Nydalen

Nydalen med 44 ha skog, 26 ha inäga och trevligt gårdscentrum.
Areal: 71 ha
Kommun: Askersund
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 600 000 SEK
Anbudsdag: 13/6 2019
Visning:
23/5 kl 00:00
Vänligen kontakta ansvarig mäklare för tidsbokning.
29/5 kl 00:00
Vänligen kontakta ansvarig mäklare för tidsbokning.
Nydalen är en trevlig gård belägen i Vätternbygden strax norr om Medevi mellan Motala och Askersund. Vättern ligger inom promenadavstånd väster om gårdscentrum. Gårdscentrum ligger högt på en ås med mangårdsbyggnad uppförd under slutet av 1800-talet omringad av en lummig trädgård. Här finns även äldre vackra ekonomibyggnader bl.a. med häststall och en modern maskinhall. Fastighetens produktiva skog uppgår till ca 44 ha med ett totalt virkesförråd om ca 5 160 m3sk och en bedömd bonitet om 8,7 m3sk/ha. Vidare finns även ca 25 ha åkermark och ca 1,4 ha naturbeteshagar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vadstena
Storgatan 34
592 30   Vadstena
Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-520 88 91

Bilder (23)

Foto: Johan Westman, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden på Nydalen uppfördes i slutet av 1800-talet i 1 ½-plan med timrad stomme och stående träpanel under sadeltak med yttertak i betong- och lertegel. Byggnaden vilar delvis på en mindre källare som tillkom under 1950-talet och även på en torpargrund med naturstensfot. Mot öster finns en frontespis med balkong över entréveranda. 2015 byggdes en inglasad veranda mot sydväst.

Boarean uppgår enligt fastighetstaxeringen till 130 m2 fördelat på 5 rum, kök och hallar, enligt taxeringen finns vidare 24 m2 biyta. Sannolikt är boytan större då byggnadens yttermått uppgår till ca 10 x 13 m. Byggnaden har fönster av kopplad 2-glastyp och uppvärmning sker via vattenburet system från bergvärme, Nibe värmepump, installerad 2016. Vidare finns även en äldre fungerande ved/el panna, Egor V25, i källaren som även den är kopplad till det vattenburna systemet. Vatten tas från egen djupborrad källa och avlopp sker till 3-kammarbrunn med infiltration.

Bottenplanet rymmer entréhall, arbetsrum/kontor, rymligt kök, köksentré, badrum med wc och dusch samt större matsal med parkettgolv och öppen spis. Det finns vidare en separat groventré på gaveln mot väster förberett som tvättstuga och ett slussrum med dusch. Detta kan vara praktiskt vid t.ex. djurhållning på gården.

Övre plan rymmer större möblerbar hall med balkong som vetter mot framsidan. Den ena gaveln rymmer två sovrum, badrum renoverat under 90-talet med wc, dusch och badkar och den andra gaveln rymmer stort sovrum med snedgarderober.

Mangårdsbyggnaden omgärdas av stor lummig tomt med lövträd.

Energideklaration

Energideklaration för fastighetens bostadsbyggnation upprättas på köparens begäran.

Ekonomibyggnader

Magasin

Byggnad belägen intill Mangårdsbyggnaden uppförd i trä med sadeltak och yttertak i plåt, yttermått ca 8 x 20 m. Byggnaden inrymmer förråd, drängkammare och magasinsplan. I souterräng finns vidare vagnslider, vedbod och potatiskällare.

Maskinhall

Hallen uppfördes initialt 2002, med tillbyggnad 2009, i trä och yttertak i plåt, yttermått ca 10 x 25 m. Hallen har fribärande konstruktion med stora portar, takfotshöjden är ca 4 m.

Ladugård och loge

Större ekonomibyggnad uppförd i trä under sadeltak med eternit belägen strax sydväst om Mangårdsbyggnaden. Ladugårdsdelen rymmer bl.a. häststall med tre boxar och sadelkammare, över denna del finns skulle och i souterräng jordkällare. Det finns även en logdel byggd i vinkel samt ett vagnslider tillbyggt med snedtak. Den större byggnadskroppen mäter ca 8 x 50 m.

Brygghus och smedja, svinhus/hönshus

Två mindre ekonomibyggnader belägna strax söder om gårdscentrum intill riksväg 50. Byggnaderna är uppförda i trä med tak av eternit respektive lertegel och håller en enkel standard.

Ladugård och loge

Ekonomibyggnad belägen öster om riksväg 50. Ladugårdsdelen är uppförd 1950 med murade väggar och en högbyggd skulle. Logdelen är uppförd i trä och rymmer även magasinsdel och foderrum.

Hela ekonomibyggnaden är uthyrd till en hyra om 2 200 kr/mån. Hyresgästen har inrett ladugården och delar av logen för sin verksamhet.

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken på Nydalen uppgår enligt skogsbruksplan upprättad 2018-08-07 av Linköpings Skogstjänst till 43,8 ha. Det totala virkesförrådet uppgår till ca 5 160 m3sk eller motsvarande 118 m3sk/ha. Skogarna är växtliga med en medelbonitet bedömd till 8,7 m3sk/ha. Gran är det dominerande trädslaget med 40 % följt av tall med 29 % och björk med 26 % samt övrigt löv med 5 %. Skogarna ligger främst i röjnings- och gallringsmogen ålder och den årliga tillväxten med hänsyn tagen till föreslagna åtgärder uppgår till 264 m3sk. Skogsmarken fördelas främst på två skiften i den norra delen av fastigheten.

De skogliga uppgifterna avseende fastighetens virkesförråd är inte uppräknad med 2019-års tillväxt. Sedan planen upprättades har mindre uttag gjorts under vintern pga. barkborreangrepp. Ytterligare mindre uttag, pga. barkborre, är planerade under tidig sommar 2019. Säljaren avser plantera avdelning 1 och 11 i skogsbruksplanen innan tillträdesdagen.

Nyckelbiotoper

Det finns inga områden med nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten enligt Skogsstyrelsens inventeringar.

Jakt och fiske

Jakten är tillgänglig för en köpare på tillträdesdagen. Jaktbart vilt är främst älg, kronhjort, rådjur, vildsvin och övrigt småvilt. Fastigheten är ansluten till Motala Västra Älg- och Kronskötselområde. Fastigheten har del i samfällt fiske i Vättern genom andelar i fiskesamfälligheterna Askersund Nydalen FS:3 med 25 % och Askersund Stordalen FS:9 med 50 %. Tillgången på signalkräftor är god.

Övrigt

På fastigheten finns ett mindre sågverk och virkeslager uppfört på ofri grund i enlighet med upprättat anläggningsarrende avseende ca 1 ha mark, se vidare under rubriken ”Servitut/nyttjanderätter m.m.”.

Trafikverket arbetar med en ny vägplan för väg 50 mellan Nykyrka och Brattebro backe. Planeringen avser ombyggnation av vägen till mötesseparerad landsväg, 1+2 väg, för ökad framkomlighet och förbättring av trafiksäkerheten. Enligt de planer som finns tillgängliga på Trafikverkets hemsida kommer sannolikt vägen få en ny sträckning väster om gårdscentrum vid Nydalen och även öster om nuvarande riksväg 50 över det norra skogsskiftet. Projektet har blivit fördröjt i omgångar men har nu av Trafikverket en planerad byggstart 2023. För vidare information och kartmaterial gå in på Trafikverkets hemsida, trafikverket.se, och läs mer om projektet ”Väg 50, Nykyrka-Brattebro backe, mötesfri väg” alternativt kontakta undertecknad fastighetsmäklare.

Vattenfall planerar förstärkningar och ombyggnad av ledningsnätet i trakten vid Nydalen för att förbättra eldistributionen. Projekteringsarbetet kommer utföras under hösten 2019 och ombyggnadsarbete planeras ske under hösten 2020.

Rättsförhållande

Fastighet

Askersund Nydalen 1:9

Ägare

Tommy Johansson 1/2
Maj Johansson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 71,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 43,8 ha
Skogsimpediment 0,4 ha
Väg och kraftledning 1,6 ha
Inägomark 28,1 ha
Övrigmark 2,9 ha
Vatten 0,3 ha
Summa: 77,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 942 000 kr
Åkermark 1 002 000 kr
Betesmark 54 000 kr
Tomtmark 100 000 kr
Bostadsbyggnader 592 000 kr
Ekonomibyggnader 270 000 kr
Summa: 4 960 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 1 275 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
0143-125 66
070-520 88 91

Fastighetsmäklare

Göran Hellqvist
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
0143-125 64
070-520 88 30

Jag är intresserad av fastigheten Nydalen och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning