Mjäryd Norragården

Mjäryd 6:3, 6:9, Sommarsäte 3:9. Jord, skog, två bostäder, jakt/fiske. Delförvärv möjligt.
Areal: 65 ha
Kommun: Ljungby
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 700 000 SEK
Anbudsdag: 14/10 2019
Visning:
28/9 kl 10:30
Anmälan till undertecknad fastighetsmäklare.
5/10 kl 10:30
Anmälan till undertecknad fastighetsmäklare.
Fastigheterna Ljungby Mjäryd 6:3 och 6:9 samt Ljungby Sommarsäte 3:9 utbjudes till försäljning.
Jord-/skogsbruksfastighet om ca 65 ha belägen ca 12 km sydöst om Ljungby.
Inom gården finns två bostadsbyggnader, Norragården och Möllan, samt tillhörande sedvanliga ekonomibyggnader. Efter genomförd renovering erbjuds ett mycket trivsamt permanentboende med möjlighet till djurhållning och/eller annan verksamhet.
Grandominerad produktiv skogsmark ca 21,6 ha med bedömt virkesförråd ca 3 190 m3sk (medeltal 148 m3sk/ha) och god bonitet (7,5). Fin jordbruksmark ca 39,5 ha med stora fält, tillgängligt för ny ägare från årsskiftet 2019/2020. Myrimpediment, övrig mark och vatten tillkommer.
Jakträtten är fri att disponera direkt på tillträdesdagen. Fiskerätt. Gräns mot Prästebodaån.
Möjlighet finns att lämna bud på helheten eller respektive registerfastighet var för sig.
Fastigheten säljes via skriftligt anbudsförfarande med prisindikation 4,7 milj. SEK för helheten.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljungby
Storgatan 3
341 43   Ljungby
Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0733-44 02 04

Bilder (92)

Foto: Daniel Nordin, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad (Norragården)

Uppskattad byggnadsstorlek ca 140 kvm. Ursprungligt nybyggnadsår ca 1880-tal enligt skriften Svenska Gods och Gårdar. Boyta 135 kvm, biyta 70 kvm och standardpoäng 24 enligt fastighetstaxering. Byggnaden innehåller 5 rum och kök plus hall, komplementutrymmen, oinredd vind samt hel källare. Byggnadskonstruktion i 1 1/2 plan med trästomme, murad källargrund av kraftiga stenblock, sadeltak av eternitplattor, två skorstenar med var sin takstege, gulfärgad locklistpanel med vita detaljer, 2-glasfönster, källarfönster på framsidan, huvudentré via veranda med stolpar på framsidan, frontespis med balkong över veranda, groventré och källardörr på ena kortsidan samt TV-antenn. Byggnaden är föremål för renovering/modernisering.

Planlösning bottenvåning
Huvudentré till välkomnande hall med klädförvaring och garderob. Badrum (plastmatta) med WC, handfat och badkar med dusch. Vardagsrum med förråd och oljekamin. Kök innehållande äldre köksinredning, diskbänk, spis, köksspis, expansionskärl och trappa till källaren. Groventré till farstu med trappa till övervåning. Fin matsal. Sovrum med kakelugn/oljekamin och två garderober.
Sovrum med garderob. Oinrett rum med stor kamin. Golven utgörs av äldre mattor och trä, innertak släta, skivor och träpanel. Spegeldörrar.

Övervåning
Trappa från farstu. Stor oinredd vind med trägolv och synliga murstockar. Utgång till balkong. Garderob. Inrett litet sommarrum med garderob.

Källare
Trappa från kök samt utvändig källardörr. Hel källare innehållande två förråd, tvättstuga, pannrum och vedförråd. Källaren inrymmer vedpanna (CTC, 1974), hydrofor/vattenpump via vattenbrunn belägen invändigt i källaren enligt säljaren samt två äldre eldstäder. Vedpannan och pumputrustningen är ej använd under senare tid och erfordrar sannolikt utbyte (funktion ej känd). Fuktgenomträngning noterad på del av källargolvet.

Övrigt
Uppvärmning genom vattenburen centralvärme (vedpanna) samt eldstäder som stöd. Eldstäderna är f.n. inte godkända för eldning. Besiktning/provtryckning, godkänd brandskyddskontroll och sotning erfordras via Skorstensfejarmästare.
Enskilt vatten via grävd vattenbrunn. Kvantitet/kvalitet ej känd.
Enskilt avlopp via äldre avloppsanläggning. Lokalisering ej känd. Ny godkänd avloppsanläggning erfordras vid bosättning.
Byggnaden är idag ej ansluten med fiber. Nätägare Ljungby Energi AB har en kopplingsbrunn strax intill infarten till Norragården vilket kan möjliggöra en smidig framtida fiberanslutning.

Tomtmark
Tomtmarksareal 2 000 kvm enligt fastighetstaxering. Tomtplatsen har ett mycket naturskönt läge med generöst tilltagen uppvuxen trädgård. Tillfartsväg med allé av ask, gräsmatta, prydnadsbuskar, fruktträd, rhododendron m.m.

Komplementbyggnader
Carport (uppskattad byggnadsstorlek ca 12 kvm) uppförd i trä, stengrund och plåttak. Plats för en personbil.
Vedbod (uppskattad byggnadsstorlek ca 24 kvm) uppförd i trä, plintgrund och plåttak. Vedbod och utedass.

Driftskostnader
Elektricitet 14 175 SEK/år
Sophämtning 1 - SEK/år
Sotning1 - SEK/år
Slamtömning 1 - SEK/år
Kommunal fastighetsavgift2 4 590 SEK/år
Försäkring 4 661 SEK/år
Summa 23 426 SEK/år

1) Leverantörstjänst ej avropad.
2) Taxeringsvärde 612 000 SEK (bostad och tomt) x 0,75 %.

Byggnaden har stått obebodd en längre tid (ca år 2000). Ovanstående driftskostnader per år (ca-uppgifter) avser det senaste årets användning av mangårdsbyggnaden. Driftskostnaderna för ny ägare och ny användning kan komma att skilja sig betydligt.

Energideklaration
Någon energideklaration avseende mangårdsbyggnaden kommer ej att upprättas av säljaren.

Bostadshus (Möllan)

Uppskattad byggnadsstorlek ca 150 kvm. Nybyggnadsår ej känt. Boyta 98 kvm, biyta 48, värdeår 1949 och standardpoäng 24 enligt fastighetstaxering. Byggnaden innehåller 7 rum och kök plus hallar och komplementutrymmen. Byggnadskonstruktion i 1 1/2 plan med trästomme, stengrund/gjuten grund, mansardtak av plåt, takavvattningsdetaljer, två skorstenar, gulfärgad locklistpanel med vita/bruna detaljer, 2-glasfönster, entré via uteplats med trallgolv på framsidan, frontespis med balkong över ena entrén, liten takkupa och entré på baksidan samt redskapsförråd och matkällare på baksidan. Byggnaden är föremål för renovering/modernisering.

Planlösning bottenvåning
Entré via uteplats till hall. Sovrum med två garderober. Finrum. Två genomgångsrum, varav ett med trappa till övervåning. Tvättstuga/pumprum med betonggolv, hydrofor/vattenpump, varmvattenberedare och tvättmaskin. Badrum (plastmatta) med WC, handfat, badkar och dusch med kar. Entré på baksidan (ej i bruk). Sovrum. Trevligt kök innehållande äldre köksinredning, diskbänk, spis, köksspis, skafferi och kyl/frys. Stort allrum med kamin. Entré till hall. Golven utgörs av äldre mattor och trä, innertak släta, skivor och träpanel.

Planlösning övervåning
Trappa till hall. Sovrum med garderob. Vardagsrum med utgång till balkong. Sovrum med oljekamin och två garderober. Golven utgörs av äldre mattor och trä, innertak släta.

Övrigt
Uppvärmning genom elradiatorer och eldstäder. Eldstäderna är f.n. inte godkända för eldning. Besiktning/provtryckning, godkänd brandskyddskontroll och sotning erfordras via Skorstensfejarmästare.
Enskilt vatten via grävd vattenbrunn. Kvantitet/kvalitet ej känd.
Enskilt avlopp via äldre avloppsanläggning. Lokalisering ej känd. Ny godkänd avloppsanläggning erfordras vid bosättning.
Byggnaden är idag ej ansluten med fiber. Nätägare Ljungby Energi AB har en kopplingsbrunn strax intill infarten till Norragården vilket kan möjliggöra en smidig framtida fiberanslutning.

Tomtmark
Tomtmarksareal 3 214 kvm enligt fastighetstaxering. Tomtplatsen är smidigt tillgänglig utefter allmänna vägen mot Södra Ljunga. Lättskött trädgård med gräsmatta, prydnadsbuskar, rhododendron m.m.

Komplementbyggnader
Carport (uppskattad byggnadsstorlek ca 14 kvm) uppförd i trä, plintgrund och plåttak. Plats för en personbil.
Förrådsbyggnad (uppskattad byggnadsstorlek ca 50 kvm) uppförd i trä, stengrund och takpannor. Flera förrådsutrymmen, vedbod och utedass.

Driftskostnader
Elektricitet 15 789 SEK/år
Sophämtning 1 - SEK/år
Sotning1 - SEK/år
Slamtömning 1 - SEK/år
Kommunal fastighetsavgift2 3 075 SEK/år
Försäkring 1 730 SEK/år
Summa 20 594 SEK/år

1) Leverantörstjänst ej avropad.
2) Taxeringsvärde 410 000 SEK (bostad och tomt) x 0,75 %.

Byggnaden har stått obebodd en tid (ca år 2015). Ovanstående driftskostnader per år (ca-uppgifter) avser det senaste årets användning av bostadshuset. Driftskostnaderna för ny ägare och ny användning kan komma att skilja sig betydligt.

Energideklaration
Någon energideklaration avseende bostadshuset kommer ej att upprättas av säljaren.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Uppskattad byggnadsstorlek ca 770 kvm. Uppförd i trä/murverk, gjuten grund och eternittak (begränsad del plåttak). El och vatten finns. Betonggolv. Skjutportar till loge m.m. Stalldel med äldre träinredning. Stor loge med hög invändig takhöjd. Vagnsbod med grusgolv. Magasin med tork via trappa från loge. Kvarnutrymme. Höloft med skulltork och höhiss. Vidbyggt mjölkrum med hydrofor/vattenpump (funktion ej känd). Verkstad. Enkel gödselvårdsanläggning på baksidan. Grävd vattenbrunn med betongringar finns i anslutning till ladugården (kvantitet/kvalitet ej känd).

Verkstad/magasin

Uppskattad byggnadsstorlek ca 120 kvm. Uppförd i trä, gjuten grund och plåttak. El finns. Garage med betonggolv, smörjgrop och skjutportar. Apparatrum med varmluftstork (funktion ej känd) och oljetank (skrotning av cisternen samt anmälan till kommunen om att cisternen tagits ur bruk åvilar köparen). Magasin på övervåningen.

Vagnslider

Uppskattad byggnadsstorlek ca 110 kvm. Uppförd i trä, plintgrund och plåttak. Grusgolv. Tre fack för maskinförvaring.

Skog och mark

Skogsuppgifter

Över fastigheten finns en nyupprättad skogsbruksplan via Skogsstyrelsen, december 2018, planläggare Ingemar Ohlsson. Se även bilagt utdrag ur skogsbruksplanen. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till ca 21,6 ha och dess virkesförråd till ca 3 111 m3sk. Volymtillväxt 2019 uppgår till ca 105 m3sk. En begränsad barkborrevolym är nyligen avverkad som bedöms till ca 30 m3sk (1,2 x ca 25 m3fub enligt uppgift från säljaren). Virkesförrådet vid försäljningstidpunkten bedöms sålunda uppgå till avrundat 3 190 m3sk (medeltal 148 m3sk/ha).
Medelboniteten anges till 7,5 m3sk/ha och år. Trädslagsfördelning 42 % tall, 54 % gran och 4 % löv. Andel gallringsskog G1 och G2 uppgår till ca 8 % av skogsmarksarealen. Andel röjningsskog R2, som på sikt kommer att växa in i gallringsskog G1, uppgår till ca 43 % av arealen. Sammanlagt ca 49 % av arealen utgörs av äldre skog S1 och S2. Det finns ingen kalmark K1 inom fastigheten.

Ljungby Mjäryd 6:3
Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till ca 12,2 ha och dess virkesförråd till ca 2 524 m3sk. Volymtillväxt 2019 tillkommer (ca 67 m3sk) minus avverkad volym (ca 17 m3fub enligt uppgift från säljaren, motsvarande ca 20 m3sk). Virkesförrådet vid försäljningstidpunkten bedöms sålunda uppgå till ca 2 571 m3sk (medeltal 211 m3sk/ha).

Ljungby Sommarsäte 3:9
Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till ca 9,4 ha och dess virkesförråd till ca 587 m3sk. Volymtillväxt 2019 tillkommer (ca 38 m3sk) minus avverkad volym (ca 8 m3fub enligt uppgift från säljaren, motsvarande ca 10 m3sk). Virkesförrådet vid försäljningstidpunkten bedöms sålunda uppgå till ca 615 m3sk (medeltal 65 m3sk/ha).

Inägomark

Jordbruksmarken bedöms ha mycket bra arrondering och förutsättningar som medger ett rationellt brukande. Den öppna jorden omfattar ca 39,5 ha enligt skogsbruksplanen. Enligt Jordbruksverket finns sex aktiva jordbruksblock på fastigheten om totalt ca 36,2 ha (åkermark). Vänligen kontakta undertecknad fastighetsmäklare för kopia av blockkarta.

Jordbruksblock Areal
6295-388-8715, åker 13,47 ha
6295-388-4828, åker 1,85 ha
6294-388-6951, åker 10,81 ha
6294-388-4137, åker 0,53 ha
6294-388-3068, åker 8,78 ha
6294-388-2847, åker 0,76 ha
Totalt 36,2 ha

Jordbruksmarken är för närvarande upplåten till och med 2019-12-31. Köparen disponerar all jordbruksmark inom fastigheten från och med 2020-01-01. Stödrätter för gårdsstöd följer fastigheten utan särskilt vederlag. Se punkten ”Servitut/nyttjanderätter” nedan.

Övrig mark m.m.

Inom fastigheten finns sammanlagt ca 4,2 ha övrig mark (gårdscentrum, vägar, myrimpediment och vatten). Arealen för Ljungby Mjäryd 6:9 tillkommer (ca 0,3 ha).

Ljungby Mjäryd 6:3 angränsar med ca 400 m mot Prästebodaån.

Jakt

Jakträtten disponeras av köparen från och med tillträdesdagen.

Fastigheten ingår i Södra Ljunga Älgskötselområde enligt uppgift från Länsstyrelsen.
För vidare information om Älgskötselområdet, se följande: https://www.svenskalag.se/slao

Fiske

Till Ljungby Sommarsäte 3:9 hör fiskerätt (andel i samfällt fiske) i del av sjön Vissjön. Se punkten ”Samfälligheter m.m.” nedan. Ljungby Sommarsäte 3:9 berörs även av Vissjöns fiskevårdsområde (akt 07-FV6/89). För vidare information om fiskevårdsområdet, se följande: https://www.ifiske.se/fiske-vissjon.htm

Normalt sett har mantalsfastigheter fiskerätt i form av andel i samfällt fiske i vatten beläget inom det egna skifteslaget och vattnet är enskilt hörande till strandfastigheterna enligt 1 kap. 5 § jordabalken. Ljungby Mjäryd 6:3 utgör mantalsfastighet och trakten Mjäryd angränsar mot Södrasjön och Prästebodaån. Enligt rättspraxis är en vanlig tolkning att fisket är samfällt i de vatten som är beläget inom skiftesgränserna. Lantmäteriförrättning erfordras för att klarlägga ev. fiskerätt.

Kort om omgivningarna m.m.

Försäljningsobjektet är lättillgängligt belägen med närhet till bl.a. Ljungby (ca 12 km) och Älmhult (ca 32 km).

För vidare samhällsinformation, se Ljungby kommuns hemsida: https://www.ljungby.se/

Rättsförhållande

Fastighet

LJUNGBY MJÄRYD 6:3, 6:9 OCH LJUNGBY SOMMARSÄTE 3:9

Areal

För information, se prospekt.

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
För information, se prospekt.

Försäljningssätt

För information, se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0372-440 20
0733-44 02 04

Jag är intresserad av fastigheten Mjäryd Norragården och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning