Sätramarken

Tillväxtskog i ett skifte, 14 717 m3sk och bra jakt.
Areal: 89 ha
Kommun: Norrköping
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 900 000 SEK
Anbudsdag: 15/11 2018
Sätramarken är en välarronderad skogsfastighet i typisk Kolmårdsnatur nära Norrköping. Den består av 84 ha produktiv skog med ett totalt virkesförråd om 14 717 m3sk. Marken är varierad och ganska kuperad med stor andel skog i god tillväxt. Sätramarken utgör en trevlig jaktmark med älg, kronhjort, rådjur, vildsvin och kanske en och annan skogsfågel.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Gumpekullavägen 8
582 78   Linköping
Carl-Otto Béve
Lantmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-510 88 39

Bilder (8)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogen är välskött och har en bra åldersfördelning. Virkesförrådet per hektar ligger på 175 m3sk. Tallen dominerar med 69 % följt av gran 26 %, björk 4 % och övrigt löv 1 %. Boniteten ligger på 6,6 och den årliga tillväxten beräknas till 554 m3sk under planperiodens första år. Fastigheten har flera fina områden med höga naturvärden och i södra delen finns en liten sjö som heter Norra Svartgölen. Sammanlagt 11,8 ha föreslås i planen att skyddas som NO. Dessa områden utgörs främst av berg- och mossmarker. Se vidare i skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs enligt av en nyckelbiotop i rasbranten norr om torpet Tryggerslund.

Jakt

Jakten är inte upplåten och därför omedelbart tillgänglig för en ny ägare.

Rättsförhållande

Fastighet

NORRKÖPING SÄTRAMARKEN 22:2

Ägare

Britt Marie Bjelkenstedt 1/2
Bertil Bjelkenstedt 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 92,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 84,0 ha
Impediment 4,2 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Vatten 0,7 ha
Summa: 89,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 3 289 000 kr
Skogsimpediment 49 000 kr
Summa: 3 338 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Carl-Otto Béve
Lantmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 03
070-510 88 39

Jag är intresserad av fastigheten Sätramarken och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning