Medle

Två mil väster om Skellefteå, 52 ha produktiv skogsmark, 6 460 m3sk och jakt i VVO.
Areal: 57 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 100 000 SEK
Anbudsdag: 23/9 2019
Skogsfastighet med bra åldersfördelning belägen väster om Skellefteå. Fastigheten är fördelad på tre skiften, ena skiftet har god åtkomst till väg och hög bärighet på markerna. De andra två skiftena ligger väl samlade och har god bördighet.
Byggnader med åkermark är avstyckade.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skellefteå
Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Lars-Gunnar Forsberg
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Bilder (10)

Foto: Lars-Gunnar Forsberg

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Ny skogsbruksplan är upprättad i mars 2019 av Risbergs Skogskonsult AB. Enligt skogsbruksplanen är 52,2 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 6 460 m³sk, 3 964 m³sk är i huggningsklass S1, S2. Övervägande trädslag är tall och åldersfördelningen är relativt jämn.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper är registrerade.

Jakt

Jakträtten följer med och fastigheten ingår i Medle VVO som jagar på ca 4 400 ha.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Medle 6:45

Ägare

Solveig Lindberg 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 55,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 52,2 ha
Impediment 4,1 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Inägomark 1,0 ha
Summa: 57,4 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är ombildad och saknar relevant taxeringsvärde.

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 450 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Jag är intresserad av fastigheten Medle och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning