Norra Björstorp

Julgransodling, skog och jakt drygt tre kilometer från Brösarps backar.
Areal: 37 ha
Kommun: Tomelilla
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 500 000 SEK
Anbudsdag: 22/5 2019
Obebyggd del av skogsfastighet om 37 ha, belägen drygt tre kilometer från Brösarps backar. Norra Björstorps nya ägare kan välja att fortsätta den pågående julgransodlingen eller så kan man låta den övergå i sedvanligt skogsbruk. Det mer traditionella skogsbruket karaktäriseras av den höga andelen björk, bok och ek.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Simrishamn
Lilla Rådmansgatan 2
272 31   Simrishamn
Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-590 99 41

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

På de delar som tidigare brukats för jordbruksändamål bedrivs sedan länge julgransodling. I jord- och skogsklassificeringen i Skåne län ligger del av fastighet i klass 3.

Skogsmark

Skogsbruksplan upprättad av Martin Lindskog, mars 2019. Virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplanen till drygt 3 600 m3sk. Virkesförrådet domineras av björk, bok och ek.

Jakt

Klövviltsjakt efter kronhjort och vildsvin. Området har varit del av en större kronhjortslicens. Jakten är tillgänglig för ny ägare fr.o.m. 2019-07-01.

Rättsförhållande

Fastighet

Tomelilla Norra Björstorp 2:17, del av

Ägare

Nils John Ring 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 37,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 34,7 ha
Inägomark 0,6 ha
Övrigmark 1,7 ha
Summa: 37,0 ha

Taxeringsvärde

För fastighetens taxeringsvärden se prospektet nedan.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0414-178 70
070-590 99 41

Senast inkomna fastigheter till försäljning