Nära Ingelstad

13 ha skog och 2 ha jord omgiven av stenmurar. Loge. Fint läge för byggnation.
Areal: 15 ha
Kommun: Växjö
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 150 000 SEK
Anbudsdag: 18/2 2019
Intressant mark öster om Ingelstad för dig som söker mark för att bygga nytt och skapa din egen gård. Även lämplig som tillskottsförvärv eller för förstagångsköparen som söker mindre skogsfastighet för fritidsskogsbruk och jakt.

Fastigheten omfattar ca 13 ha skog i olika åldersklasser och ca 2 ha jordbruksmark, fint belägen omgiven av stenmurar. Bebyggd med enkel ekonomibyggnad. Virkesförråd ca 1 120 m3sk. Jakt i viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Byggnader

På fastigheten finns en enkel ekononomibyggnad under plåttak. Elanslutning saknas.

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad genom Södra hösten 2018.

Av planen framgår att skogsmarksarealen uppgår till ca 13,0 ha och virkesförrådet anges till ca 1 121 m3sk. Medelboniteten anges till ca 7,4 m3sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 96 m3sk/år. Den löpande tillväxten anges till ca 56 m3sk/år vilket i dagsläget innebär en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 5%.

Skogsbruksplanen anger att ca 2,0 ha med ett bedömt virkesförråd om ca 359 m3sk utgör skog i huggningsklass S1.

Skogen är välskött och har god tillgång till bilväg.

Nyckelbiotoper mm

Enligt Skogsstyrelsens e-tjänst ”skogens pärlor” finns ej några registrerade nyckelbiotoper eller naturvärden inom fastigheten.

Jordbruksmark

På fastigheten finns ca 1,9 ha jordbruksmark enligt skogsbruksplanen. Köparen disponerar jordbruksmarken från tillträdesdagen. Stödrätter för gårdstöd följer fastigheten.

Befintliga stängsel, skärmtak för fårhållning mm tillhör nuvarande brukare och följer ej fastigheten i försäljningen.

Jakt

Köparen disponerar jakträtten från tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Torås, Torsjö, Hörda Viltvårdsområde med en areal om ca 2 800 ha. Älgjakten bedrivs i Torås jaktlag som omfattar ca 700 ha mark i byarna Torsås och Askeberga.

Rättsförhållande

Fastighet

VÄXJÖ TORSÅS 5:5

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 13,0 ha
Inägomark 1,9 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 15,3 ha

Taxeringsvärde

Torsås 5:5 är idag samtaxerad med Torsås 5:1 och saknar eget åsatt taxeringsvärde.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Jag är intresserad av fastigheten Nära Ingelstad och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning