Näshults-Hulu

Möjlighet att förvärva en vårdad, välarronderad tillväxtfastighet. Fin jaktmark.
Areal: 83 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 900 000 SEK
Anbudsdag: 14/5 2019
I trakten mellan Åseda och Virserum finns denna välarronderade fastighet med god tillväxt och mycket fina jaktmarker. Hög andel produktiv skogsmark kombineras med vackra gölar. Fastigheten erbjuder därtill planterade ungskogar, utförd röjning och ett bra vägnät.

Fastigheten säljs via anbudsförfarande med en prisidé om 5 900 000 kr.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av Niklas Moberg i februari 2018. Enligt planen så uppgår skogsmarksarealen till 80,2 ha. Virkesförrådet bedöms till 8 029 m3sk, 100 m3sk/ha. Skogens årliga tillväxt är beräknad till 410 m3sk per år.

Efter det att skogsbruksplanen upprättats har det löpt en tillväxtsäsong och ca 200 m3sk har avverkats (avdelning 46). Plantering i avd 30 och 53 har utförts.

Fastighetens bonitet anges till 7,1 m3sk/ha per år vilket ger en årlig produktionsförmåga om ca 569 m3sk. Volymmässig trädslagsfördelning är tall 43 %, gran 48 % och löv 9 %. Se vidare bilagt utdrag ur skogsbruksplanen.

Det avlägg med grot/ris som finns ute vid byvägen är sålt och följer ej fastigheten.

Jakt

Fastighetens varierade skogsmark erbjuder jakt på älg, småvilt, vildsvin och fågel. Ny ägare disponerar jakten efter tillträdet. Älgjakten har tidigare bedrivits gemensamt över ett större område.

Jaktutrustning som torn och foderautomater tillhör nuvarande jägare och följer ej fastigheten.

Vatten

På fastigheten ligger de vackra gölarna Sandåkragölen, Mörkegöl och halva Långöglan.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen kan erfordras för köpare. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. För vidare information kontakta undertecknad fastighetsmäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Vetlanda Näshults-Hulu 1:10

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 84,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 80,2 ha
Myr/kärr/mosse 1,6 ha
Väg och kraftledning 1,1 ha
Summa: 82,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 5 145 000 kr
Skogsimpediment 9 000 kr
Summa: 5 154 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Fastighetsmäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Jag är intresserad av fastigheten Näshults-Hulu och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning