Österjörn

I Österjörn med eget sågverk, stugor, 96 ha produktiv skogsmark, 12 789 m3sk och jakt i VVO.
Areal: 167 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 500 000 SEK
Anbudsdag: 6/11 2019
Stor skogsfastighet i Österjörn med flera stugor och ett eget sågverk. Fastigheten erbjuder möjligheter till att kombinera skogsbruk och självverksamhet med boende och jakt. Arealen uppgår till 166,6 ha varav den produktiva skogsmarken utgör 96,1 ha. Fastigheten är i huvudsak bevuxen med äldre tallskogar. Virkesförrådet uppgår till 12 789 m3sk och boniteten till 3,1 m3sk per ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skellefteå
Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
0702133175

Bilder (27)

Foto: Jörgen Burstedt, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Sommarstuga

Sommarstugan är byggd i timmer och har plåttak upptill. Byggnaden vilar delvis på en gjuten sockel, delvis på stenar. Fönstren är av äldre tvåglastyp. Stugans planlösning består av ett förrum med stora fönsterpartier, allrum med kök, sovrum och badrum med bastu. Badrummet har dusch, wc och handfat. Vatten och avlopp är enskilt. Stugan ger intryck av att vara välhållen.
Uppgift om storleken på stugan saknas.

Övriga byggnader

Intill sommarstugan står ett mindre förrådsskjul byggt i trä och med plåttak. En hundgård finns också uppförd i trädgården.

Garage och timrade stugor

Från sommarstugan leder en enkel väg genom skogen fram till flera byggnader. Byggnaderna består dels av ett garage byggt i trä med plåttak och gjutet golv. Dels två timrade stugor. Båda med plåttak. Den ena stugan har en järnspis och ett enklare kök. Standarden är mycket enkel där el, vatten och avlopp saknas.

Energideklaration

En energideklaration behöver enligt lag inte upprättas för denna typ av byggnad.

Driftskostnader

Beräknad elförbrukning för helåret 2019 enligt nuvarande elleverantör uppgår till 4 298 kW/h (bebodd en vecka under sommaren). Den fasta kostnaden för elnätet uppgår i dagsläget till 4 680 kr/år. Sophämtning 750 kr (sommarsopor maj-sep 2019).

Därtill kommer kostnader för eventuell ved, försäkring, sotning skorsten och tömning av avloppsbrunn. Uppgifter saknas för dessa kostnadsposter.

Ovanstående driftskostnader är cirka-uppgifter. Driftskostnaderna för ny ägare och ny användning kan komma att skilja sig betydligt.

Ekonomibyggnader

Sågverk

Intill sommarstugan står ett sågverk anpassat för enmanssågning. Sågverket är byggt i trä och har plåttak upptill. Driften av sågverket sker med en lastbilsmotor.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplan är upprättad i augusti 2019 av Jörgen Burstedt. Fastigheten består av fyra skiften med en total areal om 166,6 ha enligt skogsbruksplan varav 96,1 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår sammanlagt till 12 789 m³sk och boniteten till 3,1 m3sk per ha. Skogsmarken är i huvudsak bevuxen med tallskog äldre än 70 år. Andelen tall utgör 83 % och ca 8 300 m3sk klassas som slutavverkningsbar skog.

Nyckelbiotoper

Nyckelbiotoper saknas.

Jakt

Fastigheten ingår i Österjörns viltvårdsområde som uppgår till ca 2 700 ha. Som ägare till fastigheten erhålls jakträtt som disponeras fullt ut från och med tillträdet. Således föreligger det inte något arrendeförhållande. För att kunna börja jaga avkrävs av ägaren till fastigheten vad som stipuleras i viltvårdsområdets stadgar.

Övrigt

Det finns en torvtäkt på fastigheten som berör skifte fyra enligt skogsbruksplan (skiftet längst österut efter vägen mot Stavaträsk). Skellefteå Kraft har rättigheterna till brytningen som gäller t.o.m. 2033-12-31. En årlig ersättning utgår beroende av mängden utvunnen torv. För mer information och detaljer kring avtalets utformning kontakta ansvarig mäklare på e-post [email protected] eller tel. 070-21 33 175.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Jörn 1:79

Ägare

Roger Andersson 4/7
Jenny Lundberg 3/14
Anders Sällberg 3/14

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 164,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 96,1 ha
Impediment 39,9 ha
Väg och kraftledning 2,2 ha
Inägomark 0,5 ha
Övrigmark 27,9 ha
Summa: 166,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 356 000 kr
Skogsimpediment 65 000 kr
Åkermark 4 000 kr
Betesmark 2 000 kr
Summa: 2 427 000 kr

Inteckningar

Det finns åtta stycken skriftliga pantbrev om sammanlagt 38 830 kr. Då pantbrev saknas och att inteckningarna också gäller i annan fastighet har en ansökan om dödning av inteckningar enligt 20 § lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling ingivits till fastighetsinskrivningen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde varför förvärvstillstånd erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Kostnaden för fysisk person att ansöka om förvärvstillstånd uppgår till 3 700 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
0702133175

Fastighetsmäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0730787125

Jag är intresserad av fastigheten Österjörn och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning