Nordanåker

Obebyggd skogsfastighet norr om Dala-Järna.
Areal: 15 ha
Kommun: Vansbro
Objektstyp: Skog
Prisidé: 325 000 SEK
Anbudsdag: 23/10 2019
Obebyggd skogsfastighet om 15 hektar belägen efter skogsbilväg strax norr om Dala-Järna. Fastigheten har en produktiv skogsmarksareal om 15,1 hektar, utöver skogsmarken finns två mindre markområden i Nordanåkers by.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsskiftet är beläget längs skogsbilväg och är väl arronderat. Under hösten år 2018 upprättades en skogsbruksplan av Ove Matsson, Nås. Enligt skogsbruksplanen har fastigheten en produktiv skogsmarksareal om 15,1 hektar med ett bedömt totalt virkesförråd om 874 m³sk. Medelboniteten beräknas till 4,8 m³sk per hektar och år.

Åker- och betesmark

Till fastigheten hör två mindre områden, de är belägna i området nära bystugan i Nordanåker. Ungefärlig sammanlagd areal är 0,6 hektar.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Dala-Järna Östra jaktvårdsförening.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Järna fvof.

Rättsförhållande

Fastighet

Vansbro Nordanåker 33:37

Ägare

Margareta Pollack 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 15,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 15,1 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 15,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 634 000 kr
Åkermark 16 000 kr
Summa: 650 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten är belägen i glesbygdsområde. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Undantag för köpare som sedan minst 12 månader är folkbokförd i Vansbro kommun.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Senast inkomna fastigheter till försäljning