Nybyn, Överkalix

Obebyggd, 62 ha produktiv skogsmark, 6 915 m3sk och jakt i VVO. I Nybyn.
Areal: 75 ha
Kommun: Överkalix
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 595 000 SEK
Anbudsdag: 19/9 2019
Skogsfastighet utan byggnader i Nybyn ca 5 km norr om Överkalix. Fastigheten utgörs av två skogsskiften och den produktiva skogsmarksarealen är 62,7 ha med ett totalt virkesförråd om 6 915 m3sk där 5 120 m3sk är 90 år eller äldre. Fastigheten ingår i Nybyns viltvårdsområde om totalt 3 103 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (13)

Foto: Greger Sundkvist

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Det finns 1,9 ha åkermark på Fastigheten.

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad i maj 2014 av Dan Hagström vid Skogsstyrelsen är den produktiva skogsmarksarealen 62,7 ha och virkesförrådet är totalt 6 915 m3sk. Trädslagsfördelningen är 76% tall, 6% gran, 18% löv och medelboniteten är 3,1 m3sk/ha och år. Tillväxt sedan planstart har beräknats och lagts till virkesförrådet.

Jakt

Fastigheten ingår med sin areal i Nybyns viltvårdsområde, där Hans Ola Bergström, Nybyn är ordförande. Viltvårdsområdet omfattar 3 103 ha. Tilldelningen i år är 4 vuxna älgar och 4 kalvar.

Rättsförhållande

Fastighet

Överkalix Nybyn 4:6

Ägare

Carina Eriksson 1/12
Urban Winther 1/4
Barbro Lundmark 1/3
Kent Nilsson 1/12
Jonas Nilsson 1/4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 74,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 62,7 ha
Impediment 12,0 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Inägomark 1,9 ha
Summa: 77,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 671 000 kr
Skogsimpediment 13 000 kr
Åkermark 9 000 kr
Summa: 693 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person bosatt i Överkalix kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Jag är intresserad av fastigheten Nybyn, Överkalix och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning