Marhult

Skog nordväst om Lenhovda. 9 700 m3sk. Rationell enhet med bra väg. Inga byggnader.
Areal: 65 ha
Kommun: Uppvidinge
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 600 000 SEK
Anbudsdag: 13/9 2018
Skogsfastighet ca 5 km nordväst om Lenhovda med ca 9 700 m3sk virke varav ca 3 000 m3sk finns i huggningsklasserna S1 och S2. Bra skogsbilväg och fri från byggnader. Marhult är en rationell brukningsenhet som är enkel att äga och förvalta.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad genom Värendsskog, förrättningsman Göran Johansson. Fältarbetet utfördes i april-maj 2018. Inför denna försäljning har skogsbruksplanen framskrivits med tillväxt för hela säsongen 2018.

Ur den framskrivna skogsbruksplanen kan utläsas att skogsmarksarealen uppgår till ca 60,8 ha och virkesförrådet anges till drygt 9 700 m3sk. Medelboniteten anges till ca 5,9 m3sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 358 m3sk/år. Den löpande tillväxten anges vid framskrivningstidpunkten till ca 365 m3sk/år vilket i dagsläget innebär en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 3,7%.

Skogsbruksplanen anger att ca 12,5 ha med ett bedömt virkesförråd om ca 3 000 m3sk utgör skog i huggningsklasserna S1 och S2.

Skogen har god tillgång till bilväg.

Nyckelbiotoper mm

Enligt skogsbruksplanen och Skogsstyrelsens e-tjänst ”skogens pärlor” inga registrerade nyckelbiotoper eller naturvärden inom fastigheten.

Jordbruksmark

På fastigheten finns ca 0,8 ha åkermark enligt skogsbruksplanen.

Marken är muntligt upplåten till 2018-12-31 och disponeras därefter av köparen. Arrendeavgift till nämnt datum till faller Säljaren. Inga stödrätter för gårdstöd följer fastigheten.

Jakt

Jakten är muntligt upplåten till Marhults jaktlag till 2018-12-31. Arrendeavgift till nämnt datum tillfaller Säljaren. Eventuell jaktutrustning som jakttorn, foderautomater mm tillhör nuvarande jakträttsinnehavare och följer ej fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Uppvidinge Marhult 3:1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 63,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 60,8 ha
Åkermark 0,8 ha
Myr/kärr/mosse 2,6 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Summa: 65,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 619 000 kr
Skogsimpediment 23 000 kr
Åkermark 22 000 kr
Summa: 2 664 000 kr

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 410 000 kr

Förvärvstillstånd

Marhult är belägen i sk glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen vilket innebär att förvärvstillstånd krävs i vissa fall. Förvärvstillstånd krävs inte för fysisk person som sedan mer än ett år varit folkbokförd i Uppvidinge kommun. För övriga fysiska personer krävs förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. För vidare information kontakta undertecknad fastighetsmäklare.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Jag är intresserad av fastigheten Marhult och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning