Mattes

Kulturhistoriskt intressanta Mattes, vackert beläget i Föne. Skog och åker.
Areal: 15 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 100 000 SEK
Anbudsdag: 20/6 2018
Visning:
1/6 2018
Eller efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare.
Den timrade gården Mattes är vackert belägen i ett öppet jordbrukslandskap i centrala Föne. I söder vetter gården mot sluttande marker ned till Fönesjön. Gårdsbilden är trebyggd med mangårdsbyggnad, sängstuga och f.d. fäx med sommarkök. För närvarande används sommarköket som bostad och de övriga två byggnaderna är i orenoverat skick med stor kulturhistorisk potential. Till fastigheten hör skogsmark om ca 8,4 ha med god bonitet och ett virkesförråd om ca 1 700 m3sk samt åkermark om ca 4,7 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder (31)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Timmerbyggnad i två plan troligen uppförd under senare halvan av 1800-talet. Byggnaden har takbeklädnad av lertegel och står på sockel av huggen sten. Byggnaden har sexdelad planlösning i bottenplanet. Till vänster finns hall och kök med vedspis samt ett rum och en skrubb. Rakt fram finns en kammare med kakelugn, och till höger en gavelsal med öppen spis. Den övre våningen har en oinredd trapphall och ett rum på vardera sida med kattvindar under snedtaket. Byggnaden är under senare tid till största del orörd, undantaget är de två murstockarna som renoverades i början av 2000-talet och halva taket som lades om i samma skede. El finns indraget men vatten och avlopp saknas. Byggnadsarean är ca 115 m2.

Östra flygeln, f.d. fäx med sommarkök

Det gamla sommarköket är inrett och fungerar idag som boende på gården. Fäxdelen är idag kallförråd, verkstad. Byggnaden är en äldre timmerbyggnad med tegeltak och i huvudsak stengrund. Uppvärmning har skett genom elradiatorer. Vedspisen eldades senast 2011. Fönstren är dels av tvåglastyp och dels av handblåsta enkelglas. Avlopp med trekammarbrunn. Byggnadsarean är totalt på ca 152 m2.

Bostadsdelen består av ett stort rum som fungerat som allrum med kök, vardagsrum m.m., två sovrum och ett badrum. Köket har en äldre spis, kylskåp, diskmaskin och fläkt. Golvet är täkt av plastmatta och väggarna är målade. Badrummet är utrustat med toalett, handfat, duschkabin, tvättmaskin och varmvattenberedare och är beklätt av våtrumsmatta och våtrumstapet.

Under vintern har vattenledningen frusit och repareras för närvarande av försäkringsbolaget.

Västra flygeln, sängstuga

Äldre timrad kulturbyggnad byggnad uppförd på sten. Taket täcks av plåt och stommen är klädd med stående träpanel. Byggnaden, uppförd under tidigt 1800-tal eller tidigare, är till synes i huvudsak i originalskick. Den har en inredd del med två rum med gamla tapeter och allmogemålningar på väggarna (troligen utförda under 1840-talet), tredingstak och en öppen spis. Den andra delen är oinredd. Under byggnaden finns en stensatt jordkällare. Byggnadsarean är ca 70 m2.

Energideklaration är ännu ej upprättad.

Ekonomibyggnader

Vedbod/verkstad

Närmast gårdsplan finns en enkel verkstad/vedbod i bruksskick uppförd i trä med plåttak. Byggnadsarea ca 62 m2.

Härbre

Timrat härbre på gjuten platta med plåttak. Byggnadsarea ca 16 m2.

Loge

Timrad byggnad med plåttak stående på gjuten plint. Byggnadsarea ca 127 m2.

Lador

Ytterligare ekonomibyggnader finns inom fastigheten i form av enkla lador stående i skogsområdet norr om gårdscentrat.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken inom fastigheten inventerades hösten 2017 av Love Persson | Areal varpå en skogsbruksplan upprättades. Enligt denna är 8,4 ha av den totala arealen produktiv skogsmark och virkesförrådet uppskattas till ca 1 700 m³sk som fördelar sig på 11 % tall, 68 % gran och 21 % löv. Medelbonitet uppgår till 5,7 m3sk/ha/år. En del av skogsmarken består av igenvuxen inägomark. För mer information se skogsbruksplanen.

Åkermark

Enligt skogsbruksplanen uppgår inägomarksarealen till 4,7 ha. Marken är för närvarande muntligt upplåten.

Jakt och fiske

Fastigheten ger jakträtt inom Föne VVO om totalt 3 179 ha. För frågor kring jakten kontaka Johnny Sjöblom, mobil 070-396 54 19.

Fisket administreras av Färila FVO, för mer information se http://www.farilafiske.se/.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Föne 10:16

Ägare

Per Erik Nylund 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 14,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 8,4 ha
Inägomark 4,7 ha
Myr/kärr/mosse 0,9 ha
Övrigmark 0,4 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Summa: 14,8 ha

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Senast inkomna fastigheter till försäljning