Missveden

Representativ och naturskönt belägen gård med vackra vyer över de egna hagmarkerna, gårdens anlagda damm samt Mullsjön i norr. Från Sörgården når man även Hjo centrum och Vätterns västra strand inom ca 5 km.
Areal: 69 ha
Kommun: Hjo
Objektstyp: Gård
Prisidé: 10 000 000 SEK
Anbudsdag: 1/6 2018
Visning:
13/5 2018
Vänligen anmäl ert deltagande till ansvarig fastighetsmäklare.
Representativ och naturskönt belägen gård med vackra vyer över de egna hagmarkerna, gårdens anlagda damm samt Mullsjön i norr. Från Sörgården når man även Hjo centrum och Vätterns västra strand inom ca 5 km. Gården erbjuder ett välskött gårdscentrum med tre bostäder, varav en är uthyrd samt ekonomibyggnader med Funktionella utrymmen. Den öppna marken finns huvudsakligen centrerad kring byggnationen och ger en trivsam boendemiljö med äkta landsbygdskänsla. Skogsmarken omfattar ca 48 ha och utgörs av välskötta skogar med bra produktionsförutsättningar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (35)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Byggnad med ursprung från slutet av 1800-talet som helrenoverades och byggdes till under början av 1970-talet. Bostaden är uppförd i 1,5 plan med källare under del av byggnaden. Boarean uppgår till ca 200 kvm samt ca 40 kvm biarea. Dessa uppgifter är lämnade av säljaren och ej kontrollmätta. Stomme av timmer i den äldre delen samt reglad plank i tillbyggnaden. Fasaden är beklädd med stående träpanel och taket består av enkupigt lertegel. Kopplade 2-glasfönster. Uppvärmning sker genom vattenburet system från jordvärmepump som installerades -02. Vatten från egen grävd brunn och avlopp till trekammarbrunn med infiltration från 2015.

Huvudentré till rymlig hall med trägolv och en öppen spis. Till vänster om hallen finns ett kontor/sovrum samt en salong med trägolv. Matplats i öppen planlösning som leder vidare in till köket med standard från renoveringsåret men utbytta vitvaror. I markplan finns även toalett med wc och handfat, ett förvaringsrum samt ett rymligt grovkök med tvättstuga. På övre plan finns en möblerbar hall med utgång till balkong samt fyra sovrum, ett badrum med
wc, handfat och duschplats och rymliga garderober. Källaren består av duschplats och bastu samt ett pannrum med tillhörande matkällare.

Driftskostnaderna anges för två personer som bott i huset fram till hösten 2017. Kostnaderna redovisas i kr/år: Elkostnad ca 15 000 kr, vilket även innefattar uppvärmningskostnaden, försäkring ca 4 300 kr (privat del), sophämtning ca 1 300 kr samt slamsugning ca 1 000 kr. Sammanlagt uppgår de beräknade driftskostnaderna till ca 21 600 kr. Observera att uppgifterna baseras på ovan angivna personers levnadsförhållanden och kan komma att förändras, beroende på köparens användning, antal personer i hushållet m.m.

Bostaden kommer ej att energideklareras av säljaren.

Hörnhuset

Bostad i 1,5 plan som uppfördes under början av 1900-talet. Byggnaden bär stomme av stående timmer, träfasad och tak av lertegel. Fönstren är kopplade 2-glas. Boarean uppgår till ca 130 kvm samt biutrymmen. Uppvärmning från jordvärmepump till vattenburet system. Vatten och avlopp är gemensamt med gårdens övriga bostäder. Byggnaden är löpande renoverad/underhållen genom åren.

Ingång till hall i inbyggd veranda. Till vänster finns sovrum och till höger vardagsrum/tv-rum med en kakelugn. Kök med vitmålade köksluckor, vitvaror samt en matplats. I köket finns även en järnspis och tillhörande spishäll bevarad. Från köket finns trapp ned till källardel med matkällare. Groventré med tvättmaskin, duschplats och värmepump. Övre plan har hall med utgång till balkong, två sovrum, badrum med wc, handfat och badkar samt snedgarderober och övriga förvaringsutrymmen. Vidbyggt den västra gaveln finns en uteplats med trädäck.

Hörnhuset är uthyrt och inbringar en hyresintäkt om 6 000 kr/månad (kallhyra). Köparen övertar befintligt hyresavtal. Separat elmätare finns för Hörnhuset.

Lillstugan

Mitt emellan mangårdsbyggnaden och Hörnhuset ligger denna lillstuga. Bostaden renoverades genomgående på 80-talet och är inredd med ett vardagsrum inrymmandes en rörspis, kök med Husqvarna järnspis samt övrig köksutrustning, sovrum samt badrum med wc, handfat och duschplats. I badrummet finns installerad elgolvvärme. I övrigt värms byggnaden med eldstäderna samt direktverkande el. Utvändigt är byggnaden beklädd med träpanel på fasaden och tak av lertegel. Intill entrén finns en uteplats under plasttak.

Lillstugan står idag tom, men kan vara lämplig att nyttja som gäststuga eller för uthyrning. Undermätare för el finns separat till lillstugan. Gemensamt VA med övriga bostäder.

Ekonomibyggnader

Garage / Verkstad

Denna ekonomibyggnad uppfördes i sin nuvarande form under slutet av 70-talet och inrymmer idag fyra garageplatser varav en del även är inredd med mindre verkstad. Byggnaden har ytterligare en garagedel med högre port och full takhöjd till nock. Loft ovan bilgaragen med trägolv och plats för förvaring. Hela byggnaden har gjutet golv och plåttak. Murade väggar nertill och i övrigt väggar av träpanel.

Såghus

Ekonomibyggnad under plåttak och med träväggar samt jordgolv. Sågbänken med dess tillbehör finns kvar och står på gjutet fundament. Även kantverket finns bevarat, men är i sämre skick. Den fast monterade utrustningen i såghuset ingår i överlåtelsen av fastigheten.

Smedja

Mindre smedja med timrad stomme, fasad av stående träpanel, brädgolv och tak av lertegel.

Lada

Byggnad i vinkel med körloge på trägolv och övriga logutrymmen på grusgolv. I byggnaden, som har portar på båda gavlarna, finns bl a ett brädförråd. Stomme och väggar i trä samt tak av lertegel.

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 47,5 ha fördelat i ett större sammanhängande skifte samt fyra mindre skiften. Skogen är huvudsakligen välskött med en hög andel barrskog och med hela 69 % av arealen i huggningsklassen G1. Markens produktionsförmåga är god och medelboniteten är beräknad till 8,6 m3sk. Skogsmarken har bra drivningsförhållanden och tillgänglighet.

Virkesförrådet uppskattas, enligt skogsbruksplanen till ca 7 700 m3sk vilket ger ett genomsnitt på ca 160 m3sk/ha. Av virkesförrådet utgörs 33 % av tall, 50 % av gran, och 17 % av löv. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till ca 340 m3sk/år. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 1 150 m3sk, i huvudsak genom gallring. Ovanstående information är hämtad från bifogad skogsbruksplan, upprättad i januari 2018

Jakt och fiske

Jakträtten är muntligen upplåten, men övergår till köparen på tillträdesdagen. Vilttillgången är god med förekomst av de, för området vanligaste jaktbara vilten. Älgjakten bedrivs idag i jaktlag. Nuvarande jakträttsinnehavare har ett fortsatt intresse i att arrendera jakten, om köparen finner en sådan lösning som lämplig. På fastigheten befintliga jakttorn är jakträttsinnehavarens egendom. På fastigheten finns en anlagd damm om ca 0,5 ha. I denna damm finns tillgång till signalkräftor.

Åker- och betesmark

Till fastigheten finns 9,42 ha stödberättigad åkermark på blandade och självdränerande jordar. Den stödberättigande betesarealen uppgår till 9,43 ha. Åker- och betesmarken brukas idag av arrendator via muntlig överenskommelse. Den årliga arrendeintäkten uppgår till 30 000 kr + moms. Arrendeperioden löper till 2018-12-31, varför åker- och betesmarken blir tillgänglig för köparen, först efter 31 december 2018. EU-stödrätter motsvarande den stödberrättigande arealen överlåtes vederlagsfritt till köparen inför brukningsår 2019. Nuvarande arrendator har ett fortsatt intresse i att arrendera åker- och betesmarken, om köparen finner en sådan lösning som lämplig.

Rättsförhållande

Fastighet

Hjo Missveden 12:1

Ägare

Sven Knutsson 1/2
Anders Knutsson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 67,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 47,5 ha
Impediment 0,1 ha
Åkermark 9,5 ha
Betesmark 9,5 ha
Övrigmark 2,3 ha
Vatten 0,5 ha
Summa: 69,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 289 000 kr
Åkermark 353 000 kr
Betesmark 133 000 kr
Tomtmark 150 000 kr
Bostadsbyggnader 927 000 kr
Ekonomibyggnader 106 000 kr
Summa: 3 958 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 518 000 kr
För mer information se prospektet

Försäljningssätt

För mer information se prospektet

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0500-41 09 10
070-891 27 91

Jag är intresserad av fastigheten Missveden och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning