Altaböke Sågverk

Fastigheten Altaböke 1:12 med driftstillgångar säljes. Komplett såglinje, sorterverk, hjullastare, truck m.m.
Areal: 4 ha
Kommun: Markaryd
Objektstyp: Övrigt
Prisidé: 2 500 000 SEK
Altaböke Sågverk, fastigheten Markaryd Altaböke 1:12 med driftstillgångar, utbjudes till försäljning enligt uppdrag. Komplett såglinje med cirkelsåg, sorterverk, virkestork,
hjullastare, truck m.m. Sedvanlig äldre sågverksbyggnation. Sågverksverksamheten är f.n. vilande med produktionsuppehåll under ca 5 års tid. Tidigare årsproduktion ca
15 000 m3 sågad vara. Fastighetens totala areal uppgår till ca 4 ha, varav ca 3 ha sågverksområde och ca 1 ha skogsmark. Altaböke Sågverk erbjuder goda avkastningsmöjligheter för
engagerad entreprenör till sågverksproduktion och/eller annan verksamhet. Öppen budgivning, utgångspris 2,5 milj. SEK avseende fastighet inkl. lös egendom.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljungby
Storgatan 3
341 43   Ljungby
Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0733-44 02 04

Bilder (38)

Fastighetsuppgifter

Lager

Byggnad 1

Lagerbyggnad 1

Uppskattad byggnadsarea ca 570 kvm. Plåttak, träkonstruktion, plintgrund och grusgolv.

Lagerbyggnad 2

Uppskattad byggnadsarea sammanlagt ca 730 kvm. Plåttak, träkonstruktion, plintgrund och grusgolv. Lagerbyggnaden utgörs av två vidbyggda skärmtak med olika djup.

Lagerbyggnad 3

Uppskattad byggnadsarea ca 470 kvm. Eternittak, träkonstruktion, plintgrund och grusgolv.

Lagerbyggnad 4/truckgarage

Uppskattad byggnadsarea ca 260 kvm. Plåttak, träkonstruktion, blockgrund och grusgolv. Larm finns installerat.

Produktionslokal

Såghus/sorterverk

Uppskattad byggnadsarea sammanlagt ca 1 670 kvm. Plåttak (delvis nyare), träkonstruktion (delvis stålstomme) och plintgrund/blockgrund. Byggnaden är sammanbyggd i olika delar. Komplett såglinje: sågintag via timmerbord/-bana, cirkelsåg, bark-, flis- och spånhantering, operatörsrum, transportörer, råsortering, justering och paketering. Torkning, lagring och utlastning via separata intilliggande byggnader. Sorterverk med betongplatta i hög byggnadsdel innehållande maskin
med 27 st. fack. Kompressorrum, apparatrum och förråd. Personalutrymme med lunchrum och WC-rum med dusch samt nyare borrad vattenbrunn och septitank (brunn och tank knappt 10 år) enligt säljaren. Elektriciteten är inkopplad med kraftig inkommande matning (f.n. effektanläggning enligt E.ON). Sågverket har en årlig sönderdelningskapacitet om ca 15-20 000 m3 sågad vara enligt säljaren. Utveckling av torkkapaciteten kan möjliggöra en hög produktionstakt vid sönderdelningen.

Övrig

Virkestork

Uppskattad byggnadsarea ca 90 kvm. Plåttak, träkonstruktion och betongplatta. Två stycken varmluftstorkar. Lastningsplats med räls. Dieselpanna (1988) installerad i container med dieseltank (2 m3, 1976) inom murad invallning.

Ftitidshus/garage

Uppskattad byggnadsarea ca 40 kvm. Plåttak, träkonstruktion och blockgrund. Byggnaden innehåller enkelt fritidsboende med äldre eldstad på övervåningen och garage på bottenvåningen. Fristående torrklosett.

Rättsförhållande

Fastighet

Markaryd Altaböke 1:12

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 4,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 425 (Industrienhet trävaruindustri), taxeringsvärde år 2013
Industrimark 795 000 kr
Lager 274 000 kr
Summa: 1 069 000 kr

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0372-440 20
0733-44 02 04

Jag är intresserad av fastigheten Altaböke Sågverk och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning