Mussjöbackarna

Virkesrik skogsfastighet med bra bonitet. Jakt inom viltvårdsområde.
Areal: 53 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 200 000 SEK
Anbudsdag: 23/10 2019
Virkesrik skogsfastighet med bra bonitet och bra tillgänglighet. Fastigheten omfattar sammanlagt 53 hektar mark varav 52 hektar är produktiv skogsmark med ett virkesförråd på cirka 7 400 m3sk och en bonitet på 6,4 m3sk. Jakt inom viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastighetens skogsmark finns en skogsbruksplan upprättad. Skogsbruksplanen är upprättad av Mattias Mårts, Foran Forest AB i april 2019. Skogsbruksplanen har inte tillväxtberäknats ytterligare. Efter att skogsbruksplanen upprättats har avdelning 5 markberetts.

Av skogsbruksplanen kan utläsas att den produktiva skogsmarken är 52,4 hektar och har ett bedömt virkesförråd om 7 398 m³sk vilket ger ett medeltal om 141 m³sk per hektar. Fastigheten domineras av trädslaget tall, 62%, därefter gran, 27%, samt löv 11%. Fastighetens medelbonitet beräknas till 6,4 m³sk per år och hektar, tillväxten förväntas vara 339 m³sk under första tillväxtsäsongen eller 6,5 m³sk per hektar. Se bifogad skogsbruksplan för mer info.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Floda östra viltvårdsområde. Jakträtten är upplåten för innevarande jaktår, innehavaren av jakträtten är uppsagd tom nästa jaktår. Kontaktperson är Sture Norden, Mockfjärd.

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Svedjebyn 5:14

Ägare

Kjell Matsers 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 53,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 52,4 ha
Impediment 0,3 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 53,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 710 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Åkermark 15 000 kr
Summa: 1 727 000 kr

Förvärvstillstånd

Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. Ansökan om förvärvstillstånd görs först efter att köpekontrakt tecknats. För köpare som inte är bosatt inom glesbygd i Gagnefs kommun sedan ett år tillbaka i tiden är ansökningsavgiften 3 700 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Senast inkomna fastigheter till försäljning