare kan erbjudas medlemskap i jaktlaget. Kontaktperson och jaktledare är Andreas Olsson, 070-696 38 98.

Byggnader

Inga byggnader finns på skogsskiftet.

Rättsförhållande

Fastighet

Sandviken Lund 15:22, del av

Ägare

Jon Björkman 1/2
Carin Björkman 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 35,9 ha
Impediment 0,5 ha
Summa: 36,4 ha

Taxeringsvärde

Försäljningen avser en del av en fastighet och har därför inget eget taxeringsvärde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person, exempelvis aktiebolag, kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
026-24 82 51
070-624 82 51

Jag är intresserad av fastigheten Lund och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning