Olberga

I Olberga med 4 ha åkermark, 6 ha skogsmark, 1 659 m3sk och äldre byggnation.
Areal: 10 ha
Kommun: Surahammar
Objektstyp: Gård
Prisidé: 950 000 SEK
Anbudsdag: 9/5 2019
Visning:
13/4 kl 11:00
Vänligen anmäl ert deltagande.
24/4 kl 17:00
Vänligen anmäl ert deltagande.
Nu säljs en fastighet med två skiften i Olberga. Det norra skiftet består av cirka 4 ha åkermark och ett äldre gårdscentrum i behov av översyn. Det södra skiftet består av cirka 6 ha skogsmark med stor andel äldre skog. Bra tillfälle för dig som söker tillskottsmark eller investeringsmöjlighet. Vill du boka in dig på visning kontakta ansvarig mäklare.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Västerås
Kopparbergsvägen 10, plan 18
722 13   Västerås
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Torpet

Bostaden är uppförd i 1 ½ plan i kring förra sekelskiftet men har stått tomt en längre tid. Huset har en torpargrund och stomme av träreglar. Taket är av lertegel. Fönster av englas med lösa innerbågar. Inget vatten och avlopp som fungerar finns på fastigheten. Huset mäter cirka 6 x 9 m i byggnadsyta. El finns indraget i huset. På nedre botten finns en hall, kök med vedspis, en kammare med kakelugn samt ett sovrum. Övre botten består av en hall med en kamin, ett sovrum samt en kallvind. Eldstäderna i huset har ej besiktats och är därför ej godkända att elda i. Byggnaden är i stort behov av renovering. Kring huset finns en trädgård med fruktträd och bärbuskar. Bakom huset finns en jordkällare.

Ingen energideklaration finns och kommer aj att upprättas av säljarna.

Ekonomibyggnader

Ladugård/loge

Ladugården på fastigheten är i dåligt skick där taket har rasat in över ladugårdsdelen. Stommen är av trä och tegelkonstruktion. Taket är av tegel och plåt. Logdelen har använts för förvaring. Byggnaden är i stort behov av renovering och beträds på egen risk.

Vedbod

Byggnaden mäter cirka 3,5 x 18 m. Byggnaden har en stengrund och stomme av trä. Taket är av tegel. Byggnaden används som vedbod och för förvaring och är i behov av renovering.

Hönshus

Bakom vedbod finns ett äldre hönshus i dåligt skick med stomme av träkonstruktion och plåttak.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken är belägen runt gårdscentrum och uppgår enligt skogsbruksplanen till 4,2 ha. Åkermarken har tidigare vart utarrenderad, arrendet är uppsagt och löpte ut 2019-03-31. Inga stödrätter finns för åkermarken.

Skogsmark

För skogen finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2018. Skogen ligger samlat i ett skifte med väg genom den östra delen av skiftet. Enligt planen är den produktiva skogsmarken 6,2 ha. Virkesförrådet uppskattas till 1 659 m3sk. Detta ger ett medeltal på 268 m3sk per ha. Medelboniteten på fastigheten bedöms till 8,9 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelningen är tall 48 %, gran 50 % och löv 2 %. Andelen skog i huggningsklasserna G2-S3 är 92 %.

Nyckelbiotoper

Det finns inga kända nyckelbiotoper på fastigheten. Källa: Skogens Pärlor.

Jakt

Jakten på fastigheten är muntligen upplåten till och med 2019-06-30 och är uppsagd efter detta. På fastigheten förekommer förutom de vanliga småviltsarterna för orten även vildsvin, kronhjort och älg. Fastigheten ingår i Tuhundra Härads Södra VVO. Eventuella jaktredskap och jaktanordningar på fastigheten tillhör jakträttsinnehavaren och tillfaller inte köparen.

Rättsförhållande

Fastighet

Surahammar Olberga 2:10

Ägare

Ivan Olof Anderssons dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 10,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 6,2 ha
Inägomark 4,2 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 10,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 334 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Åkermark 134 000 kr
Tomtmark 152 000 kr
Bostadsbyggnader 196 000 kr
Ekonomibyggnader 40 000 kr
Summa: 858 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Fastighetsmäklare

Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Jag är intresserad av fastigheten Olberga och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning