Måttsund

Hög bonitet och stor andel slutavverkningsbar skog.
Areal: 25 ha
Kommun: Luleå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 795 000 SEK
Anbudsdag: 22/5 2018
Skogsfastighet i Måttsund strax söder om Luleå. Den produktiva skogsmarksarealen omfattar 19,9 ha och virkesförrådet uppgår till totalt 2 577 m3sk varav 2 219 m3sk är äldre än 90 år. Älgjakten på Fastigheten ingår idag i Måttsund samfällda.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (6)

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Ladugård

På skifte 4 finns det en äldre ekonomibyggnad.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarken uppgår till 2,5 ha.

Skogsmark

Enligt den nygjorda skogsbruksplanen upprättad av Stefan Drugge vid Töre skogbruksservice omfattar den produktiva skogsmarksarealen 19,9 ha och virkesförrådet har bedömts till 2 577 m3sk. Trädslagsfördelningen: 72% tall, 18% gran och 11% löv. Medelbonitet 4,0 m3sk/ha och år.

Jakt

Fastigheten är registrerad i en licens sökt av Måttsund samfällda vilken företräds av Östen Larsson, Selet. Deras registrerade areal är 4 647 ha och tilldelningen för 2017 var 14 vuxna älgar och 15 kalvar. Källa: Gerd Stuge, Länsstyrelsen.

Rättsförhållande

Fastighet

Luleå Måttsund 4:14

Ägare

Barbro Sundqvist 1/6
Bernt Sundqvist 1/2
Greger Sundqvist 1/6
Mats Sundqvist 1/6

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 26,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 19,9 ha
Impediment 2,4 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Inägomark 2,5 ha
Summa: 25,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 721 000 kr
Åkermark 29 000 kr
Ekonomibyggnader 18 000 kr
Summa: 768 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Jag är intresserad av fastigheten Måttsund och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning