Örby gård

Mellan Sigtuna och Knivsta. Jord, skog, tre bostäder, stall och ytterligare några uthus.
Areal: 181 ha
Kommun: Knivsta
Objektstyp: Gård
Prisidé: 17 500 000 SEK
Anbudsdag: 18/5 2018
Örby Gård ligger belägen mellan Sigtuna och Knivsta. Gården ligger i mycket naturskön miljö. Här har det bedrivits hästverksamhet, men idag är gårdens inriktning uppfödning av får, nöt (Angus) och skogsbruk. På gården finns fyra bostadshus som ligger vackert belägna inramade av frukt- och askträd, ett stort stall omfattande 20 boxar och ett litet stall med 5 boxar med rid- och rakbana, ladugård, verkstad samt ett flertal övriga ekonomibyggnader som med viss insats kan leverera nytta till en ny ägare.

Gården omfattar totalt 181,9 varav 88,1 ha produktiv skogsmark samt 87,3 ha inägomark. Dessa fördelas över fyra sammanhängande registerfastigheter.

Skogsbruksplan kommer att läggas upp under kommande vecka.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Sveavägen 88
113 59   Stockholm
Per Wijkander
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-537 12 88

Bilder (24)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden ligger vackert belägen omgärdad av hagar, frukt- och parkträd. Byggnaden är uppförd i 1 1/2 plan på krypgrund. Fasad i stående träpanel. Sadeltak klätt i tvåkupigt lertegel. Byggnaden har enligt taxeringsuppgifter en boyta om 120 m2 med en biyta om 13 m2. Uppvärmning sker med en luftvärmepump samt elelement. Vidare finns det i byggnaden två kaminer varav en i badrummet på nedervåningen och en i sovrummet på övervåningen. I vardagsrummet finns en öppen spis med kassett. Avlopp i form av en trekammarbrunn som utöver mangårdsbyggnaden även är ansluten till Bakstugan, Parstugan och det lilla stallet. Vatten tas från en borrad brunn med ett borrdjup om cirka 70 meter. Denna brunn förser utöver mangårdsbyggnaden även Bakstugan, Parstugan samt stora och lilla stallet med vatten.

Entrén till byggnaden sker från norr. Via hallen nås till höger det helkaklade badrummet/tvättstugan som innehåller tvättmaskin, torktumlare, wc, dusch och badkar. Rakt fram från hallen nås köket. Till höger om köket finns kontor och till vänster om köket vardagsrummet.

Via trappen i hallen nås övervåningen. På detta plan finns tre sovrum i fil, en toalett, fyra kattvindar samt hall.

Bakstugan

Bakstugan ligger belägen cirka 30 meter väster om mangårdsbyggnaden. Byggnaden är uppförd i 1 1/2 plan på betonggrund. Fasad i stående träpanel under sadeltak med tvåkupigt lertegel. Enligt taxeringsuppgifter har byggnaden en boyta om 63 m2. Uppvärmning sker med elelement.

På det nedre planet finns kök, helkaklat badrum samt vardagsrum. På övervåningen finns två sovrum.

Parstugan

Strax nordväst om Bakstugan ligger Parstugan. Byggnaden i 1 plan med oinredda vindsutrymmen är uppförd på stampat jordgolv betäckt med plattor i köket täckta med vinylmatta samt i övriga rum trägolv. Innanför köket; kammare, hall och vardagsrum samt wc. Fasad i stående träpanel. Sadeltak klätt i eternit. Byggnaden är ej åretruntinredd och saknar delvis el. Värms upp med två luftluftvärmepumpar. Parstugan är i stort behov av underhåll innan huset kan anses beboligt.

Stora huset

Sydväst om Parstugan på fastighet 3:3 ligger Stora Huset. Byggnaden är uppförd i 1 1/2 plan på krypgrund. Fasad i stående träpanel. Sadeltak med tvåkupigt lertegel. Byggnaden har enligt taxeringsuppgifter en boyta om 133 m2 med en biyta om 5 m2. Uppvärmning sker genom vattenburet värmesystem kopplat till en vedpanna med elpatron. Vidare finns det i byggnaden en kamin på nedervåningen, en luftvärmepump samt två elelement. Vatten tas från en brunn borrad 2015 belägen mellan huset och jordkällaren. Två avlopp; ett för gråvatten från kök och tvättmaskin, ett från wc och dusch. Avlopp från kök går ut i infiltration och dike. Avlopp från wc är kopplat till en trekammarbrunn. I dagsläget finns förbud mot utsläpp av WC-vatten från Stora Huset varför huset står tomt. Det finns bygglov för en ny avloppsanläggning.

Via entrén nås en mindre hall. Till höger nås badrum och trapprum som leder till övervåningen. Till vänster finns kök rustat med kombinerad kyl och frys samt diskmaskin. Den södra delen av byggnaden innehåller matrum samt vardagsrum med kamin.

På övervåningen finns tre sovrum, hall och fyra kattvindar.

Komplementbyggnader

Strax öster om mangårdsbyggnaden, i hagen, finns en jordkällare satt i sten med övre del uppförd i trä. Sadeltak med tvåkupigt lertegel.

Strax norr om Stora Huset finns en jordkällare i gott skick.

Energideklaration

Energideklaration utförd 2012-01-15 för mangårds-byggnaden med angiven energiprestanda om
142 kWh/m2 och år.

Energideklaration utförd 2012-02-23 för bakstugan kombinerad med parstugan med angiven energiprestanda om 180 kWh/m2 och år.

Energideklaration upprättad 2012-01-15 för stora huset med angiven energiprestanda om 166 kWh/m2 och år.

Energideklarationerna finns tillgängliga för nedladdning via fastighetsannonsen på areal.se.

Ekonomibyggnader

Stora stallet

Strax sydost om mangårdsbyggnaden står stora stallet. Byggnaden har en byggnadsyta om 380 m2. På den östra sidan av byggnaden finns en gödselplatta. Samt en trekammarbrunn. Byggnaden är uppförd på gjuten grund. Murade ytterväggar på nedre planet. Sadeltak klätt i plåt.

Det nedre planet av byggnaden innehåller 20 boxar, sadelkammare, spolspilta, kök, foderkammare och wc. På det övre planet finns höskulle.

Magasin

Bakstugan är via en carport sammanbyggd med en timrad magasinsbyggnad med en byggnadsyta om 73 m2. Byggnaden är uppförd i 1 1/2 plan på plintgrund under sadeltak klätt i enkupigt lertegel.

Bodar

Söder om parstugan finns två oinredda bodar uppförda i timmer på torpargrund under sadeltak med enkupigt lertegel. Båda bodarna har byggnadsytor om 40 m2 vardera. Den södra boden har använts som festlokal och den norra boden disponeras delvis av hyresgästen i Bakstugan.

Stall, loge och maskinhall

Norr om parhuset finns en större sammanbyggd ekonomibyggnad med en byggnadsyta om cirka 500 m2. Den södra änden av byggnaden utgörs av verkstad och maskinhall uppförda på gjuten grund, isolerade med gipsväggar invändigt. Den mellersta delen av byggnaden utgörs av vagnslider samt stall (lilla stallet) med 5 boxar och sadelkammare. Inredningen i stalldelen är äldre men funktionell. Den norra änden av byggnaden utgörs av en loge. Hela byggnaden har plåttak.

Ladugård

På den västra delen av gårdscentrum återfinns en ladugård med en byggnadsyta om cirka 253 m2. Byggnaden används i gårdens verksamhet. Den utgörs av en äldre ladugårds- och stalldel med höskulle ovanpå. På den västra delen av byggnaden finns en tillbyggd oisolerad ligghall med skrapgång och foderbord. Vidare finns även en gödselplatta om cirka 45 m2 med stödmur.

Vagnslider

I nära anslutning till ladugården finns en äldre vagnslider med en byggnadsyta om 63 m2. Byggnaden är uppförd i trä under sadeltak klätt med plåt.

Loge

Öster om spannmålsboden finns en äldre loge med en byggnadsyta om 207 m2. Byggnaden är rest i stolpverk av timmer under sadeltak klätt i tegel. Byggnaden är i stort behov av underhåll/reparation.

Magasinsbyggnader

Mellan Stora Huset och logen finns två äldre magasinsbyggnader med byggnadsytor om 67 m2 respektive 72 m2. Byggnaderna är uppförda i timmer, på plintgrunder under sadeltak klädde i tegel. Byggnaderna har använts till förvaring.

Vindskydd

I hagen norr om ladugården finns ett mobilt vindskydd för djur.

Skog och mark

Åker

Markerna brukas idag aktivt av såväl markägare som av arrendator. Enligt en äldre skogsbruksplan uppgår arealen inägomark (åker och bete) till 87,3 ha. Enligt SAM-internet söks stöd för 62,38 ha åkermark och för 8,54 ha betesmark. Resterande areal om 16,38 ha bedöms utgöras av mark som inga EU-stöd söks för. Inga stödrätter följer med i köpet.

Skogsmark

Enligt skogsbruksplan från 2016 omfattar Örby Gård totalt 88,1 ha produktiv skogsmark. Fältarbetet för denna skogsbruksplan utfördes 2010. En ny skogsbruksplan håller på att upprättas. För mer information om gårdens skogstillstånd kontakta ansvarig fastighetsmäklare alternativt invänta den nya skogsbruksplan som kommer publiceras på www.areal.se så snart den står klar.

Jakt

Jakten har tidigare varit upplåten, den blir från och med 1 juli 2018 tillgänglig för tillträdande köpare. Jakttorn belägna inom fastigheterna tillhör markägaren och ingår i köpet.

Rättsförhållande

Fastighet

Knivsta Vassunda-Örby 1:2, 1:6, 3:3, 3:6

Ägare

Charlotte Ullberg 1/2
Åse Ullberg 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 173,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 88,1 ha
Impediment 0,1 ha
Inägomark 87,3 ha
Väg och kraftledning 3,0 ha
Övrigmark 3,4 ha
Summa: 181,9 ha

Taxeringsvärde

Det samlade taxeringsvärdet är 12 683 000 kr. För mer information se prospekt.

Inteckningar

Fastigheterna Knivsta Vassunda-Örby 1:2 och Knivsta Vassunda-Örby 1:6 är samintecknade och omfattas av12 datapantbrev om sammanlagt 1 900 000 kr. Fastigheterna Knivsta Vassunda-Örby 3:3 och Knivsta Vassunda Örby 3:6 omfattas av 7 skriftliga pantbrev om totalt 60 000 kr. Dessa pantbrev är förekomna och ansökan om dödning kommer skickas in. Ett belopp motsvarande de förekomna pantbreven kan för det fall att pantbreven ej är dödade på tillträdesdagen komma att deponeras på ett av ansvarig mäklares förvaltade spärrkonton och betalas ut när pantbreven är dödade.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Wijkander
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 69
070-537 12 88

Mäklarassistent

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
070-625 98 03

Jag är intresserad av fastigheten Örby gård och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning