Myrsvedsberget

Obebyggd skogsfastighet öster om Leksand. Virkesförråd om 2 100 m³sk och en areal om 22 ha
Areal: 25 ha
Kommun: Leksand
Objektstyp: Skog
Prisidé: 695 000 SEK
Anbudsdag: 8/6 2018
Obebyggd skogsfastighet belägen i närheten av Almberg öster om Leksand. Fastigheten har en produktiv skogsmarksareal om 22 hektar med ett bedömt virkesförråd om 2 100 m³sk och en uppskattad tillväxt om 150 m³sk om året.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Leksand
Stationsgatan 4
793 30   Leksand
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (8)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten har en skogsbruksplan upprättats i april år 2018 av Marcus Ollas, Mellanskog. Enligt planen finns 22,2 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 100 m³sk. Medelboniteten är beräknad till 4,5 m³sk/ha och år. Tillväxten beräknas till ca 150 m³sk per år. Skogsmarken har god åtkomst från bilväg. Fastigheten är tallskogsdominerad, 73%, med en lövskogsandel om 10%.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Kilen-Björkbergs viltvårdsområde. www.kilensjakt.se. Jakrätten är
f.n. upplåten men är uppsagd. Säljaren förbehåller sig eventuella intäkter för upplåtelsen

Rättsförhållande

Fastighet

Leksand Romma 4:4

Ägare

Lars Leksell, dbo dbo 1/1
Eva Leksell
Anna-Karin Leksell

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 25,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 22,2 ha
Skogsimpediment 0,1 ha
Väg och kraftledning 3,1 ha
Summa: 25,4 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är idag samtaxerad med en annan fastighet. Fastigheten är obebyggd.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom så kallat omarronderingsområde, länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. Ansökan om förvärvstillstånd görs först efter att köpekontrakt tecknats.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Senast inkomna fastigheter till försäljning