Hagby gård

Vackert belägen med trevliga hus och fantastisk jakt. 50 min från Stockholm.
Areal: 207 ha
Kommun: Nyköping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 24 500 000 SEK
Anbudsdag: 21/11 2017
Visning:
22/10 kl 14:00-16:00
12/11 kl 14:00-16:00
Vänligen anmäl ert deltagande.
Hagby gård är en välarronderad och lättåtkomlig jord- och skogsbruksfastighet som erbjuder det mesta en sörmländsk gård kan önskas leverera. Gården är vackert belägen cirka 22 km nordost om Nyköping och till Stockholm tar det endast cirka 50 minuter med bil.

Den totala landarealen om 207 ha fördelas över två nära-liggande skiften där ägoslagen främst utgörs av 132 ha välskött produktiv skogsmark, med ett virkesförråd om 31 000 m3sk, samt 61 ha jordbruksmark.

Gårdscentrum är centralt beläget på det södra skiftet, naturskönt placerat på en höjd med fin utsikt över omgivningarna.

Här finns två charmiga bostäder och praktiska ekonomibyggnader för gårdens förvaltning. På fastigheten finns även fyra torp med goda uthyrningsmöjligheter.

Markerna är rika på vilt med en stark dovhjortsstam som tillsammans med älg, kronhjort, rådjur, vildsvin och övrigt småvilt erbjuder många spännande jaktmöjligheter för den intresserade.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Sveavägen 88
113 59   Stockholm
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder (23)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden är uppförd i 1 1/2-plan, ursprungligen någon gång under 1800-talet, med stomme av timmer på torpargrund. 1965 byggdes huset ut på bakre långsidan, då med träregelstomme på krypgrund och betongplatta på mark. Fasad med stående träpanel under ett sadeltak med tvåkupiga betongpannor. 2-glasfönster kopplade i fönsterbågar. Byggnaden har enligt taxeringsuppgifter en boarea om 140 m2. Vatten tas från egen grävd brunn belägen söder om gårdscentrum på gärdet, vilken även förser grannfastigheten Lästringe-Hagby 2:2 med vatten. Avloppet är anslutet till ett Altech Biokem minireningsverk, som installerades 2013, beläget strax väster om Drängstugan. Uppvärmning sker med vattenburet centralvärmesystem kopplat till bergvärmeanläggning från 2008. Värmepumpen återfinns i pannrummet och är av modellen Nibe Fighter 1230. Borrhålet är beläget på tomten i närheten av mangårdsbyggnaden. Öppen spis finns, men används inte för närvarande. Centraldammsugare finns installerad i huset.

Via huvudentrén, belägen på södra långsidan, nås en välkomnande och rymlig hall med trappa som leder till övervåningen. Till vänster om hallen finns ett större sällskapsrum. Rakt fram från hallen nås ett sovrum. Till höger om hallen ligger det fullrustade köket, renoverat 2002, med komplett maskinutrustning, matplats samt gott om förvaringsutrymmen. Köket ansluter mot en groventré med ingång från östra gaveln. Via groventrén nås också pannrum, separat toalett med wc och handfat samt en f.d. tvättstuga.

På övervåningen finns ett större allrum med öppen spis och utgång till balkong åt söder med härlig utsikt över de omkringliggande markerna. Via allrummet nås fyra separata sovrum och rakt fram från allrummet finns ett badrum med wc, handfat och badkar. Längs den norra delen av övervåningen finns en oinredd kattvind.

Övre huset

Övre huset är ett 1-planshus med oinredd vind som ursprungligen uppfördes någon gång under 1800-talet och byggdes ut 1939. Byggnaden är uppförd i timmerstomme på torpargrund och till viss del plintgrund. Fasad med stående träpanel under sadeltak klätt med en- respektive tvåkupigt tegel. 2-glasfönster kopplade i fönsterbågar. Byggnaden har enligt taxeringsuppgifter en boarea om 70 m2 med en biarea om 35 m2. Uppvärmning sker med vattenburet centralvärmesystem kopplat via kulvert till värmepumpen i mangårdsbyggnaden. Vidare finns kakelugn i vardagsrummet samt vedspis i köket som idag ej används. Avloppet är kopplat till minireningsverk gemensamt med mangårdsbyggnaden och Drängstugan. Vatten tas från den grävda brunnen som är gemensam för fastighetens gårdscentrum.

Innanför farstun, som är vidbyggd husets östra gavel, finns ett charmigt kök som innehåller kyl/frys, diskmaskin, spis och vedspis samt gott om förvaringsmöjligheter och arbetsytor. Till höger från farstun nås, via en passage, ett badrum med badkar, wc och handfat. Genom köket och vidare rakt fram ligger vardagsrummet som har en kakelugn. Innanför vardagsrummet finns ett sovrum med klädkammare. Uppgång till det övre planet, som utgörs av oinredda vindsytor, sker via en separat entré från den östra sidan av byggnaden.

Drängstugan

Drängstugan är belägen strax söder om mangårds-byggnaden och det övre huset. Byggnaden innehåller en mindre hall, badrum med badkar, wc och handfat samt ett allrum med köksdel och kamin. Badrummet i drängstugan har inte varit i bruk på ett antal år.

Komplementbyggnader vid gårdscentrum
Norr om bostadshusen finns äldre byggnader i form av tvåbilsgarage, ett vackert placerat hönshus samt en förrådsbod. Bredvid den södra maskinhallen finns en jordkällare. Samtliga byggnader på gårdscentrum är tillgängliga för köparen från tillträdesdagen.

Lilla Tuve

Invid Vedaån, cirka 300 meter väster om gårdscent-rum, finns det idylliska torpet Lilla Tuve. Byggnaden i 1 1/2 plan är uppförd delvis på torpargrund och delvis på stensatt källare. Sadeltak klätt med tvåkupigt tegel över fasad av stående träpanel. Byggnaden har enligt taxeringsuppgifter en boarea om 63 m2. Uppvärmning sker med rörspisar och ny vedspis. El finns indraget. På nedre planet finns ett sällskapsrum med rörspis, hall samt ett kök med ny vedspis och elspis. Via trappan belägen i hallen nås övervåningen där det finns två sovrum varav det ena är utrustat med rörspis. Gråvatten från köket i stugan leds ut till en stenkista.

Utöver torpet finns det på tomten tre komple-mentbyggnader i form av en äldre tvättstuga, torrdass samt en magasinsbyggnad. El finns draget till tvättstugan. Lilla Tuve har varit löpande uthyrd men är tillgänglig för köparen från tillträdesdagen.

Lillstugan

Ett stycke ovanför torpet Lilla Tuve finns Lillstugan. Byggnaden är uppförd i timmerstomme på torpar-grund under sadeltak klätt med tvåkupigt tegel som lades om 2014. El finns indraget. Vid skogsbrynet ligger ett torrdass samt lekstuga. Lillstugan har varit löpande uthyrd men är tillgänglig för köparen från tillträdesdagen.

Åkrastugan

På den södra delen av fastigheten, invid E4, ligger Åkrastugan. Stugan är uppförd i timmerstomme på torpargrund under sadeltak klätt med betongtegel. Vatten tas från en borrad brunn. På tomten finns också ett uthus, inklusive torrdass i dess västra del, uppfört på gjuten grund under sadeltak klätt med eternit. El är indraget i båda byggnaderna. Gråvatten från köket går via en slang ut till dike. Åkrastugan är idag uthyrd mot en årlig kallhyra om 6 000 kr som betalas i förskott den 1 maj varje år.

Grans

Torpet Grans är beläget i den södra delen på det norra skiftet och utgörs av en torpstuga samt ett uthus. Stugan är uppförd på torpargrund, sannolikt med stomme av timmer. Det finns ingen el eller vatten indraget. Uppvärmning via vedspis i köket. I anslutning till stugan finns ett äldre uthus som inrymmer ett gästrum och förrådsutrymme. Grans är tillgänglig för köparen från tillträdesdagen.

Byggnad på ofri grund

Ett par hundra meter nordväst om gårdscentrum, vid Jakobsberg, ligger ett enklare fritidshus på ofri grund. Tomtarrende erläggs en gång per år och inbringar för närvarande 2 500 kr. Ny arrendenivå ska bestämmas som gäller från 2018 och fem år framåt.

Energideklaration

Energideklarationer har upprättats för mangårds-byggnaden samt övre huset med angivna energi-prestanda om 90 kWh/m2 och år för respektive bostadshus. Energideklarationerna finns tillgängliga för nedladdning via fastighetsannonsen för Hagby gård på www.areal.se.

Ekonomibyggnader

Magasin

Strax öster om mangårdsbyggnaden ligger en magasinsbyggnad med en byggnadsarea om 18,5 m x 7 m uppförd i timmer på plintar under sadeltak med enkupigt tegel. Byggnaden har på senare tid använts till förvaring. På det övre planet, i den västra delen av byggnaden finns en trevlig lokal som använts som ”festvåning”. El finns indraget i byggnaden.

Ladugård

Ladugården är sammanbyggd i vinkel med magasinet via ett mindre mjölkrum och uppförd i trä på gjuten grund under sadeltak klätt med eternit. Byggnadsarean uppgår till cirka 28 m x 8 m. Ladugården har tidigare använts för mjölkproduktion med uppbunden besättning och inredningen finns alltjämt kvar. På det övre planet finns höskulle som nås via en körbro belägen på den östra långsidan av byggnaden. I ladugården finns vatten och el indraget.

Loge och torkanläggning

I vinkel mot ladugården finns logen, uppförd i timmer under sadeltak klätt med plåt, med en byggnadsarea om 17,5 m x 8,5 m. På logens södra långsida finns en tillbyggnad i form av magasinsdel, uppförd i trä under sadeltak klätt med plåt, med en byggnadsarea om 12,5 m x 7 m. Logen innehåller traktorgarage, tippgrop, lagringsficka samt spannmålstork. El är indraget i byggnaden och vatten finns i garaget.

Maskinhallar

På den östra delen av gårdscentrum finns två nyare maskinhallar. Den södra maskinhallen har en byggnadsarea om 22 m x 11 m och den norra maskinhallen har en byggnadsarea om 14 m x 9,5 m. Båda byggnaderna är uppförda på gjutna plattor, i stålkonstruktion under sadeltak klädda med plåt. El finns indraget i båda maskinhallarna.

Förrådsbod

Nordväst om gårdscentrum, vid Jakobsberg, finns en äldre förrådsbod som för närvarande inte används.

Skog och mark

Jordbruksmark

Jordbruksmarken finns till största delen belägen söder om gårdscentrum. Åkerskiftena är i huvudsak rationellt arronderade och utgörs av tidigare brukad åker i god hävd, som för växtodlingssäsongen 2017 dock endast putsas alternativt betas av får. Enligt skogsbruksplan uppgår arealen jordbruksmark till 61,3 ha. Det följer ej med några stödrätter i anslutning till fastighetsförsäljningen.

En del av jordbruksmarken, om cirka 5,1 ha på det norra skiftet, brukas idag vederlagsfritt av en granne via muntlig överenskommelse. Denna mark blir tillgänglig för en köpare från 2018-01-01. Övrig jordbruksmark är tillgänglig för en köpare från tillträdesdagen.

Skogsmark

Skogarna på Hagby gård är mycket välskötta och de 132,3 ha produktiv skogsmark fördelar sig över det norra och södra skiftet med 48,1 ha respektive 84,2 ha. Skogsbilvägnätet är väl utbyggt och ger bra tillgänglighet till markerna. Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av skogvaktare Bengt Karlsson och är ajourförd med utförda åtgärder och tillväxt till och med hösten 2017. Enligt skogs-bruksplanen beräknas virkesförrådet totalt till cirka 31 060 m3sk, vilket ger ett medelförråd om hela 235 m3sk/ha. Medelboniteten beräknas till 6,9 m3sk/haoch år och den löpande tillväxten är beräknad till 6,5 m3sk/ha och år. Trädslagsfördelningen anges till 39 % tall, 51 % gran och 10 % löv. Skogens åldersklassfördelning är relativt jämn, där växtliga ungskogar samt virkesrika gallrings och slutavverknings-bestånd ger goda förutsättningar till ett flexibelt och lönsamt skogsbrukande. Längs Vedaån finns av Skogsstyrelsen registrerade naturvärden i form av å eller bäckmiljö.

Jakt

Jakten bedrivs för närvarande inte i egen regi, men blir tillgänglig för en ny ägare från 2018-07-01.

Förutsättningarna till spännande jaktupplevelser är goda då området hyser en stark dovhjortsstam men även älg, kronhjort, rådjur och vildsvin förekommer frekvent i markerna, utöver annat småvilt.

Fastigheten ingår i Lästringebygdens kron- och älgskötselområde. Jaktåret 2017/2018 är det sista i den beslutade treåriga skötselplanen. Avseende kronhjort har alla marker rätt att skjuta kalv och marker över 100 ha har också rätt att skjuta hind och hjort. Avseende älg har alla marker rätt att skjuta kalv och marker över 250 ha har rätt att skjuta vuxet djur. För mindre marker som vill samverka kring älgjakten ska deras totala areal överstiga 250 ha för att ge rätt att skjuta vuxen älg. Kvarstår vuxna älgar efter den 2 november har alla marker inom älgskötselområdet rätt att skjuta vuxet djur.

Häradsallmänning

Fastigheten har andel i Rönö Häradsallmänning med andelstal 2,0.
Utdelning 2013: 860 kr/mantal
Utdelning 2014: 0 kr/mantal
Utdelning 2015: 0 kr/mantal
Utdelning 2016: 891 kr/mantal

Pågående lantmäteriförrättning

En lantmäteriförrättning pågår på fastigheten sedan 2014-11-19 med ärendenummer 140887. Lantmäteriförrättningen avser en fastighetsreglering där ett markområde överförs från Nyköping Lästringe-Hagby 2:1 till Nyköping Grundshammar 5:1. Markområdet är beläget invid infartsvägen till fastigheten vid dess södra gräns. Vidare träffades i samma ansökan en överenskommelse om att till förmån för fastigheterna Nyköping Grundshammar 5:1 och Nyköping Grundshammar 6:1, inom det aktuella området, få anlägga, underhålla och förnya en avloppsanläggning samt släppa ut renat avloppsvatten i ett dike. För den händelse att en gemensamhetsanläggning bildas med ändamål väg över Nyköping Lästringe Hagby 2:1 till förmån för Nyköping Lästringe Kyrka 1:1, Nyköping Grundshammar 5:1 och Nyköping Grundshammar 6:1, så begär enligt överenskommelsen inte ägaren till Nyköping Lästringe-Hagby 2:1 någon ersättning.
Det markområdet av Hagby gård som berörs av denna överenskommelse om fastighetsreglering omfattar totalt cirka 1 ha.

Ersättning om totalt 25 000 kr har betalats. Om lantmäteriförrättningen ej går att genomföra i enlighet med överenskommelsen så skall denna hävas och eventuell ersättning återbetalas. Förrätt-ningskostnaden betalas av ägaren till Nyköping Grundshammar 5:1 och Nyköping Grundshammar 6:1.

I köpekontraktet som ska upprättas för Hagby gård kommer den pågående lantmäteriförrättningen att hanteras genom ett villkor, där köparen godkänner att förrättningen får slutföras i enlighet med redan träffad överenskommelse, utan krav på ersättning från köparens sida.

Rättsförhållande

Fastighet

Nyköping Lästringe-Hagby 2:1

Ägare

John Erik Sandqvist 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 196,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 132,3 ha
Impediment 4,1 ha
Inägomark 61,9 ha
Väg och kraftledning 2,1 ha
Övrigmark 6,9 ha
Summa: 207,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 9 040 000 kr
Skogsimpediment 21 000 kr
Åkermark 2 396 000 kr
Betesmark 27 000 kr
Tomtmark 1 240 000 kr
Bostadsbyggnader 1 680 000 kr
Ekonomibyggnader 306 000 kr
Summa: 14 710 000 kr

Inteckningar

Det finns sex pantbrev uttagna i fastigheten om totalt 1 175 000 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt och övriga dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 80
070-567 40 80

Mäklarassistent

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
070-625 98 03

Jag är intresserad av fastigheten Hagby gård och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning