Näs vid Tidafors

Nio hektar skog. Tre hektar åkermark. Inga byggnader.
Areal: 12 ha
Kommun: Karlstad
Objektstyp: Skog
Prisidé: 800 000 SEK
Anbudsdag: 26/10 2018
Bördig skogs- och åkermark samlad i ett skifte, strax väster om Tidafors i de nordvästliga delarna av Karlstads kommun.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

3,3 hektar åkermark.

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 8,6 hektar och har en medelbonitet på 9,5 m3sk per år och hektar. Virkesförrådet består huvudsakligen av gran och är bedömt till 1 467 m3sk, fördelat i huggningsklasserna R2, G1 och S1. Skogsbruksplanen är upprättad i maj månad 2018 av Mellanskog. Se ytterligare information i den bifogade skogsbruksplanen.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan fri att förfoga från tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

KARLSTAD NÄS 1:12 och 1:5

Ägare

Arne Andersson dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 11,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 8,6 ha
Inägomark 3,3 ha
Summa: 11,9 ha

Taxeringsvärde

Fastigheterna är samtaxerade med ytterligare en fastighet, som inte kommer säljas.

Inteckningar

Det finns två stycken datapantbrev till ett sammanlagt belopp 80 000 kr, som övergår till köparen på tillträdesdagen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Fastighetsmäklare

Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 44
070-693 20 10

Jag är intresserad av fastigheten Näs vid Tidafors och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning