Mörtelek

Variationsrik skog nära Åseda. Gräns i Badebodaån. 4 900 m3sk.
Areal: 68 ha
Kommun: Uppvidinge
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 3 400 000 SEK
Anbudsdag: 3/4 2019
Skogsfastighet nära Åseda med ca 66 ha skogsmark, arealmässigt dominerad av plant- och röjningsskog. Virkesförråd ca 4 900 m3sk, varav ca 1 300 m3sk i huggningsklass S1 och S2. Variationsrika marker med gräns i Badebodaån. Bra mindre ekonomibyggnad.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Byggnader

Mindre ekonomibyggnad uppförd ca 1990. Tak och väggar av plåt. Betonggolv. Alldeles söder om byggnaden finns en avloppsbrunn nedgrävd.

El- och vattenanslutning till byggnaden frånkopplades i samband med att det tidigare gårdscentrat avstyckades för ett antal år sedan.

Invid ekonomibyggnaden finns även ett äldre kokhus samt enkelt bilgarage.

Skog och mark

Skogsmark

Ägorna är fördelade i två skiften. Det norra skiftet vid byn har goda mark- och drivningsförhållanden och betjänas av en väl underhållen skogsbilväg försedd med bom. Föryngringarna får anses väl anlagda.

Det södra skiftet vilket angränsar Badebodaån är varierande och innefattar allt från normalgod skogsmark till fuktiga partier invid ån och karg stenig mark i östra delen. Föryngringen i avd 27 har lyckats sämre och utgörs till övervägande av självföryngrad björk.

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av Claes Arvidsson, Areal i Vetlanda, feb 2019.

Enligt planen uppgår skogsmarksarealen till ca 65,6 ha och virkesförrådet bedöms till ca 4 900 m3sk. Medelboniteten anges till ca 6,4 m3sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 420 m3sk/år. Den löpande beräknas kommande växtsäsong till ca 297 m3sk/år vilket i dagsläget innebär en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 6%.

Av skogsbruksplanen framgår att ca 4,9 ha med ett bedömt virkesförråd om ca 1 330 m3sk utgör skog i huggningsklass S1 och S2.

Nyckelbiotoper mm

Enligt Skogsstyrelsens e-tjänst ”skogens pärlor” finns ej några registrerade nyckelbiotoper. Ett sk område med naturvärde berör fastighetens södra skifte utmed Badebodaån.

Jordbruksmark

På fastigheten finns på norra skiftet en utlagd åkermad som inte brukats under längre tid och är att betrakta som framtida skogsmark. Arealen uppgår till ca 1,7 ha enligt skogsbruksplan.

Jakt

Sedvanlig jakt efter älg, rådjur och vildsvin. Fastigheten har fina viltmiljöer i anslutning till Badebodaån. Köparen disponerar jakträtten från tillträdesdagen. Fastigheten ingår idag i gemensam älgjakt i Åseda-Fröseke mfl byars jaktlag. Jakttorn samt vakkojan på det södra skiftet följer fastigheten. Jaktkoja belägen i avdelning 11 vid skogsvägen kommer att flyttas och följer ej fastigheten.

Fiske

Fastigheten har enligt säljaren andel i samfällt fiske i del av sjön Kållen samt sträcka i Badebodaån.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen erfordras för köpare som ej är bosatt i Uppvidinge kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. För vidare information kontakta undertecknad fastighetsmäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

UPPVIDINGE MÖRTELEK 1:4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 67,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 65,6 ha
Myr/kärr/mosse 0,9 ha
Inägomark 1,7 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 68,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 692 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Ekonomibyggnader 32 000 kr
Summa: 2 727 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 406 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Jag är intresserad av fastigheten Mörtelek och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning