Bjärtsjön

Skogsfastighet om två skiften med strandlägen. Närhet till badstrand. Jakt i VVO.
Areal: 16 ha
Kommun: Nordanstig
Objektstyp: Skog
Prisidé: 475 000 SEK
Anbudsdag: 10/1 2018
Obebyggd skogsfastighet om två skiften med strandläge och växtlig ung- medelålders skog. Produktiv skogsmarksareal om knappt 15 ha med ett virkesförråd om nästan 1 500 m3sk. Närhet till badstrand. Jakt i Ilsbo VVO.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (9)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsinventeringen är utförd av Johan Pålsson, Areal | Ljusdal i november 2017. Virkesförrådet uppgår enligt denna till 1 483 m3sk vilket motsvarar ca 100 m3sk/ha och merparten av arealen är skog i de yngre åldersklasserna. Fastighetens medelbonitet uppgår till 5 m³sk/ha/år. Se vidare information i bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns en nyckelbiotop i avdelning nummer 1 registrerad (samma område som är skyddat via biotopskydd). Källa, Skogens Pärlor och SeSverige.

Jakt och fiske

Fastigheten är belägen inom Ilsbo Viltvårdsområde. Jakten är för närvarande upplåten men nyttjanderättsinnehavaren är enligt säljaren uppsagd. Ny ägare kan tidigast nyttja jakten från och med 1 juli 2018. Kontaktperson för viltvårdsområdet är kassör Ulf Persson, telefon 070-631 46 91.

Fastigheten är belägen inom Ilsbo Fiskevårdsområde och enligt deras informationsbroschyr finns bland annat ädelfisk i Bjärtsjön. Se nedan.

Bjärtsjön. ”En fin sjö med ett djup på upp till 25 meter. Den ligger naturskönt belägen efter vägen mot Järnblästen, ca 5 km från centrum, bra fiske och fina platser för strandhugg. Sjösätt egen båt eller låna områdets. Badplats på östra sidan.” Källa; https://www.upplevnordanstig.se/sites/nordanstig/files/fiskenordanstig.pdf.

Rättsförhållande

Fastighet

Nordanstig Västtjär 4:11

Ägare

Hans Persson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 15,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 14,9 ha
Impediment 0,1 ha
Summa: 15,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 250 000 kr
Summa: 250 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som är sedan mer än ett år bosatt i Nordanstigs kommun. Mäklaren är behjälplig med ansökan till Länsstyrelsen. Ansökningsavgiften för fysisk person är 3 700 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt och övriga dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Senast inkomna fastigheter till försäljning