Luveryd/Tostarp

Byggnadsfri välskött skogsfastighet, 2 050 m3sk och jakt. 11 km sydväst Rydaholm.
Areal: 31 ha
Kommun: Värnamo
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 250 000 SEK
Anbudsdag: 25/6 2019
Fastigheterna Värnamo Luveryd 3:14 och Värnamo Tostarp 3:3 utbjudes till försäljning.
Välskött byggnadsfri skogsfastighet om totalt ca 31 ha belägen intill länsgränsen mellan Jönköpings län och Kronobergs län, ca 11 km sydväst om Rydaholm och ca 9 km nordöst om Ryssby.
Fastigheten utgör en mycket attraktiv skogsinvestering och domineras av växtliga röjnings- och gallringsskogar med bra värdeutveckling. Grandominerad produktiv skogsmark om ca 29,4 ha med bedömt virkesförråd ca 2 050 m3sk (medeltal 70 m3sk/ha) och bonitet 7,5. Myrimpediment och övrig mark tillkommer.
Jakträtten är fri för ny ägare att disponera 2020-07-01.
Möjlighet finns att lämna bud på de enskilda registerfastigheterna var för sig.
Fastigheten säljes via skriftligt anbudsförfarande med prisindikation 2,25 milj. SEK för helheten.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljungby
Storgatan 3
341 43   Ljungby
Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0733-44 02 04

Bilder (41)

Foto: Daniel Nordin

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsuppgifter

Över fastigheten finns en nyupprättad skogsbruksplan via SÖDRA, november 2018. Se även bilagt utdrag ur skogsbruksplanen. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till ca 29,4 ha och dess virkesförråd till ca 2 046 m3sk (medeltal 70 m3sk/ha). Medelboniteten anges till 7,5 m3sk/ha och år. Trädslagsfördelning 15 % tall, 72 % gran och 13 % löv. Andel gallringsskog G1 uppgår till ca 46 % av skogsmarksarealen (ca 1 220 m3sk). Andel röjningsskog R2, som på sikt kommer att växa in i gallringsskog G1, uppgår till ca 40 % av arealen (ca 218 m3sk). Sammanlagt ca 12 % av arealen utgörs av äldre skog S1, S2 och S3 samt ÖF (ca 607 m3sk). Årlig tillväxt beräknad till ca 148 m3sk.

Luveryd/Tostarp är en mycket fin tillväxtfastighet med bra värdeutveckling. Den välskötta skogsmarken är omväxlande, grandominerad och produktionsinriktad med god tillgänglighet via flera skogsbilvägar.

Myrimpediment m.m.

Inom fastigheten finns sammanlagt ca 1,5 ha myrimpediment och ca 0,2 ha övrig mark (väg).

Jakt

Goda jaktmöjligheter efter såväl högvilt som småvilt. Jakträtten disponeras av köparen från och med 2020-07-01.

Fastigheten ingick i Rydaholms Södra Älgskötselområde under älgjaktsäsong 2018/2019 enligt Länsstyrelsen.

Fiske

Normalt sett har mantalsfastigheter fiskerätt i form av andel i samfällt fiske i vatten beläget inom det egna skifteslaget och vattnet är enskilt hörande till strandfastigheterna enligt 1 kap. 5 § jordabalken. Värnamo Luveryd 3:14 och Värnamo Tostarp 3:3 är båda mantalsfastigheter. Trakten Luveryd angränsar mot Hetesjön och Helge å samt trakten Tostarp angränsar mot Helge å. Enligt rättspraxis är en vanlig tolkning att fisket är samfällt i de vatten som är belägna inom skiftesgränserna. Lantmäteriförrättning erfordras för att klarlägga ev. fiskerätt.

Byggnader

Fastigheten är fri från byggnader.

Övrigt

Försäljningsobjektet har närhet till bl.a. Ryssby (ca 9 km), Rydaholm (ca 11 km), Ljungby (ca 24 km), Värnamo (ca 39 km), Helsingborg (ca 150 km) och Malmö (ca 210 km).

För vidare samhällsinformation, se Värnamo kommuns hemsida: www.varnamo.se

Rättsförhållande

Fastighet

VÄRNAMO LUVERYD 3:14 OCH VÄRNAMO TOSTARP 3:3

Areal

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 890 000 kr
Skogsimpediment 17 000 kr
Summa: 1 907 000 kr
För information, se prospekt.

Försäljningssätt

För information, se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0372-440 20
0733-44 02 04

Jag är intresserad av fastigheten Luveryd/Tostarp och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning