Mukkajärvi

I Mukkajärvi med 113 ha produktiv skogsmark, 7 040 m3sk och jakt i VVO.
Areal: 212 ha
Kommun: Övertorneå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 495 000 SEK
Anbudsdag: 12/11 2018
Skogsfastighet utan byggnader i Mukkajärvi ca 40 km nordost om Övertorneå. Skogsmarken uppgår till 113,4 ha och virkesförrådet har uppskattats till 7 040 m3sk, där huvuddelen utgörs av ungskogar och gallringsskogar. Jakten på Fastigheten ingår i Jänkisjärvi viltvårdsområde vilka jagar på totalt 8 000 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken har inventerats 2008 av Stefan Drugge vid Töre skogsbruksservice. Efter fältbesök har skogsbruksplanen uppdaterats av Petter Huuva, Luleå med anledning av de åtgärder som är utförda på fastigheten sedan skogsbruksplanen upprättats. Volymerna har stämts av mot tillgängligt laserdata. Enligt skogsbruksplanen är den produktiva skogsmarksarealen 113,4 ha och det totala virkesförrådet är 7 040 m3sk. Trädslagsfördelningen är 38% tall, 36% gran och 26% löv. Medelbonitet 2,9 m3sk.

Jakt

Fastigheten ingår i Jänkisjärvi viltvårdsområde vilka jagar på totalt på ca 8 000 ha, varav ca 2 400 ha utgörs av arrende på Sveaskogs marker. Viltvårdsområdets tilldelning i år är 10 vuxna älgar och 10 kalvar.

Rättsförhållande

Fastighet

ÖVERTORNEÅ MUKKAJÄRVI 2:3

Ägare

Stefan Töyrä 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 212,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 113,4 ha
Impediment 103,7 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Summa: 217,6 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är samtaxerad med annan fastighet och saknar därmed eget taxeringsvärde.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Jag är intresserad av fastigheten Mukkajärvi och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning