Mjöfjärden

Växtliga ungskogar, 32 ha produktiv skogsmark, 2 838 m3sk och jakt. I Mjöfjärden.
Areal: 41 ha
Kommun: Luleå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 795 000 SEK
Anbudsdag: 19/9 2019
Skogsfastighet utan byggnader i Mjöfjärden strax norr om Luleå. Fastigheten utgörs av växtliga ungskogar och den produktiva skogsmarksarealen är 32,9 ha och det totala virkesförrådet är 2 838 m3sk. Ett av fastighetens markområden lämpar sig väl som tomtmark. Ny ägare disponerar jakten på Fastigheten fritt från tillträdesdagen.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (14)

Foto: Greger Sundkvist

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Det finns 1,9 ha åkermark på Fastigheten.

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad 2015 av Caroline Pouchard, CSP Skogskonsult AB är den produktiva skogsmarksarealen 32,9 ha och virkesförrådet är totalt 2 838 m3sk. Trädslagsfördelningen är 27% tall, 22% gran, 51% löv och medelboniteten är 3,0 m3sk/ha och år. Tillväxt sedan planstart har beräknats och lagts till virkesförrådet.

Jakt

Fastigheten ingår inte i någon älgjaktslicens. Därmed kan köparen fritt disponera jakten på Fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Luleå Mjöfjärden 1:111

Ägare

Lennart Lindström 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 40,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 32,9 ha
Impediment 4,9 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Inägomark 0,6 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 39,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 379 000 kr
Skogsimpediment 14 000 kr
Åkermark 11 000 kr
Summa: 404 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Jag är intresserad av fastigheten Mjöfjärden och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning