Nasta

Vacker gård med 14 ha fin åkermark, 17 ha produktiv skogsmark och 3 225 m3sk.
Areal: 34 ha
Kommun: Örebro
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 700 000 SEK
Anbudsdag: 20/6 2018
Visning:
27/5 kl 11:00-12:00
30/5 kl 18:00-18:45
Mellan Örebro och Glanshammar, ligger denna vackra gård med utsikt över åkermarken och solnedgången i väst. Bostadsbyggnaden är omgärdad av äldre fruktträd och med en harmonisk ekdunge öster om gården. Gårdscentrum består av en äldre bostadsbyggnad och en intilliggande sidobyggnad. Dessutom har gården två ekonomibyggnader för förvaring, verkstad eller med möjligheter att bygga om för djurhållning. I försäljningen ingår även ca 17 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 3 225 m3sk. Skogsmarken har en fin bonitet och en hög barrandel. Dessutom ingår ca 14,5 ha fin åkermark i försäljningen.

Välkommen på visning!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Örebro
Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Bilder (46)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset är beläget med fina omgivningar i form av syrenberså, stengärdsgårdar, ädellövträd samt en uppvuxen trädgård med fruktträd, perenna växter och blommor.

Bostadsbyggnaden är uppförd på 1830-talet i 2-plan på stengrund/torpargrund med timmerstomme under tak belagt med tegel. Utvändigt är huset beklätt med eternit. Fönster, kopplade 2-glas. Ventilation, självdrag. Renovering har skett i omgångar under 50-, 70- och 90-talet. Murstocken besiktigades av sotare april 2018. Rökkanalen måste renoveras innan användning. Uppvärmning, direktverkande el. Huset har också vedeldad vattenburen uppvärmning (används ej i dagsläget). Vatten från borrad brunn (1994) med tillhörande järnmanganfilter (funktion oviss). Fiberanslutning finns indraget till bostadshuset, säljarna har dock inte tecknat abonnemang. Vattenprov är taget 2013, tjänligt med anmärkning. Avlopp till 2-kammarbrunn. Föreläggande finns utfärdat om att ägaren till fastigheten måste åtgärda avloppsanläggning senast november 2019. Energideklaration är ej upprättad. Byggnaden har inte använts som permanentboende, därför behöver inte säljaren upprätta energideklaration innan försäljningen. Boyta enligt taxeringen om 159 kvm och biyta om 17 kvm. Byggnadsarea på mark om ca 95 kvm.

Nedre plan består av groventré med badrum (dusch, wc och handfat), kök (vedspis, spisugn med tillhörande filterfläkt, kyl, frys, mikrovågsugn och kallskafferi), hall, vardagsrum, arbetsrum/bibliotek samt en tvättstuga (tvättmaskin, ho, varmvattenberedare och filteranläggning).

Övre plan består av möblerbar hall, rymligt allrum, två sovrum samt badrum (duschkabin, wc och handfat). Från badrummet kan man även ta sig upp på den oinredda vinden. Golven är belagda med trä/plastmatta, väggarna tapetserade/halvpanel samt innertak av skivmaterial och i vissa rum traditionell spännpapp.

Kuriosa

Säljarna har berättat att gården har varit i familjens ägo sedan 1925. För den byggnadsvårdsintresserade är detta en genuin svensk gård med väl bevarade detaljer som breda gamla golvtiljor, pappspända innertak, klassiska svenska tapeter, ådringsmålade dörrar och bröstpanel mm. I vardagsrummet på nedervåningen ligger en linoleummatta med imiterad fiskbensparkett som är ytterst svår att hitta numera. De som fanns är oftast slängda. Under detta golv finns sannolikt breda golvtiljor med handsmidda spikar, som på övervåningen, men eftersom säljarna inte velat förstöra ”parketten” har de inte brutit upp golvet.

Gula boden

Byggnaden är uppförd (i slutet på 1800-talet) med timmerstomme på källargrund under tak belagt med tegel. Utvändigt är byggnaden beklädd med liggande träpanel. Byggnaden inhyser en redskapsbod samt ett gästrum med öppen spis. I söderläge finns en uteplats på plintgrund under plasttak. Under byggnaden finns en stensatt jordkällare. Byggnadsarea på mark om ca 40 kvm.

Driftskostnader

Uppvärmning och el (totalförbrukning 2017, 9 376 kWh): ca 15 000 kr (ca 12-15 grader på vintern), renhållning: ca 700 kr, slamtömning: ca 900 kr/gång (en gång per år), sotning: ca 1 500 kr, vägavgift (varierar beroende på drift och underhåll): ca 300 kr samt försäkring: 11 780 kr (gårds- och skogsförsäkring, gårdsdelen är i nuläget 4 651 kr/år). Total årskostnad om 30 180 kr eller 2 515 kr/månad. En köpare ska ha i åtanke att säljarna endast använt bostaden som fritidsboende.

Ekonomibyggnader

Garaget

Byggnaden är uppförd (i slutet på 1800-talet) på stenplintar med timmer-/träregelstomme under tak av eternit. Byggnaden inhyser äldre fädel, stall samt vagnslider. Golven är belagda med brädor, gjutet och jordgolv. Byggnadsarea på mark om ca 350 kvm.

Ladugården

Byggnaden är uppförd (i början på 1900-talet) på stenplintar med träregelstomme under plåttak. Byggnaden inhyser snickarbod, garage och vedbod samt ovanpåliggande loft. Golv av trä samt uppgrusade utrymmen. Byggnadsarea på mark om ca 85 kvm.

Övrig byggnation

Intill ladugården finns ett f.d. hönshus med träregelstomme under tegeltak. Byggnadsarea på mark om ca 13 kvm. Öster om gården finns även en delvis raserad byggnad med träregelstomme under tegeltak.

Vid fastighetsgränsen mot söder finns även ett äldre hus med träregelstomme under tegeltak. Byggnadsarea på mark om ca 45 kvm. Den södra fastighetsgränsen går troligen genom detta hus och eventuellt även i grannfastighetens andra uthus. I nuläget använder grannfastighetsägaren byggnaden som förråd/vedbod enligt överenskommelse med säljaren. För att ta reda på var gränsen går bör en ny ägare tillsammans med ägaren till grannfastigheten göra en gränsbestämning med hjälp av Lantmäteriet.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken är utarrenderad fem år åt gången enligt skriftligt avtal. Nuvarande arrendeperiod går ut 1/1 2020. Den årliga intäkten för arrendet är 28 000 kr + moms. Stödrätter ägs av arrendatorn och ingår inte i försäljningen. Jordart, finlera/lera. Fastigheterna har även andel i dikningsföretag med 4,8246 % andel. De senaste åren har dikningsföretaget inte genererat några kostnader.

Skogsmark

Ägarna har en skogsbruksplan över fastigheten somupprättades 2012. Planen har uppräknats med tillväxt och reducerats med skogliga åtgärder till och med 2017 års tillväxt av Moelven (Leif Gustavsson). Den produktiva skogsmarken är ca 16,9 ha med ett virkesförråd om ca 3 225 m3sk vilket ger ett medeltal per ha om ca 191 m3sk. Boniteten är för området mycket god och marken producerar i genomsnitt 8,3 m3sk/ha och år.

Den kommande tioårsperioden är tillväxten 88 m3sk per år på fastigheten. Trädslagsfördelningen består av 27 % tall, 60 % gran och 13 % löv. Avverkningsförslaget den kommande tioårsperioden är 1 839 m3sk varav 355 m3sk är gallring och 1 484 m3sk är föryngringsavverkning. Planläggaren har rekommenderat röjning på 3,2 ha under planperioden. Markberedning, plantering och återväxtkontroll blir följdåtgärder vid en eventuell föryngringsavverkning.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs av naturvärde/nyckelbiotop, avdelning 6 och 7. Området är ej inlöst och det finns inte heller något naturvårdsavtal på området. I övrigt finns inga, hos myndigheterna registrerade, naturvärden. Källa: Skogsstyrelsen, ”Skogens pärlor”.

Jakt

Jakträtten, på såväl älg som småvilt, är upplåten tom 30/6 2020. Årligt intäkt för upplåtelsen är 2 900 kr per jaktår. På markerna finns det älg, vildsvin, rådjur och annat småvilt.

Övrigt

Fastigheterna har andel i Örebro Glanshammars Häradsallmänning S:1. Det genererar en årlig intäkt om ca 5 500 kr (2017, 5 299 kr, 2016: 5 730 kr).

Rättsförhållande

Fastighet

Örebro Nasta 3:3, 4:3, 5:1

Ägare

Lena Martinsson 3/8
Kerstin Maripu 5/8

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 31,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 16,9 ha
Impediment 0,1 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Inägomark 14,6 ha
Övrigmark 2,3 ha
Summa: 34,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 001 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Åkermark 974 000 kr
Betesmark 29 000 kr
Tomtmark 195 000 kr
Bostadsbyggnader 741 000 kr
Ekonomibyggnader 96 000 kr
Summa: 3 039 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 300 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Fastighetsmäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Jag är intresserad av fastigheten Nasta och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning